archief 2005                           ZO (oi) ENZO   2005 

     archief 2004-2003                                  copyright foto's: greta verduin                              archief Kunstenzo                                         


december 2005 Nog niet eens klaar....nu al in de problemen....

Het nieuwe Theater van de Japanse architekt Sejima komt- zoals al verwacht, nu al in de problemen vanwege de exploitatiekosten die behoorlijk hoger uitvallen (dan de optimisten hadden verwacht). Al helemaal in het begin zagen sommigen al dat probleem maar dat werd niet serieus genomen. Nu, na een aktuele berekening, blijkt het theater zo'n 270.000 euro méér te gaan kosten (op jaarbasis!) en de nieuw te bouwen Bieb 152.000 euro (ook méér!). Dit betreffen puur de exploitatiekosten, dus het onderhoud van het gebouw, zoals: energie, ramenlappen (en er zijn nogal wat ramen!), schoonmaken, beveiliging, enz. De direkteur van die nieuwe "Kunstlinie", Peter Swinkels, had dit probleem enige maanden geleden ook al aangekaart bij de gemeente. Hij voorzag toen al dat de opening voorlopig niet zou plaatsvinden (zelfs als het gebouw klaar was). Bovendien moesten artiesten zeker een jaar van tevoren geboekt worden; maar met die financiele problemen op de loer, zag hij dat niet zitten. Daarom is het College van B&W op zoek naar geld, binnen de begroting, en denkt dat het nieuwe Theater/annex CKV eind 2006 zijn deuren kan openen. 

Wat betreft architektuurcentrum CASLa, ook daar moet de gemeente geld voor vrij zien te maken. Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 125.000 euro. Wellicht zal er een greep worden gedaan in de pot 'Cultuurstimulering' 2006? Hoewel ik CASLa -en de architektuur in het algemeen-  een warm hart toedraag, zou een dergelijke 'greep in de pot Cultuurstimulering' ongetwijfeld een verschraling inhouden op de kunst-aktiviteiten.....die Almere juist zo hard nodig heeft, juist met het oog op de continuiteit! NB Ook zal er geld moeten worden uitgetrokken voor een nieuw onderkomen, een totaal  nieuw gebouw voor CASLa, in het nieuwe Stadshart in het haventje bij het Deventerpad....


december 2005 Bestaande wijk Noorderplassen krijgt ongevraagd toevoeging OOST

In en van de mails die het secretariaat van VvEN dit jaar ontving van het Stadhuis, werd ineens gesproken over "Noorderplassen-Oost". Op de vraag waarom, was het antwoord: 'dat is uitsluitend voor intern gebruik op het Stadhuis'. Kort daarna verschenen er richtingborden op de Hogering mét die zogenaamde 'interne' naam erop! Dus maar weer eens gevraagd wat dat 'interne gebruik' nu eigenlijk betekende? Toen bleek dat het College van B&W 'zomaar' heeft besloten om deze wijk maar Noorderplassen-Oost te noemen om daarmee duidelijk onderscheid te maken met de nieuwe wijk Noorderplassen-West, 'vanwege de inzet van hulpdiensten zoals Brandweer en Ambulance'. 

De VvEN heeft bezwaar aangetekend tegen de procedure.....die niet eens gevolgd is!! (er was nl helemaal géén procedure). Het College van B&W heeft gewoon het woordje 'Oost'  aan de naam van de bestaande wijk toegevoegd. Hier blijkt dat sommige dingen wel ineens héél snel kunnen als men dat wil....(!) 

De gemeente had belanghebbenden moeten informeren en bovendien had een besluit tot naamswijziging in de lokale kranten vermeld dienen te worden.  Al op 3 augustus is het bestuur van de VvEN op het Stadhuis geweest en heeft tijdens een hoorzitting haar bezwaren toegelicht en de suggestie gedaan de nieuwe wijk Noorderplassen 'de Plevier' te noemen. Half oktober kwam er bericht dat het bezwaar was afgewezen, zijnde 'niet aanvankelijk verklaard'  aangezien 'de bezwaarde wordt geacht niet rechtstreeks in haar belang getroffen te zijn'. 


22-12-2005  Sanering Noorderplassen  afgerond

Vandaag kregen de bewoners van Noorderplassen-Oost een brief in de bus van de direkteur Dienst Stadswerk Almere, de heer Leo Meijer. Behalve "Fijne feestdagen en een voorspoedig 2006" en een bedankje voor de medewerking,  werden de bewoners op de hoogte gebracht dat de sanering op Lijzijde, Loefzijde, Stuurboord, Overstag en Bakboord is afgerond.

Tóch is het werk nog niet helemaal klaar! Vanaf 9 januari 2006 wordt het her-straten hervat op Land in Zicht en Op Koers (niet gesaneerd, alleen groot onderhoud). Vervolgens worden er bomen herplant op de gesaneerde eilanden (zij het met minstens de helft minder). Daarna worden de gesaneerde eilanden her-bestraat, te beginnen met Lijzijde. Bovendien worden de herstelde riolen geinspekteerd. 

Indien nodig worden de bewoners verder geinformeerd per brief over deze werkzaamheden. 


20-12-2005 Nieuwe horecavestiging "The Boathouse" aan Noorderplassen -West 

Dinsdag 20 december werd om 15.00 uur de eerste paal geslagen voor een nieuwe horecavestiging aan het water van Noorderplassen-West. Dit moment vormt de afsluiting van een periode van vier jaar waarin horecaonderneming Zuydwal Groep werkte aan een voor Almere uniek horecaconcept "The Boathouse". Naar verwachting zal de feestelijke opening zomer 2006 plaatsvinden.  

De Vereniging van Eigenaren Noorderplassen-oost (VvE) spreekt in een bericht naar de bewoners van de bestaande wijk, haar zorgen uit over de omvang van de bouwplannen omdat grote gezelschappen veel parkeerproblemen met zich meebrengen. Er is namelijk maar voorzien in 37 parkeerplaatsen! De bouwvergunning werd bestudeerd en daaruit bleek dat er een grote scheepskraan is gepland met een hoogte van 15 meter. De gemeente heeft niet kunnen uitleggen wat de funktie daarvan is..... Ook is er een haven gepland voor huurboten. Grootte en aantal zijn niet bekend.......Kortom: er zijn méér vragen dan antwoorden.

Eigenaar van de Kalkovens (Huizen) en Graaf Floris (Muiden) vestigt zich ook in Almere . De Zuydwal Groep is eigenaar van bekende Gooise restaurants als De Kalkovens en De Haven (Huizen), Graaf Floris (Muiden), Mauve (Laren) en Sailor’s (Lelystad) Daarnaast verzorgt de Groep de catering voor feesten en partijen op Forteiland Pampus.Eigenaar Jan Geesink heeft al lang de wens om in Almere een vestiging te openen van zijn concept ‘The Boathouse’. Almere heeft de landelijke primeur van dit bijzondere concept. Het wordt een middelgroot cafe-restaurant aan het water. Varende en schaatsende passanten, strandgasten, fietsers en wandelaars zullen hier in een plezierige en nautische sfeer iets kunnen drinken en eten. Vanuit een knusse beslotenheid heeft men een fraai uitzicht over land en water. Het karakteristieke gebouw is specifiek voor de locatie ontworpen; er wordt optimaal gebruik gemaakt van de omgevingskwaliteiten. Zo komt er een ruim terras aan het water met aanlegmogelijkheden voor varende bezoekers. Het gebouw heeft een restaurant en zaalhuur is mogelijk voor kleine groepen.


7-12-2005  Sanering Noorderplassen schiet nu op....

Ondanks dat het slechte weer is toegeslagen, wordt  er hard gewerkt, inmiddels tegelijk op Overstag en het laatste eiland (eigenlijk het eerste) Bakboord, waar het gif als eerste werd gesignaleerd. Op Overstag is men momenteel de straat aan het inblokken (= tijdelijk bestraten; volgend jaar moet namelijk de straat weer óp omdat dan de riolering hersteld wordt, de straat opgehoogd (zo'n 15 cm (!) en vervolgens 'normaal' bestraat. Als alles gaat zoals men verwacht, is de kans nu groot dat de firma Reimert tóch vóór de Kerst klaar is met de hele sanering van dit stukje wijk! 

 

 

 


29-11-2005 Oranjewoud niet vervolgd om gif N'Plassen

 

Oranjewoud wordt niet strafrechtelijk vervolgd voor het gebruik van PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) in de eerste fase van de bouw Noorderplassen (Oost) in 1990-1992. Er zijn toen oude asfaltwegen gebruikt (en metariaal uit AVI's) ter verharding van de toegangswegen op de eerste drie pieren (=1e fase van de bouw). Dit oude asfalt is teerhoudend en kan bij kontakt kankerverwekkend zijn. Bij toeval, de riolering moest vernieuwd worden in 2004, bleek dat er vervuiling was in de rijbaan op Bakboord, de eerste pier. Daarna werd er verder onderzocht en bleken er ook PAK's te worden aangetroffen op de andere twee eilanden: Overstag en Stuurboord. Gelukkig voor het merendeel uitsluitend in de rijbaan op de pieren, maar ook verschillende tuinen moesten onlangs worden uitgegraven omdat ook daar gif was uitgewaaierd.  Momenteel wordt er (nog steeds) gegraven, men hoopte vóór de Kerst klaar te zijn maar die deadline zal waarschijnlijk niet gehaald worden! Dankzij wethouder Henk Smeeman, die dit projekt voortvarend aanpakte,en met goedkeuring van de gemeenteraad,  is de sanering van de eerste gifvondst direkt aangepakt om escalatie te voorkomen (bijv. uitwaaiering en dus vervuiling van het water). De kosten bedragen 2,1 mjn. euro.

Door het gebruik van m.i. toen al verboden materiaal (ik was toen (radio ;-) aktief met het dioxine-schandaal van Lekkerkerk) als funderingslaag, is er bodemvervuiling ontstaan. "Maar".....oordeelde het Openbaar Ministerie, "dat kon de projektontwikkelaar toen niet weten".... (wat ik ten zeerste betwijfel omdat er al een officieel verbod bestond vanaf 1989 (!)...."en daarom wordt Oranjewoud niet vervolgd". 

NB indertijd bestond er een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, Eurowoningen (woningen) en Oranjewoud (projektontwikkelaar). Vanuit die konstruktie werd na de gifvondst een nietes-welles-spelletje gespeeld over wie er nu precies verantwoordelijk was voor die PAK's. Logischerwijs zou dat Oranjewoud zijn omdat die alle (water) wegen heeft aangelegd of opdracht heeft gegeven aan onderaannemers.... Maar omdat Oranjewoud beducht was voor de hoge kosten, lopen er diverse rechtszaken van de gemeente versus Oranjewoud en vice-versa. Daarom heeft de gemeente Almere de knoop doorgehakt omdat men de bewoners én het milieu niet de dupe wilde laten worden van de vertraging door de rechtszaken. Daardoor is de kans al kleiner geworden dat Oranjewoud de kosten op zich zal nemen (of een andere konstruktie, wellicht een gezamenlijke kostendeling...) Maar deze uitspraak verbaast mij wel.

De gemeente Almere beraadt zich nog over eventuele stappen.....

 


29-11-2005  Te  vroeg  gejuicht....

Dacht ik nog eventjes dat ik de gemeente Almere geld kon besparen op de sanering....helaas!  Ik had wel gelijk dat alle kabels aan de even kant van de pier lagen maar de Stadsverwarming loopt niet precies in het midden van de weg: die ligt voor het grootste gedeelte net uit het midden aan de oneven kant!

Aan de oneven kant liggen leidingen (géén kabels dus) : de waterleiding. Omdat de gemeente denkt dat bomen de kabels niet aantasten, komen dus aan de even kant bomen. De lichtmasten komen dus volgens hun planning aan de oneven kant. Waarom geen bomen? De wortels zoeken de warmte op en het water, dus dat kan mis gaan en deze leidingen aantasten, volgens de gemeente.


18-11-2005  Sanering verloopt voorspoedig

De tuinen aan het eind van de pier Overstag zijn inmiddels ook uitgegraven en weer dichtgegooid met schoon zand. Er wordt hard gewerkt, niet alleen met machines maar heel veel handmatig, met scheppen, om beschadigingen tegen te gaan. De even kant van de straat is inmiddels óók klaar en bedekt met platen (de kranen en vrachtwagens moeten daarop rijden). 

Al gravend aan de oneven kant, bleek dat op Overstag de leidingen geheel anders liggen dan op de andere eilanden! Alle kabels, van zowel NUON, KPN, de Glasvezel, riolering, enz. liggen netjes bij elkaar aan de even kant. In het midden loopt de Stadsverwarming en aan de oneven kant.....liggen helemaal géén kabels!  Indertijd heeft men die bekabeling 'doorgeschoten' (zo heet dat) direkt naar de ingang van de woningen aan de oneven kant. 

Volgens de planning zouden de lichtmasten (nu aan de even kant) verplaatst worden naar de oneven kant. Voor de bomen die terugkomen (minder dan oorspronkelijk) was de bedoeling dat die alleen aan de even kant geplaatst zouden worden, vanwege de wortels die de bekabeling zouden kunnen aantasten.....

Volgens mij zal deze planning herzien moeten worden!

 

 

 

Al gravende (veel met de hand!) komt men de glasvezelkabel tegen (overgeschoten vanaf de even zijde) en de rioolbuis; precies in het midden ligt de Stadsverwarming.

deze foto's genomen om 07.00 uur 's ochtends > 

 

en deze foto overdag >  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


16-11-2005 Voorlichtingsfilm "Over  drempels"   (op 24/11)

Op 24 november om 15.00 uur vindt de première plaats van de voorlichtingsfilm “Over Drempels in Dag Aktiviteiten Centrum (DAC) Stedenpunt in Almere-stad, waarvoor zo'n 120 mensen zijn uitgenodigd Deze film is een initiatief in het kader van het project" Over Drempels" van de Meeregaard (waaraan ook deelnemen de afd.Welzijn van de gemeente Almere, Platform Gebruikers GGZ, Stichting de Schoor, Stichting DAC Almere en de RIBW (= begeleid wonen)

 In de voorlichtingsfilm worden 8 laagdrempelige voorzieningen in beeld gebracht, waar mensen elkaar kunnen treffen voor ontmoeting of dagbesteding. De film is vooral bedoeld voor mensen met langdurig psychiatrische problematiek. Van deze doelgroep is bekend dat zij vaak onvoldoende in staat zijn hun leven vorm te geven, wat kan leiden tot sociaal isolement en vergeren van de psychische klachten. Het doel van de film is bekend maken van de verschillende aktiviteiten als stimulans voor mensen met een psychiatrische achtergrond om over de drempel te stappen. Op overzichtelijke wijze wordt een impressie gegeven van de mogelijkheden bij het Steunpunt GGZ, het Trajectenbureau Over Drempels en de drie vestigingen van Stichting  DAC: het Ooievaarsnest, DAC het Stedenpunt en het Clubhuis. Ook worden Inloophuis de Ruimte, de Sportinstuif van Recreatiesport Almere en het maatjesproject van de Vrijwilligerscentrale Almere in beeld gebracht. Verscheidene vrijwilligers van deze voorzieningen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de film.


15-11-2005  Actuele kerncijfers over Almere 

‘To The Point’, het boekje met de kerngegevens over Almere, is weer verschenen.  Daarin staan bondig de ontwikkelingen in Almere op het gebied van inwoners, leefklimaat, economie en infrastructuur en wordt ieder jaar geactualiseerd.  

Almere staat op de eerste plaats van de waterrijkste gemeenten in ons land. Met het huidige aantal inwoners (bijna 180.000) is Almere de 8e stad en qua bevolkings- dichtheid neemt Almere de 13e plaats in. De opbouw van het bedrijfsleven wijkt hier en daar flink af van de landelijke gemiddelden. Zo heeft Almere 30% zakelijke dienstverleners, terwijl dat percentage landelijk gemiddeld op ca. 20% ligt. Wat de werkloosheid betreft staat Almere met een 15e plaats nog net in de top 15 van de gemeenten met de laagste werkloosheid. ‘To The Point’ is gratis verkrijgbaar bij het Ondernemersloket in het stadhuis, telefoon 036-5484800 en ook online toegankelijk. Kijk op www.almere.nl/ondernemen onder het kopje ‘Feiten & Cijfers'.


14-11-2005 Toch gif gevonden in tuinen.......

Helaas zijn er in verschillende tuinen tóch gifstoffen doorgesijpeld, waardoor ook de tuinen van die bewoners eraan moesten geloven. Waarschijnlijk omdat de toegangsweg, de Noorderleedeweg, hoger ligt dan de woningen aan het eind van de pier, konden de gifstoffen daar terechtkomen.

 In de rest van de tuinen op Overstag zijn verder géén verontreinigingen aangetroffen.

 

 


7-11-2005   Sanering  N'Plassen gaat door....

en weer schoon zand (als de ene kant van de straat klaar is...

 

 

 

loopbruggen....>

 

 

 


november 2005 Bericht aan bewoners Noorderplassen-oost over 24-uurs-werkzaamheden Noorderplassen-west

Namens de gemeente Almere, kregen de bewoners van de momenteel gesaneerde wijk Noorderplassen-Oost bericht over de  de werkzaamheden die momenteel óók uitgevoerd worden ivm de (nieuwe) wijk N' Plassen-West. Projektleider van die werkzaamheden is de heer Ger Weltman

Allereerst wordt excuus aangeboden dat de bewoners niet eerder op de hoogte zijn gesteld van deze overlast die 24 uur per dag aanhoudt. De werkzaamheden betreffen het vergroten van de huidige Noorderplassen tbv de ontwikkeling van de nieuwe wijk N' Plassen-West. Met een zogenaamde cutterzuiger wordt er klei weggehaald van de bodem van de Noorderplassen. De cutterzuiger verpompt bij de uitvoering water, daarom wordt tegelijkertijd water aangevoerd (gezogen). Het weghalen van de klei kan leiden tot verstoring van de onderliggende bodem, waardoor kwel kan ontstaan. Om dat te voorkómen, is er een 'ringdijk' aangelegd óm het betreffende gebied. Binnen die ringdijk wordt -tijdelijk-  extra water in het gebied gepompt (circa 1 meter hoog), zodat tegendruk ontstaat en het evenwicht in de bodem zo min mogelijk wordt verstoord.

De werkzaamheden geven overlast, vooral voor de woningen op de koppen van de pieren in het bestaande wijkje. Om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden, wordt dit werk zo kompakt mogelijk uitgevoerd dwz op alle werkdagen 24 uur per etmaal continue. Het werk zal half juni 2006 klaar zijn. 

Één lichtpuntje...tijdens de december-feestdagen wordt niet doorgewerkt....

 

 


2-11-2005  Sanering Noorderplassen

Weer wat 'sfeer' foto's van de werkzaamheden op Overstag. Deze week is Reimert BV bezig met de ene kant van de straat uit te graven (de andere kant is afgedekt met stalen platen voor de zware werkauto's die 's ochtends tegen 07.00 uur met groot licht en veel lawaai beginnen) Ach, het moet natuurlijk gebeuren en de buurt is ondanks de overlast tóch enorm blij dat deze sanering zo snel plaatsvindt, dankzij vooral weth. Smeeman

 

De bomen waren al geveld, nu dus de lichtmasten. De leidingen zijn al zichtbaar (die liggen hier trouwens veel te ondiep...); aan de ene kant van de weg de NUON, KPN, Glasvezel, enz. (daar komen tzt de (minder) bomen terug ipv voorheen de lantaarnpalen ;- )  en aan de andere kant ligt de Stadsverwarming (daar komen tzt de lichtmasten)

Deze omgekiepte lichtmast geeft desondanks 's avonds nog licht! >

 

 

 

 

Tot op heden is er geen (onbekende) vervuiling aangetroffen in de tuinen van de bewoners, wat betekent dat het gif  -nog-  niet is doorgelekt van de rijweg naar de tuinen! Voor de rest: bekijk de foto's, de vervuiling is goed te zien.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Het mag óók wel eens gezegd: de firma Reimert doet het keurig netjes, geen scheurende muziek en met dit regenweer worden de pakken gebladerte op de stalen (parkeer) platen langs de Noorderledeweg, mooi schoongeveegd, kompliment!

 


27-10-2005  Sanering Noorderplassen:  Overstag krijgt belangstellenden

Er wordt nu (sinds 25 oktober) hard gewerkt op het (kleine) eiland Overstag. De werkzaamheden zullen circa 4 weken duren. Tijdens deze periode kunnen de bewoners hun auto niet voor de deur parkeren, de woning blijft te voet bereikbaar. Eerst alle straatstenen eruit, met een schoepenschuiver verwijderd en afgevoerd, daarna worden er metalen platen neergelegd aan één kant van de weg, zodat de grote werkauto's er kunnen rijden. Superlange  en 'gewone'  zware vrachtwagens brengen alle benodigde materialen voor de werklui, zoals hekken en graafmachines. 

Er moet voorzichtig gewerkt worden vanwege alle draden en buizen in de grond. Vandaar dat er ook kleine graafmachines zijn ingezet die 'kleine hapjes' kunnen maken. De uitgegraven grond wordt door de vrachtwagens direkt afgevoerd, waarna het hele proces zich continue herhaalt. 

 

Ineens waren er vandaag belangstellenden uit zowel de Provincie, uit Lelystad en van Urk. Ook de  Milieu-politie en een medewerker van onderzoeksburo 'De Straat'  (die alle testen in de grond heeft gedaan en ook nu nog steeds proeftesten doet, of het gif niet uitgewaaierd is naar de tuinen ofzo) was aanwezig. De bezoekers uit de provincie lieten zich voorlichten hoe alles in zijn werk gaat met de sanering van dit projekt. ' Waar gaat die vervuilde grond naar toe?' was bijvoorbeeld een van de vragen; en ' Is die grond ooit nog te gebruiken?'  Het antwoord daarop is: die afgegraven grond gaat naar 'De Vijfhoek', een recyclingbedrijf op bedrijventerrein De Vaart. Daar wordt de grond gereinigd en zo mogelijk hergebruikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Loefzijde werd er nog tot 1.40 meter diepte weggegraven, op Stuurboord tot 1.20 meter en op Overstag tot 1.10 meter. Op dat laatste eiland zo ondiep omdat het daar waarschijnlijk het meeste verzakt is, wel 10-15 cm. (het zal dan ook zoveel opgehoogd worden begin 2006 als de straat weer open moet...Je kunt op de foto's heel goed zien wáár de vervuilde grond aanwezig is, daar is de aarde donkerder gekleurd. Nog zo'n 4 weken.....hopelijk met redelijk droog weer want vorige week met die regen: wat een bagger ;- (

 


20-10-2005  Sanering Noorderplassen vordert....na Stuurboord nu Overstag aan de beurt...

Het één na laatste eiland is nu aan de beurt. De sanering verloopt tot op heden voorspoedig: er zijn géén uitgevloeide gifstoffen in de tuinen aangetroffen van Stuurboord (Bakboor, Overstag en Stuurboord zijn de eerste fase van de bouw van dit allereerste bebouwde stuk aan de Noorderplassen met 258 huizen in totaal (zonder de drie zg. 'urbanflats' op 't Hoofd). Het is mij nog steeds niet duidelijk waarom men niet begonnen is bij de eerste fase omdat er nu permanent door de bagger moet gereden worden....maar goed, hopelijk gaan de laatste twee eilanden, die korter zijn dan de rest, voorspoedig en is men inderdaad vóór de Kerst klaar! Dat wil zeggen: het gif afgegraven en de bestrating weer (tijdelijk) hersteld. In 2006 wordt er pas écht bestraat, waarbij meteen wordt opgehoogd in het kader van groot onderhoud (gaat nu in één moeite door). 

Helaas voor Overstag zal die ophoging nog wel wat konsekwenties hebben omdat dit eiland bijzonder veel verzakt is: liefst 15 tot 20 centimeter! Dat betekent dat na ophoging door de gemeente, de bewoners zélf hun straatjes vanaf het huis, zullen moeten ophogen én zelf betalen want....is je eigendom, en dus niet van de gemeente, jammer dus (!) maar helaas (!)

Alle bewoners hebben hun bomen - soms drastisch - moeten terugsnoeien ivm de werkzaamheden. Wanneer de nieuwe gemeente- bomen (zéér geminimaliseerd, en de lantaarnpalen weer terugkomen (op andere plaatsen dan voorheen) is nu nog niet duidelijk. 

 

Parkeren moet gebeuren langs de Noorderleedeweg, ook op stalen platen.

 

Inmiddels gaat Stuurboord naar wens, Loefzijde en Lijzijde gaven nogal wat problemen, de kabels lagen er 'ongeregeld' bij  (o.a.) wat behoorlijk wat oponthoud betekende. Gelukkig was het toen nog prachtig zomerweer.....nu rijden en lopen we in de bagger, rijden over stalen platen die met bochten langs de Noorderleedeweg worden gelegd.  Binnenkort wordt ook nog eens het kruispunt van de Plassenweg afgesloten! Dat wordt dus nét als vorig jaar, weer zo'n 6 km. iedere keer omrijden, ook waarschijnlijk weer over stalen platen....

 


20-10-2005 Provincie Flevoland draagt financieel bij aan onderzoek naar bestrijding aaltje

De provincie Flevoland betaalt mee aan het onderzoek naar de aanpak van het maiswortelknobbelaaltje. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om vanuit het Europese programma 78.070 euro aan dit projekt bij te dragen.  

2.1               De LTBO (Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) heeft in het kader van het EPD Flevoland een aanvraag ingediend voor het project ‘Beheersing aaltje Meloidogyne Chitwoodi’. Dit aaltje, met de Nederlandse naam maiswortelknobbelaaltje, komt vooral voor op de zand-, dal- en lichtere kleigronden. Het aaltje kan zich snel vermeerderen en economische schade opleveren door een verminderde kwaliteit en opbrengst bij onder andere de aardappelteelt.In dit projekt  worden op een groot aantal pootaardappelpercelen in Flevoland monsters genomen op de aanwezigheid van dit aaltje. Dat onderzoek moet uitsluitsel geven over de te nemen maatregelen door telers bij wie een besmetting is aangetroffen. Er komt een brede voorlichting aan telers, landbouwadviseurs en handelshuizen. Het projekt past binnen de maatregel ‘Versterking van de Agrarische sector’ van het Europees Programma. In het kader van deze maatregel is het mogelijk projekten te ondersteunen die een toegevoegde waarde hebben op het terrein van zowel de reguliere als van de biologische landbouw.


4-10-2005 Bouw recyclingperron in Almere Poort  

Het collegevan B en W  heeft gekozen voor de Argonweg in Almere Poort als locatie voor een recyclingperron. Het huidige perron aan de Zwenkgrasstraat in Almere Stad wordt definitief gesloten. Voor de herontwikkeling van deze locatie komt in een later stadium een voorstel. De opening van het nieuwe perron in Almere Poort is gepland voor begin 2007.      

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het mogelijk is een modern perron met een grote verwerkingscapaciteit te bouwen in Poort. Dit perron kan zowel het bestaande aanbod van bezoekers en afval vanuit Almere Stad, als het toekomstige aanbod vanuit Almere Poort, Pampus en de Noorderplassen aan. Het perron aan de Zwenkgrasstraat is hierdoor overbodig geworden. De plannen om dit perron te moderniseren waren in afwachting van het onderzoek aangehouden. 


29-9-2005  Zómaar.....wat mij opviel.....

Ik had -zoals gebruikelijk- weer eens wat foto's geschoten, nu in het nieuwe Stadshart, en er viel mij ineens iets op, het deed me aan iets denken....kijk zélf maar....

 


27-9-2005 Sanering Noorderplassen: eerste  fase het laatste aan de beurt 

De allereerste fase van de huizen aan de Noorderplassen tw Bakboord, Overstag en Stuurboord, zijn de laatste eilanden die onderhanden worden genomen ivm de sanering van dit gebied. Zoals gemeld was er 14 september jl een bewoners (informatie) avond (géén inspraak-avond!) voor deze schiereilanden (scroll naar beneden voor verdere info). Daarbij kwamen een groot aantal sprekers aan het woord, die allen geintroduceerd werden door Roelie Pol (van de gemeente). Zoals Vera van Engen, projektmanager, Tonny van Weeren, direktievoerder projekt, Joop Pol (geen familie van Roelie), toezichthouder, Alexander van den Hemel, projektleider Groen, Frank Nederhoed, toezichthouder groen, H. Keuning, hoofduitvoerder Firma Reimert en Th. Steenbergen, uitvoerder Firma Reimert. 

Op 19 sept.jl kwam er (weer) een brief van de gemeente, waarbij gemeld werd dat de bomen in de straten op 22 september verwijderd zouden worden en de bewoners daarom hun auto's niet voor de deur konden parkeren maar langs de Noorderleedeweg. Er werd niet bijverteld wáár men zou beginnen met rooien, maar logischerwijs zou dat Stuurboord zijn. Maar.....op 22 september om 07.00 uur schrokken de bewoners die nog niet wakker waren, gelijk wakker want het rooien was begonnen.

 

< straat met bomen, rooien, hakselen, en wég bomen.....

 

Best knap werk omdat de auto's er nog stonden....Daar gingen (heel snel) alle grote bomen die er al stonden vanaf 1992, slechts de stronken restten. Ter plekke werd het groen verhakseld en de straat was kaal. OP de laatste bewoners-inf-avond werd ook bekendgemaakt dat de indeling van de bomen en lantaarnpalen in de straat zou wijzigen. Van alle -inmiddels gerooide-  bomen zou maar éénderde terugkomen, in een andere boomsoort. Er werden bomen ter keuze aangeboden: een Sierpeer, een zuilvormige Sierkers en een Zuilbeuk. Op de manier van 'de meeste stemmen gelden'  werd de keuze bepaald door de aanwezigen. De uitslag is als volgt: Bakboord krijgt de Sierpeer (Pyrus calleryana 'Chanticleer). Op Overstag koos de meerderheid voor de zuilvormige Sierkers (Prunus setulata  'Amanogawa'). Op Stuurboord viel de keus op de Zuilbeuk (Fagus sylvatica 'Dalwyck'). Tot 1 oktober a.s. kunnen bewoners (alsnog) hun keuze doorgeven aan de Ver. van Eigenaren.

De planning is als volgt: eerst zal de bodemsanering plaatsvinden en daarna het rioolherstel. Aansluitend zal het groot onderhoud starten en als alles klaar is, wordt er opnieuw bestraat. Bedoeling is dat het werk vóór de Kerst klaar is. Van januari tot juli 2006 vindt de her-bestrating plaats. De bodemsanering duurt 5 tot 6 weken per straat. 

Alleen op Overstag duurt het  rioolherstel 2 weken en wordt daarna 'dichtgeblokt' (= tijdelijk bestraat). De bodemsanering start half oktober en duurt tot half november. Na alle werkzaamheden volgt nog het groot onderhoud, waarbij de straat opnieuw wordt bestraat: dat duurt 4 tot 6 weken (dat vindt plaats begin 2006!) Bodemsanering Stuurboord is inmiddels gestart (half sept.), Bakboord is aan de beurt half november tot half december 2005.

Over de verontreiniging. Onder de wegen zit een funderingslaag die verontreinigd is en zal dus volgend de wet verwijderd worden. De weg zal tot 1,20 meter worden ontgraven, soms ook in sommige delen van de berm en -helaas niet uit te sluiten- een stuk tuin. De te saneren grenzen worden bepaald door chemische analyses en grondmonsters. Tijdens de ontgraving blijven kabels en leidingen intakt. Per dag wordt één vak ontgraven en de volgende dag wordt het vak weer aangeuld. Altijd één wegvlak bereikbaar. De woningen blijven dus bereikbaar maar er mogen geen auto's op de opritten of in de straat, staan.

Over groot onderhoud. Herbestraten en ophogen indien nodig. Dat ophogen blijkt bij alledrie de eilanden min of meer noodzakelijk maar bij Overstag, dat gigantisch is verzakt, wordt dan misschien wel 10 tot centimeter! Dat dit een 'drempel' veroorzaakt naar de 'eigen-grond-oprit'  is dan ammer voor de bewoners maar dat moeten ze voor eigen kosten maar laten 'aansluiten'  ;- (   aldus de gemeente.  Met minder-validen zal worden rekening gehouden, evenals de bereikbaarheid van hulpdiensten. De vuilcontainers worden op de ophaaldag opgehaald bij de bewoners, die ze zélf  's avonds weer moeten ophalen van de Noorderleedeweg. Bewoners wordt dringend verzocht alle overhangend groen te snoeien tot aan de afsluitband van de gemeente. 

Verder worden de lichtmasten verplaatst naar de andere kant van de weg (waar eerst de bomen stonden) en de (geminiseerde) bomen komen in plaats van de huidige lichtmasten (naar men zegt vanwege de wortelgroei....hoewel de bomen die terugkomen, juist 'licht wortelstelsel' hebben....)

 


15-9-2005 Burgemeester maakt reklame voor Marktplaats.nl

Altijd al eens op stap gewild met burgemeester Annemarie Jorritsma? Voor de hoogste bieder!

Sinds 14 september jl kan er op de veilingsite Markplaats.nl geboden worden op een cultureel uitje met de burgemeester van Almere. De hoogste bieder vergezelt burgemeester Jorritsma tijdens de première van 'Der Vetter aus Dingsda', een operette-voorstelling op 30 november aanstaande in de schouwburg van Rijswijk. De opbrengst van de bieding komt geheel ten goede aan de inrichting van de ‘Beatrix ’, het zeilschip voor mensen met een spierziekte, dat op Sail 2005 gedoopt is door Koningin Beatrix. De veiling wordt georganiseerd ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit aan Flevoland op 27 september aanstaande. Tijdens dit bezoek biedt Marktplaats.nl namens alle gebruikers een cheque aan voor het goede doel. Verschillende bedrijven en overheidsinstellingen hebben unieke producten en diensten ter beschikking gesteld. De speciale pagina voor goede doelen is bereikbaar via de button op de openingspagina van www.marktplaats.nl


13-9-2005 Buikdanseres bij de Archipel  op zondag 18 september a.s.

Zondagmiddag 18 september om 14.00 uur is er weer Kiemvertier in woonzorgcentrum Archipel in de Literatuurwijk. Het programma omvat deze keer een Turkse buikdanseres om meteen maar het hoogtepunt te noemen.  

De tuin van Archipel, sfeervol als die is, vormt een ideaal decor voor van alles en nog wat. Omdat er ook een terras is en horeca in de vorm van restaurant De Ziel is er weinig voor nodig om op deze locatie de zinnen zo af en toe eens flink te verzetten. Wat dacht u van een Turkse buikdanseres (zie foto) en vaste en vloeibare Turkse lekkernijen want de maag wil ook wat. Kiemvertier is de naam van een met regelmaat terugkerend evenement in De Kiem, zoals de prachtige tuin van Archipel is genoemd. Het is steevast een sfeerrijk gebeuren met in elkaar grijpende elementen. All inclusive, maar dan anders. Doel: leuke dingen doen voor de buurtbewoners en al dan niet toevallige passanten. Iedereen is welkom, maar voor de rechtgeaarde Literatuurwijkers is het weinig minder dan een must.

 


september-afsluitingen Hogering: verkeershinder!

Maandag 12 september verplaatsen de werkzaamheden zich naar de beide rijbanen van het gedeelte van de Hogering tussen het kruispunt Hogering- Markerdreef- Noorderplassenweg en de aansluitingen van de Tussenring (N703/S104). Verkeer dat gebruik maakt van dit weggedeelte, waaronder het verkeer dat gebruik maakt van de aansluiting Karperweg, krijgt daarom in de komende weken te maken met afsluitingen en omleidingen. Als het weer mee werkt is de overlast op zaterdag 1 oktober voorbij. 

Afsluitingen: Van 12 september t/m 1 oktober wordt de noordelijke rijbaan van de Hogering afgesloten tussen de aansluiting van de Tussenring (N703/S104) en de Noorderplassenweg. Hierdoor zal het ook niet mogelijk zijn om bij de aansluiting van de Karperweg linksaf te slaan richting Almere Stad - rijksweg A6 (Amsterdam).Tot 19 september blijft het mogelijk om bij de aansluiting Karperweg rechtsaf te slaan richting Almere Buiten, maar van 19 september t/m 1 oktober wordt de aansluiting van de Karperweg in zijn geheel afgesloten.

Verkeersafwikkeling: Om de overlast van de afsluitingen te beperken is een verkeerscirculatieplan opgesteld. Net als in de vorige fase geldt dat het zogeheten inkomende verkeer (komende van rijksweg A6- Almere Stad met bestemming Almere Buiten- bedrijventerrein ‘De Vaart’) niet of nauwelijks wordt gehinderd. Het uitgaande verkeer (uit Almere Buiten- bedrijven­terrein ‘De Vaart’ met bestemming Almere Stad - rijksweg A6) krijgt daarentegen te maken met afzettingen en omleidingen. Dit betekent in de praktijk dat van 12 september t/m 1 oktober de noordelijke rijbaan bij de afrit naar de Tussenring wordt afgezet. Verkeer wordt via de Tussenring naar rijksweg A6 geleid. Hier vandaan kan het verkeer dan via daar aangegeven bewegwijzering zijn bestemming vervolgen. Van 12 t/m 18 september is de aansluiting van de Karperweg nog open voor het verkeer. Het is niet mogelijk om bij de aansluiting van de Karperweg linksaf te slaan richting Almere Stad – Amsterdam (A6). Dit verkeer wordt naar de Tussenring geleid en kan vanaf hier via rijksweg A6 zijn bestemming bereiken. Van 19 t/m 30 september is de gehele aansluiting met de Karperweg afgesloten voor het verkeer. Al het verkeer dat gebruik maakt van deze aansluiting wordt dan via de Von Draisweg geleid naar het kruispunt Hogering – Markerdreef- Noorderplassen­weg. Vanaf hier kan dit verkeer via de aangegeven bewegwijzering zijn bestemming vervolgen. De provincie Flevoland vraagt het verkeer dat gebruik maakt van deze route de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en de snelheid te matigen, omdat fietsers en recreatieverkeer ook van deze weg gebruik maken. Zonodig zullen passende maatregelen worden genomen.


29-8-2005 Uitnodiging bewonersavond Bakboord, Overstag en Stuurboord op 14 sept. 2005

Bewoners van de schiereilanden van de eerste fase van de Noorderplassen, Bakboord, Overstag en Stuurboord, kregen 29 augustus 2005 een uitnodigingsbrief namens de gemeente Almere, van de direkteur van de Dienst Stadswerk Almere, de heer Leo Meijer, voor een informatiebijeenkomst over de saneringswerkzaamheden en tevens het rioolherstel en groot onderhoud van hun pieren. De werkzaamheden staan gepland voor eind september 2005 en beginnen op Stuurboord. Op deze informatieavond zal de projektmanager van de gemeente, mevrouw van Engen, de bewoners inlichten over de aard en planning van de werkzaamheden. 

Tijdens het tweede deel van de avond kunnen er vragen gesteld worden aan de aanwezige deskundigen. Ook de aannemer, de firma Reimert uit Almere, is aanwezig. NB Op deze avond kan men alléén terecht met vragen over de werkzaamheden!

Allereerst worden de bomen in de straten verwijderd en worden niet teruggeplaatst omdat ze in vervuilde grond staan. Tijdens de avond wordt méér informatie gegeven over (eventuele) nieuwe bomen.

De bijeenkomst vindt plaats in het Baken-Stad College, Rooseveltweg 5 in Almere-stad. Vanaf 19.15 uur is de zaal open en er is koffie of thee. Mochten er verdere vragen zijn, dan kan men terecht tijdens kantooruren, bij het Stadsdeelkantoor Stad-West, tel. 523.34.00

 


Weekend  3 en 4 september "Logeren in Almere"

In het weekend van 3 en 4 september kunt u ze zien rondlopen; de deelnemers aan Logeren in Almere. Nieuwsgierige Nederlanders die benieuwd zijn naar wat Almere allemaal te bieden heeft, brengen het weekend door bij Almeerse gastgezinnen. In totaal stellen zo’n 50 Almeerders hun huis open en leiden hun gasten rond langs de, in hun ogen, bijzondere plekken van Almere.  

Het begint op 3 september op het stadhuis van Almere, waar de deelnemers van harte welkom worden geheten door burgemeester Annemarie Jorritsma (foto).  Daarna organiseren de gemeente en de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) allerlei excursies voor de deelnemers, zoals een filmprogramma over Almere, een rondleiding door het stadshart, filosoferen met de stadsfilosoof, een architectuurwandeling, een tocht over Stadslandgoed De Kemphaan en nog veel meer. Ook kunnen de deelnemers naar het WK Honkbal en het Almere Havenfestival.

Na bijna 30 jaar heeft Almere 180.000 inwoners. De stad heeft ontzettend veel te bieden; prachtige natuur, bijzondere cultuur en verassende architectuur. Binnen een paar jaar is de bouw van het nieuwe stadshart voltooid. Ook zijn de ogen gericht op de nieuwe wijk Almere Poort, waar op termijn zo’n 25.000 mensen komen te wonen. Dat is op zijn minst indrukwekkend te noemen. Dat is dan ook de reden dat de SSA en de gemeente Almere het initiatief Logeren in Almere hebben opgezet. Daarvoor werden in de afgelopen periode Almeerders gevraagd om op te treden als ambassadeur van de stad en nieuwsgierige Nederlanders om tijdens het weekend van 3 en 4 september Almere te komen ontdekken

 


augustus 2005 Na de Bouwvak(vakantie): Loefzijde aan de beurt....voor sanering...

 


15-7-2005  Drie maanden later......sanering N'Plassen.....

Vandaag is het alweer 3 maanden na de start van de sanering Noorderplassen met als eerste pier: Lijzijde. Het is daar nog steeds één grote zandvlakte want klaar zijn ze er nog niet....Maar in verband met de Bouwvak-vakantie, die volgende week begint, hebben de bouwvakkers de helft van die pier tijdelijk bestraat (zoals afgesproken). 

Op maandag 4 juli werd er begonnen met bestrating te verwijderen voor de huizen aan het eind van de pier Loefzijde, met de mededeling: "18 augustus gaan we ermee verder!" . De volgende dag was er dan ook niemand aan het werk.... Er waren wat platen neergelegd waardoor je met je wielen in het zand zou moeten rijden, dus met de auto bij je huis komen, kon niet meer.

Navraag bij het Stadsdeelkantoor leerde dat dit niet de bedoeling was: tot de Bouwvak-vakantie zou er wel degelijk gewerkt worden! Vanmorgen zag ik nog grote hopen zand aan het eind van deze pier, de Bouwvak is vandaag begonnen!

Wat mij ten zeerste verbaast, is het feit dat men óók al bezig is 'over de brug'  richting Land in Zicht (alle auto's stonden dus langs de Noorderleedeweg). 

foto's Loefzijde > 

 

De oorspronkelijke afspraak was namelijk dat er begonnen zou worden bij Bakboord, Overstag en Stuurboord maar ja, nu gebeurt dit vanaf de andere kant..... Gevraagd wanneer de eerste fase dan eindelijk aan de beurt zou zijn, was het antwoord: in september krijgen de bewoners van de eerste fase een brief met uitnodiging voor een bijeenkomst omtrent de planning in dit stuk Noorderplassen. De verwachting is dat de hele sanering vóór 15 december 2005 afgerond zal zijn (hetgeen ik betwijfel...)


14-6-2005 Twee maanden later.....sanering Noorderplassen....

Het schiet niet erg op, naar mijn idee...(mediair) met de sanering van de Noorderplassen. Precies 2 maanden geleden zijn ze begonnen met bomen verwijderen op Lijzijde en Loefzijde (scroll naar beneden) en vervolgens het afgraven van de verontreinigde grond. Konden bewoners van Lijzijde eerst nog hun woning bereiken, nu is het één grote zandbak met hopen zand geworden. 

Navraag leerde dat de werklieden veel problemen tegenkwamen, zoals en zooitje wat betreft de gelegde kabels en andersoortige buizen enzo. Mede daardoor zullen er waarschijnlijk minder -tot helemaal géén-  bomen terugkomen in die lange straat/pier. 

 

De gemeente heeft wel een keuze aan de bewoners gelaten maar die keuze is zeer beperkt qua boomsoorten, eigen zijn dit grote struiken die men 'in de aanbieding'  heeft. Volgens de gemeente zullen de boomwortels de bekabeling en de buizen aantasten, dus waar kabels liggen, komt sowieso niets terug!

 

De bewoners van Loefzijde en Stuurboord hebben inmiddels ook al een bijeenkomst met de uitvoerder gehad, met de verwachte termijn dat zij aan de beurt zijn én wat ze kunnen verwachten! Volgens mij schuiven alle termijnplanningen op naar later in het jaar. 

 

Tegen de tijd dat bijvoorbeeld de eerste fase (Bakboord, Overstag en Stuurboord) aan bod zouden moeten komen, namelijk september a.s., kan m.i. niet gehaald worden, aangezien er ook nog eens een bouwvakantie tussen zit. We wachten af.......


juni 2005 De verloedering van Almere.....

(opgemerkt door mediair)

 

Hoewel ik heel positief ben ingesteld, word ik langzamerhand wat mistroostig over de voortgang van Almere...bijv. het Assenplein

Door bewoners van het Assenplein in Stedenwijk-Noord, werd ik bijvoorbeeld gebeld dat ze zo verschrikkelijk verdrietig waren over de molest van hun eens zo mooie pleintje (mét kunstwerk van de Almeerse kunstenaar Frans van der Ven). En kijk nu eens naar de foto's: wat er over is.......mede dankzij het schandalige 'groot-onderhoud'  door de gemeente (ofwel het Europees aanbestede groenonderhoud: nog nooit zag Almere er zó slecht verzorgd uit, vooral dit aardige pleintje!)

 

 

 

 

 

 

 

Deze eens zo gemotiveerde bewoners hadden dat enige jaren geleden gezamenlijk allemaal voor elkaar gekregen, naar volle tevredenheid. Zij  deden eigenhandig het klein onderhoud én...hielden het plein goed in de gaten. Een prachtig voorbeeld van de door de gemeente Almere zo gepropageerde "Sociale Cohesie" in de ware betekenis van het woord! 

De aanloop tot deze 'verloedering'  was dat de riolering gerenoveerd moest worden, zoals op zoveel plaatsen in Almere het geval is na een aantal jaren. 

Maar wat hier gebeurd is, tart elke beschrijving: alle rotzooi heeft men gewoon op het pleintje neergesmeten, op de struiken, op het dunnen hekwerkje (dat dus totaal vernield is). 

 

 

 

 

 

 

 

Alle hekwerken die men wél of niet nodig had, had men overal gedropt. Resultaat was dat ook de winkelwagentjes er neergesmeten werden want waar troep ligt, komt alleen maar méér troep bij, dat is bekend! De waterpartij is 'naar de klote' en stenen liggen los....

 

 

Maar ik werd dus gebeld door teleurgestelde bewoners en ben gaan kijken. Natuurlijk heb ik foto's gemaakt, dus kijk zelf wat je hiervan vindt

Maar een oproep naar de gemeente Almere: Doe hier wat aan! Want dit wáren betrokken bewoners maar nú niet meer!

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 

Het Waterplein in Het Stadshart van Almere......

Ik kan hier van alles aankaarten wat naar mijn mening niet goed is aan het nieuwe Stadshart maar dat is toch roepen in de woestijn, wat betreft de gemeente Almere. Dan maar even over het Waterplein (officieel Schipperplein genoemd, maar ja)

< deze foto is van de aanleg van het waterplein

De waterbaan is lek, al een hele poos nadat de ijsbaan finito was. Vanuit de sportschool kan ik mooi in de gaten houden wat er nu precies gebeurt -of niet.... Eerst gingen de bomen dood, de golvende heuveltjes (eerst nog blauw) brokkelden af en bestaan nu uit een soort schuurpapier met losse steentjes erop. Na een hele poos werden er mooie nieuwe bomen neergezet, eerst nog samengebonden en na een poosje werden de takken losgemaakt. Nu regent het wel vaak.....maar toen niet! 

Dus na een paar weken zag je al sommige bomen kale takken krijgen en scheef staan. Niemand die ze ooit water gaf (schat ik in).Die bomen staan op een heuveltje, en het water loopt beneden weer weg, dus drogen ze uit, logisch.

De bodem van de waterpartij ziet er momenteel roestig en vies uit. TIP: verf die betonnen |(?) onderlaag zwart, dan valt het minder op!

 

Het valt ook op hoe saai dit Stadshart eigenlijk is geworden: grijs, zink, metaal en grijs beton en bovendien allemaal lege panden. Ik heb ooit mijn ideeen gespuid maar het 'Q-team' wist het beter (?) Toch zou ik graag eens aan de slag gaan met kleur, en dan wél in samenhang met het geheel....

Momenteel staat de POPZAAL leeg (failliet), het nieuwe HOTEL Almere (nog steeds geen koper gevonden...maar ja, wat wil je dan ook? Géén lift en géén restaurant aanwezig en binnenkort twee grote woontorrens voor je neus. Het restaurant van DOOWORLD is gesloten en het beoogde restaurant ónder de Popzaal staat ook nog steeds leeg....Gezellig allemaal dus......

 

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 

Over de "Kunst-as" in Almere-Haven wil ik ook even mijn gal spuwen.

Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de start van de "Kunst-as" aan de Kerkgracht in Almere. De bedoeling was dat de Kerkgracht geheel zou veranderen in kleine winkeltjes en/of ateliers voor -en door- professionele kunstenaars. De gemeente wilde dit idee stimuleren door de vierkante-meter-huurprijs te subsidieren, waardoor de (beginnende) kunstenaars eerder een dergelijke ruimte konden huren. Bedoeling was, dat zij ter plekke zouden werken, waardoor er ook ''reuring" op de gracht zou ontstaan: nieuwsgierige of geinteresseerde mensen, die dan wellicht ook koper zouden kunnen worden. Helaas ging het vanaf het begin niet zo makkelijk want beginnende, jonge, kunstenaars hebben nu eenmaal niet veel te besteden, waardoor de huurprijs toch een obstakel was.

Op de gracht zat al een beeldhouwster (Odelijn) en een Galerie (Alosery), allebei ongesubsidieerd. In de loop van verschillende jaren zijn er diverse mutaties geweest, bestaande winkels vertrokken en op die plek kon dan een kunstenaar komen. Helaas ging dat om bovengenoemde reden niet zo makkelijk, sommigen probeerden, maar hielden het niet vol want veel volk kwam er niet langs....Met de komst van Ruud Backx in de exporuimte van CCCorrosia, wilde men de Kerkgracht weer leven inblazen. Er moest beter samengewerkt worden, meer aktiviteiten georganiseerd, enz. Er werden dan ook gezamenlijke aktiviteiten ontwikkeld, zoals de jaarlijkse  Kunstmarkt en exposities vanuit het CCC. Maar naar mijn mening is iedereen toch weer met zijn of haar eigen stukkie bezig omdat een opening in het CCC nu eenmaal een 'opening in CCCorrosia'  is en de Kerkgracht daar niets mee van doen heeft.

 

De ene kant van de gracht is ingevuld met min of meer kunstenaars, want voor uitsluitend de verkoop van spulletjes zit daar ook de Wereldwinkel, evenals het 'Stenen Huis' (met kunst uit Zimbabwe). De schoenenzaak, het café en een restaurant zitten er ook nog steeds maar die hebben totaal geen binding met de 'Kunst-as' ofwel de kunstenaars op de gracht. Aan de overkant was een prachtig pand, dat een poos leeg heeft gestaan, perfekt geschikt voor het onderbrengen van verschillende kunstenaars. Dat had als voordeel dat men de kosten kon delen en tevens dat men elkaar kon stimuleren en gezamenlijk exposities houden. Maar helaas....dat uitermate geschikte pandje ging naar de 'Witte Olifant', waar jongeren met een verstandelijke handicap van 2 professionele kunstenaars (Mieke van Dijk en Mariel Bischops) een opleiding krijgen tot 'kunstenaar'(!). (De nieuwe kleren van de keizer...sorry hoor....). Wat betreft de twee kunstenaars: die passen op de gracht, maar de ' Witte Olifant' niet! Ik gun het deze kinderen van harte lekker creatief bezig te zijn maar....ze horen niet op deze beoogde 'Kunst-as'. Als de gemeente Almere beschikt over een 'Visie' op  'Kunst' en deze gracht heeft verkozen om de kunst en de kunstenaars de kans te geven zich te ontwikkelen, dan moet ik helaas constateren dat die 'Visie' ontbreekt. 

Tussen het Café en de Galery zit etser Bart Reimersma, die voornamelijk etsen maakt van de scheepvaart en alles wat daarmee te maken heeft. Tot mijn grote verbazing is hij ineens vertrokken (na wat konflikten) en de grote ruimte (waar hij eigenhandig de vloerdelen -uit een schip- heeft gelegd)  staat dus leeg. Normaal denkend zou je verwachten dat op die plek dan een andere kunstenaar de kans krijgt (hoewel nu niet meer gesubsidieerd) maar nee: hier komt gewoon een commerciele verkoop-winkel in ten behoeve van kinderen met een handicap. Nogmaals, ik zei het hierboven al: ik gun deze mensen ook een plek maar niet hier! De bedoeling was; voor kunstenaars!

Navraag leerde dat de gemeente hier niets meer mee van doen heeft....de Woningbouwvereniging (GSA) is eigenaar en die kan het verhuren aan wie zij wil....

DAG VISIE !

 

(zo, dat wou ik nu ff kwijt....)

 


mei 2005 rotonde Noorderplassen heeft definitief 'Baken'

De tijdelijke 'betonning' op de rotonde naar de Noorderplassen-Oost (scroll naar 15-3-2005) heeft plaatsgemaakt voor de definitieve. Deze betonning, een 'baken',  staat stevig verankerd midden op deze kleine rotonde en iedere buurtbewoner weet dan dat-ie bijna thuis is. Aan de verdere invulling, afwerking wordt nog gewerkt.

 


28 april 2005 Circus aan de Noorderplassen

Omdat er inmiddels gestart is met de sanering van de Noorderplassen (zie berichten hieronder), met name op de pieren Lijzijde en Loefzijde zijn de bomen inmiddels verwijderd, vond de gen=meente het tijd worden de jeugd in te lichten over de gevaren van opgeslagen gifgrond. De direkteur van de Dienst Stadswerk Almere heeft een brief gestuurd aan alle kinderen die aan de Noorderplassen wonen (namens de burgemeester). Daarin wordt de kinderen gevraagd niet op de bouwplaats te komen en vooral niet binnen de hekken te komen! "Het is namelijk heel gevaarlijk op de bouwplaats en ook verboden door de politie", aldus Leo Meijer (DSA).

Op donderdag 28 april a.s. wordt er daarom een middag georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt. Er wordt dan uitgelegd waarom het verboden is op de bouwplaats te komen. Er zullen ook agenten zijn. Speciaal voor de kids zal Circus Klomp optreden van 16.00-17.00 uur in een tent, die staat naast de keet aan het begin van Lijzijde. Wil je nog iets weten, bel dan naar het Stadsdeelkantoor Stad West  telefoon 523.34.00

(brief dd 18-4-2005)

Circus Klomp brengt komische acrobatiek van Hollandse bodem (foto: circus Klomp)


14-4-2005  Sanering Noorderplassen  is gestart

Zoals aangekondigd, is er deze week gestart met de sanering van de Noorderplassen, om te beginnen met het verwijderen van de bomen in de straat. 

In tegenstelling tot de beoogde start met de eilanden die het meest vervuild zijn (Bakboord, Overstag en Stuurboord), is de firma Reimert begonnen met de eilanden Lijzijde en Loefzijde (2e fase van de bouw). Alle bomen in deze straten zijn inmiddels verwijderd en versnipperd. 

 

 

 

 

De snippers worden gedumpt achter de eerste huizen van Bakboord, waar zij 'later' opgehaald worden. Ik was wel benieuwd of in die snippers niet óók gif zit....er was ons namelijk verteld dat de bomen verwijderd moesten worden omdat ze  'met hun wortels in de gifgrond stonden' . Volgens de aannemer slaan bomen geen gif op maar is het een economische kwestie. Het is namelijk goedkoper om nieuwe bomen te planten (zelfs grote) dan om bomen te verplaatsen. NB er komen overigens minder bomen terug na de sanering! De eilanden Lijzijde en Loefzijde hebben maar aan één kant van de weg bomen, en over de terugplaatsing (of niet) valt te praten met de bewoners. De woningen van de 1e fase van de bouw: Bakboord, Overstag en Stuurboord hebben aan weerszijden bomen, waarvan er slechts aan één kant (eventueel) teruggeplaatst gaat worden, waarschijnlijk zelfs minder dan er nu staan.... 

Reden voor die éénzijdige beplanting is dat steeds aan één kant van de weg alle bekabelingen liggen, inklusief de glasvezelkabel (uit de Pilot) en de riolering (de gemeente is bang dat de bomen met hun wortels de kabels  kapottrekken als ze groeien). 

 

 

 

Verder is er een waterput geslagen tbv de direktie en uitvoerders van dit projekt. 

Er komen keten en toiletten te staan langs de weg.

 


12-4-2005  Voorlopige planning sanering Noorderplassen

Op 12 april 2005 kregen de bewoners van de te saneren eilanden Stuurboord, Overstag en Bakboord in de Noorderplassen bericht over de op handen zijnde sanering. In tegenstelling tot de verwachting gaat de sanering van start op Lijzijde en na de zomer is Loefzijde aan de beurt. De schiereilanden Stuurboord, Overstag en Bakboord zijn pas gepland in september t/m december dit jaar. Dit is een voorlopige planning en deze kan dus nog wijzigen.

De informatieavond vindt plaats uiterlijk twee weken vóór de daadwerkelijke sanering. De bewoners ontvangen hierover nog een uitnodiging.

De voorbereidende werkzaamheden voor de sanering op de schiereilanden Lijzijde en Loefzijde zijn inmiddels begonnen. Als onderdeel hiervan verwijdert de annemer deze week de bomen uit de straten Loefzijde en Lijzijde. De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren, is de firma Reimert uit Almere (maar dat had ik al gemeld in een vorig bericht) Mochten er nog vragen zijn, dan kan men bellen -tijdens kantooruren- met het Stadsdeelkantoor Stad - West telefoon 523.34.00

Aldus de brief van de directeur Dienst Stadswerk Almere, de heer Leo Meijer.

 


april 2005: Aannemer bekend voor sanering Noorderplassen

De aannemer wordt, na aanbesteding (met de beste papieren en tegen de gunstigste prijs) de firma Reimert uit Almere, een al jaren gerespekteerd bedrijf dat goed werk levert.


31-3-2005  Sanering Noorderplassen  gaat van start

Zoals beloofd door de wethouder Stedelijk Beheer Henk Smeeman (en na goedkeuring door de gemeenteraadsleden), werd er 31 maart jl. een brief bij de bewoners van de Noorderplassen in de bus gegooid. Hieronder de letterlijke tekst.

Deze brief informeert u over de planning van de bodemsanering en andere werkzaamheden die zullen plaatsvinden op de eilanden in de Noorderplassen.

Dinsdag 29 maart heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten te beginnen met de bodemsanering op de eilanden Bakboord, Overstag, Stuurboord, Loefzijde en Lijzijde. Het college realiseert zich dat hierdoor de kans klein is geworden dat de kosten verhaald kunnen worden op Oranjewoud maar zij wil niet langer wachten op de uitkomst van de aansprakelijkheidsprocedure omdat deze waarschijnlijk (veel) langer gaat duren dan eerder verwacht.

Begin April beginnen we met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke sanering, waarmee we eind april willen starten. Tegelijk met de sanering voert de gemeente nog een aantal andere werkzaamheden uit op de eilanden. Deze waren al gepland en kunnen nu in een keer worden meegenomen. Het gaat om:

- rioolherstel en groot onderhoud op alle eilanden (dus ook de 'schone' eilanden);

- verwijderen van de funderingslaag onder de weg op de eilanden Land in Zicht, Op Koers en Aan de Wind.

De globale planning is dat de sanering eind 2005 klaar is en in het voorjaar van 2006 het rioolherstel gereed is. Het groot onderhoud zal aansluitend plaatsvinden. In totaal zal het ongeveer anderhalf jaar gaan duren voordat alle werkzaamheden op de eilanden zijn afgerond. Het is nog niet bekend wanneer, welk eiland aan de beurt is. Zodra we dit weten, ontvangt u hierover nadere informatie. Wel zullen eerst de vijf vervuilde schiereilanden worden aangepakt.

Ongetwijfeld zal deze brief vragen oproepen over zowel de sanering als over de andere werkzaamheden. We organiseren daarom bijeenkomsten waarop we de aanpak, de werkzaamheden en de gevolgen ervan, verder kunnen toelichten en u uw vragen kunt stellen. Deze informatieavonden zullen we per één of twee eilanden organiseren. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden op uw eiland beginnen.

We realiseren ons dat de werkzaamheden ongetwijfeld (veel) overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ondanks dat de overlast niet te vermijden is, proberen wij deze zoveel mogelijk te beperken.

Op de website kunt u alle informatie over de verontreiniging in de Noorderplassen nog eens nalezen. Mocht u verder vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren bellen met Stadsdeelkantoor Stad-West  telefoon 523.34.00

Met vriendelijke groet,

H.J.A.M.Smeeman, Wethouder Stedelijk Beheer

 

 


                21-3-2005 Algemene ledenvergadering en Sanering Noorderplassen

Een grote opkomst bij de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VvE Noorderplassen, vooral ook omdat er gesproken zou worden over de sanering van de 'gif'-eilanden binnenkort.

Zoals sinds kort bekend (scroll naar beneden 10/3 jl), heeft de gemeenteraad besloten de sanering zelf ter hand te nemen en niet te wachten op de uitspraak van de rechter betr. de rechtszaak tegen Oranjewoud. De kans is daardoor bijzonder groot dat de gemeente (wij allen, de burgers van Almere) het bedrag van 2,2 miljoen euro zélf zal moeten betalen. Afwachten hoe e.e.a. verloopt in de zaak van de gemeente tegen Oranjewoud, wilde met name wethouder Smeeman (VVD) niet omdat dat zeker nog tot begin 2006 gerekt kan worden (o.a. met steeds weer in beroep gaan bijv.) Bovendien wil de gemeente de bewoners dit uitstel niet aandoen en vindt men dat het gif zo snel mogelijk verwijderd dient te worden.

Op deze bijeenkomst waren aanwezig Elly Teunissen, stadsdeelmanager en Joop Huijsman, Dienst Stedelijk Beheer.

< Elly Teunissen, Joop Huijsman, Paul Slingerland (een van de bewoners, tevens bestuurslid)

Bedoeling is dat er per 1 april gestart wordt, maar dat wordt iets later. De bestekken zijn klaar maar er valt morgen de beslissing wie de aannemer gaat worden voor dit projekt. Waarschijnlijk de 3e week van april komt er een overleg 'op eiland-nivo'. Alle bomen in de straten (op de eilanden) moeten eruit omdat ze met hun wortels in het gif staan. Er komen wél bomen terug maar....minder dan de helft! En dan ook nog maar aan één kant van de straat omdat aan de enen kant van de weg alle bekabeling enz. ligt. Maar dit gaat in over;leg met de bewoners en de aannemer. Langs de Noorderledeweg kunnen ze blijven staan (daar ligt asfalt, minder poreus dan stenen). Het verlengde van die weg, richting nieuwe wijk Noorderplassen - west, vertoonde ook PAK's-vervuiling, wordt dus gelijk aangepakt. De rioleringswerkzaamheden (waar dit allemaal mee begon) worden gecombineerd met de sanering. Na het afgraven komt er géén schone grond verklaring maar hoort oké te zijn. 

 

De planning ziet er als volgt uit: riolering, sanering, groot onderhoud, bestrating, inklinken + ophogen en opnieuw bestraten. Het is een heel proces met veel faseringen in het gebied. Bestekken zijn klaar, aanbestedingstrajekt vindt dinsdag 22/3 plaats, daarna gunning en na de Pasen starten. Dan krijgen alle bewoners een brief: wie de aannemer is en wordt toestemming gevraagd om in de tuinen te mogen komen. Verder: welk groot onderhoud wordt gedaan en waar de keet staat + opslag materiaal. Een heel communicatieplan met de bewoners! 4 April starten de voorbereidende werkzaamheden, half april de eerste info-avond voor bewoners (door de aannemer). De gemeente hoopt dat eind april alle vergunningen er zijn, dan start de sanering in mei 2005.

Suggesties ter verbetering van het gebied Noorderplassen: een honden-poepplek, het schelpenpad weer in goede staat brengen (is vernield door alle aktiviteiten in de grond door de glasvezelkabel-graafwerkzaamheden en die van onderzoeksburo De Straat. En hoe zit het met de nieuwe visie op dit hele gebied Noorderplassen? Jack Laddé had hierover in 2004 maar de vraag is: komt er nog een "Visie"?

 

PS De Raad van State heeft de zaak geschorst! (Oranjewoud versus gemeente Almere) Reden: vindt dit géén urgente zaak!

 


17-3-2005- Oranjewoud doet eigen onderzoek 

Zoals al aangekondigd op de Politieke Markt van 10/3 jl: zie hier onder), zou ook Oranjewoud een eigen forensisch onderzoek uitvoeren naar de vervuiling van diverse pieren aan de Noorderplassen. Vandaag werd Oranjewoud dan ook gesignaleerd, zie foto.

Maandag 21 maart a.s is er een Algemene Ledenvergadering van de VvE N'Plassen ( = Vereniging Eigenaren Noorderplassen) in Party Centrum The Lake, waarbij vanzelfsprekend een toelichting gegeven zal worden op de komende sanering van de genoemde pieren in de wijk (Bakboord, Overstag, Stuurboord, Loefzijde en Lijzijde: de woningen van de eerste fase in de bouw van de wijk Noorderplassen.

 

 Lees onderstaand bericht van 10 maart jl  voor meer informatie  

(voor eerdere ontwikkelingen: klik op 2004)

 

 


15-3-2005  Betonning geplaatst rotonde Noorderplassen

De rotonde aan de Plassenweg, bij de Noorderplassen, is voorzien van een echte ' betonning' , bij Rijkswaterstaat vandaan. Bewoners van deze inmiddels alweer 13 jaar bestaande wijk, leek het een leuk idee deze 'Entree ' naar de woonwijk te voorzien van iets uit de scheepvaart/ watersport. Per slot is deze wijk geheel aan het water gebouwd. En 'betonning' is hetzelfde als een 'boei' op het water. Het idee kwam van Paul Slingerland, een van de eerste bewoners, en hij heeft dit verder uitgewerkt. 

 

 

 

 

De rotonde ligt ook heel strategisch: rechtdoor ga je naar de drie Urban Villa' s, de 3 flatgebouwen op de pier, ofwel 't Hoofd in de Noorderplassen. Naar links (Bakboord in de scheepvaart -en dus rood- ) ga je naar de woonwijk Noorderplassen met 158 woningen, de Noorderleedeweg. Als je naar rechts gaat, kom je bij 'de Realiteit', de experimentele woonwijk die wegens architektonisch  sukses mag blijven staan. NB Deze betonning is tijdelijk: er komt nog een definitieve!

 

 


10-3-2005 Sanering Noorderplassen per 1 april 2005

Op de Politieke Markt van 10 maart 2005 is de besluitvorming gevallen over het raadsvoorstel (RV-24) betr. de sanering Noorderplassen voor een bedrag van 2,2 mjn. euro.  Dat er snel gesaneerd moest worden, was iedereen het over eens maar het feit dat de procedure nog loopt tegen Oranjewoud  en dat het de gemeente Almere waarschijnlijk veel geld gaat kosten, als die begint met saneren voordat de uitspraak daarvan bekend is: dat was een punt van discussie. (Oranjewoud, de beoogde vervuiler, heeft beroep aangetekend en gaat nu naar de Raad van State). Wethouder Henk Smeeman (VVD) vertelde dat dit item valt onder de verantwoordelijkheid van twee wethouders: Heleen Visser (GroenLinks), tevens wethouder voor o.a. Milieu en hemzelf, als wethouder Stedelijk Beheer. Er worden intensief onderhandelingen gevoerd met Oranjewoud en het bevoegd gezag valt onder wethouder Visser.

In de rode zaal lieten de diverse politieke partijen hun meningen horen. Tineke Fokkens (CDA) wil dit item nog een keer op de agenda zetten. Jeroen Mulder (Participatiepartij) vraagt zich af hoe sterk de gemeente Almere staat in de onderhandelingen en Mario Kramer (GL) concludeert dat er dus vooraf moet worden geinvesteerd in het saneren. 

Joke Knop (StadsPartij) wil zo spoedig mogelijk saneren! Theo Pijlman (VSP) was het daarmee eens en Willem Boutkan (VVD) wil de onderste steen boven hebben.  Smeeman zegt dat het een tamelijk 'politiek gezind verhaal' is (naar de bewoners) en inderdaad: het kán een nogal duur verhaal worden. Maar de afspraak vorig jaar was: uiterlijk starten op 1-1-2005. Dat werd uitgesteld tot 1-4-2005 en wat Henk Smeeman betreft blijft dat ook zo!

Smeeman onderstreept nog eens: "dit is een politiek besluit, je kunt dit de bewoners niet aandoen! Bovendien: de gemeente houdt zich aan de Wet." Marcel Roders (Leefbaar Almere) wil weten: "en als die 'marktpartij'  zich niet aan de Wet houdt?" Volgens Smeeman heeft hij Oranjewoud gemeld dat dit géén aanbeveling is om hen op te zoeken bij werk verschaffen....Jelte Hoving (ChristenUnie) meent dat dit projekt los wordt gezien van andere delen van de stad, waar volgens Smeeman ongetwijfeld ook vervuilde grond kan opduiken bij werkzaamheden.( NB als er niets gebeurt in die grond, kan het geen kwaad maar als er werkzaamheden plaatsvinden, kan die vervuilde grond schadelijk zijn/worden vanwege de kankerverwekkende stoffen (PAK's) die het bevat). Dat is een onjuiste veronderstelling, volgens Smeeman: "het betreft hier de allereerste keer dat er vervuilde grond is aangetroffen in Almere". Bij andere wijken, waar grondvervuiling wordt aangetroffen, moet dat in de Perspektievennota worden aangegeven.

Tot afgelopen vrijdag in gesprek geweest met Oranjewoud maar is niet gelukt. Zelfs de rechter had nog geopperd "Oranjewoud, zou je niet tóch....? De gemeente neemt risico en dat er iets van terugkomt, is vrijwel nihil (waarschijnlijk). Joost van den Donk (PvdA) stelt voor dat zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan: "géén zaken doen met Oranjewoud!"

  Tineke Fokkens (CDA) wil weten: "wat leren we hier nu van? Is er een 'schone grond-verklaring'?  (opm.die was er wel degelijk!)  Zij wil terug naar haar fraktie voor overleg. Wethouder Smeeman reageert dat er snelheid geboden is, het is nu al 10 maart... Marcel Roders (LA) vindt afstellen zelfs beledigend voor de bewoners van de Noorderplassen en Jeroen Mulder (Participatiepartij) ziet liever vandaag al besluitvorming!

De beslissing tot een vooruitlopende sanering van de Noorderplassen (tw de eilanden Bakboord, Overstag en Stuurboord en in mindere mate Loefzijde en Lijzijde) is genomen omdat Oranjewoud geen of onvoldoende gehoor gaf aan het bepaalde in de beschikking "toepassing bestuursdwang" van 1 februari 2005.

NB bij de besluitvorming in de Raadszaal werd gemeld dat het CDA alsnog akkoord ging met de voorgenomen sanering.

Vorige week wilden zowel Justitie als Oranjewoud een - eigen - forensisch onderzoek doen. Dat is doorgeschoven naar deze of volgende week. Vandaag  of morgen gaat Justitie een eigen forensisch onderzoek verrichten en volgende week Oranjewoud (donderdag/vrijdag)

Een enorme belangstelling van bewoners van de Noorderplassen, die de besluitvorming van de Raad bijzonder konden waarderen!

 


Bodemsanering Noorderplassen op Politieke Markt van 10 maart 2005

10-3-2005 Voorstel aan gemeenteraad door portefeuillehouder wethouder Henk Smeeman

Van 20.30-21.00 uur -- Pauze 21.00-21.30 uur -- Debat 21.30-22.00 uur

Voorgenomen besluit. Het voteren van een krediet groot 2,2 mjn euro voor het saneren van de Noorderplassen op een door het College nader te bepalen tijdstip tlv of schadeverhaal Oranjewoud of indien mogelijk dan tlv de jaarrekening.

Op een vijftal schiereilanden op de Noorderplassen is er sprake van  bodemverontreiniging. Concreet gaat het om de schiereilanden: Bakboord, Overstag, Stuurboord, Loefzijde en Lijzijde. De vervuiling impliceert een overtreding van de Wet Bodembescherming. De saneringsplicht is door middel van bestuursdwang bij Oranjewoud neergelegd. Het college wil in staat zijn om zelf het moment te bepalen dat de sanering gaat starten. Op basis van actuele ontwikkelingen en integrale afweging van de gemeentelijke belangen zal een besluit om zelf de sanering ter hand te nemen –door het college- worden genomen.  Om dit mogelijk te maken zijn de nodige voorbereidingen in gang gezet en wordt u verzocht een krediet van     2,2 miljoen beschikbaar te stellen.

Bij het beschikbaar stellen van het krediet wordt het college in de gelegenheid gesteld om zelf te saneren, op een moment dat het college dit het meest geschikt acht. Dit zal naar verwachting gebeuren als Oranjewoud geen of onvoldoende gehoor geeft aan het bepaalde in de beschikking  “toepassing bestuursdwang” van 1 februari 2005.

 

Overwegingen van het college die leiden tot "het voorgenomend besluit" :  de bodemverontreiniging an sich; de belangen van de bewoners op de Noorderplassen; houding van Oranjewoud in het voortraject; in staat te zijn om zelf de sanering ter hand te nemen op het daartoe gewenste moment.

Deze kosten zijn niet voorzien in de Programmabegroting 2005.

Wel is in de Programmbegroting 2005 een bedrag van 0,25 miljoen gereserveerd voor de kosten van voorbereiding en (vervolg)onderzoeken.  De dekking van het aangevraagde krediet zal moeten plaats vinden uit het verwachte kostenverhaal op Oranjewoud. In het geval dit niet mogelijk is zal dit via de jaarrekening ten laste van het resultaat worden gebracht, en daarmee uiteindelijk ten laste komen van de saldi-reserve

Voor achterliggende openbare stukken: zie www.almere.nl/eilandennoorderplassen

 


6-3-2005 Z.O.O. bij de Dames van Almere

Alweer de 1e zondag van de maand maart, dus tijd voor de 'Dames van Almere', de maandelijkse bijeenkomst voor zowel mannen als vrouwen in Avanti in Almere-Haven. Onder de bezielende leiding van Leny Hartong wist zij dit keer een gitaarduo te strikken dat bekend is van optredens in het buitenland en sinds enige tijd in Almere woont. Peter Constant en Marion Schaap, hij van Australische origine, zij Nederlandse van geboorte. Samen hebben zij liefde voor de gitaar, hebben -toevallig- samen gestudeerd in Amerika, waar de liefde voor elkaar toesloeg. NB de naam Z.O.O. ontstond toen Marion Schaap spontaan riep (na de aanblik op de studentenkamer van Peter) "wat een ZOOI"!. Na hun afstuderen vonden ze beiden een baan als docent aan het Conservatorium. Met een zoontje dat zich aankondigde, veranderde er in zoverre veel dat zij elkaar afwisselden qua lestijden omdat er iemand thuis moest blijven voor de baby.

 

Eigenlijk waren zij helemaal niet van plan een gitaar-duo te vormen....maar ook dat is zo gegroeid. Onafhankelijk van elkaar speelden zij vaak samen met collega's, "heel inspirerend", vonden zij allebei. Ook de autenthieke Australische muziek bleek een grote inspiratiebron, te horen op hun eerste CD die zo'n 10 jaar geleden uitkwam. Inmiddels hebben zij al 14 CD's opgenomen van Z.O.O.-gitaarduo. Zij hebben opgetreden in Australie, Amerika. Azie en sinds kort nu ook in Almere! 

In Almere worden zij opgenomen in de programmering van het Kamermuziekfestival, een jaarlijks terugkerend klassiek festival. Ook zijn zij bezig met de oprichting van een Jeugd Gitaar Orkest, dat nu zo', 13 leden telt. Petr Constant vertelt: "er bestaat nog niet een dergelijk professioneel orkest. Vorige week zou er een kontrakt getekend worden maar vanwege de sneeuw is dat (nog) niet gebeurd". 

Op deze bijeenkomst van de 'Dames van Almere' lieten zij enige proeven van hun kunnen horen, vertelden tussendoor over hun leven en werken, en besloten met een geintje: samen op één gitaar spelen. Kijk op hun website voor verdere info >> www.zooguitarduo.com

 

 


3-3-2005 Stadsreiniging gericht op sneeuw- en ijsvrij houden van infrastructuur - twee dagen geen afvalinzameling

In verband met de grote hoeveelheid sneeuw in Almere en het gebrek aan zout, zal Stadsreiniging zijn werkzaamheden aanpassen. Stadsreiniging zal zich  concentreren op het sneeuw- en ijsvrij houden van de infrastructuur. Deze aanpassing houdt in dat er vandaag en morgen geen afval wordt opgehaald. Inwoners van Almere worden met klem verzocht hun duobakken of containers weer binnen te halen, en deze ook morgen niet aan te bieden.Omdat, als gevolg van de te verwachte strenge vorst, morgen het wegdek zeer slecht zal zijn, worden inwoners geadviseerd zo min mogelijk met de auto en fiets te gaan. Gladheidbestrijding. In Nederland raakt de zoutvoorraad op. Dit heeft ook consequenties voor Almere. Stadsreiniging zal alleen op de hoofdinfrastructuur strooien, te weten de dreven en busbanen. De wijktoegangswegen, wijkwegen en fietspaden worden niet met zout gestrooid. Ook worden de zoutbakken niet meer bijgevuld. Wel tracht Stadsreiniging zoveel mogelijk sneeuw weg te schuiven. Afvalinzameling. Stadsreiniging zal vandaag en morgen het afval niet ophalen. Het gaat hierbij om de duobakken, wijkcontainers, ondergrondse inzameling, grofvuil, bedrijfsafval, papier en wit- en bruingoed. De inwoners van Almere worden verzocht hun duobakken en of containers weer binnen te halen, en deze ook morgen niet aan te bieden. Volgende week kunnen zij naast hun container al het afval aanbieden, dat zij kwijt willen. De perrons blijven wel gewoon geopend. 

 


De sneeuw.......en de bamboe

 

 

 

 

 

 

 

 

 


> ingezonden brief <

Recyclingperron:  weg = weg?

Afgelopen vrijdag25/2 jl. las ik dat de gemeente Almere overweegt het recyclingperron aan de Zwenkgrasstraat niet meer op te knappen en een dergelijk perron te openen in Almere Poort (= halverwege Amsterdam!)

Onze stad telt nu 175.544 inwoners en dan kan je wel stellen, dat we een grote stad zijn. Er zijn  nu welgeteld twee gelegenheden (in Haven en Buiten) om afval weg te brengen, want het genoemde - vroeger druk bezochte - perron in Stad is al geruime tijd gesloten. Als je belt om grof vuil op te laten halen, duurt dat ongeveer twee weken. Waar moet je ermee heen, kan je je afvragen. Wat een wonder dat het bij de containers, op straathoeken en in de bossen zo’n rotzooi is.

Waarom opent men het bestaande vuilperron, eventueel gemoderniseerd als dat nodig zou zijn, aan de Zwenkgrasstraat niet meer? Het zou een forse besparing opleveren, wordt gezegd. Dat lijkt me een drogreden. Of het nu ligt in Poort of in Stad kan toch niets uitmaken? Wat ligt daaraan ten grondslag? Grondpolitiek wellicht? Een ander belang? Er moet toch een reden zijn, dunkt me. Kom gemeente, geef ons bewoners de gelegenheid om in onze eigen buurt van onze troep af te komen en niet daarvoor vele kilometers te moeten rijden.  

Dick Timmer

26 februari 2005

 


28 februari 2005 Opening UvA-studiezaal Almere

De vernieuwde studiezaal van de UvA-locatie in Almere (in het WTC-Alnovum) zal geopend worden door dr. Sijbolt Noorda, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Deze studiezaal was tot nu toe alleen opgezet voor studenten van de bacheloropleiding Gedrag en Samenleving. Vanaf nu kunnen alle UvA-studenten die in Almere e.o. wonen, ongeacht hun opleiding, van deze studiezaal (en andere faciliteiten) gebruik maken. Tijdens deze opening zullen ook de resultaten gepresenteerd worden van een onderzoekje dat gehouden is onder de ruim 700 UvA-studenten die woonachtig zijn in Almere en omstreken, naar hun behoeften aan studiefaciliteiten in Almere.

 


Start aanleg Bufferbos  

Eind februari wordt 2005 in opdracht van de gemeente Almere gestart met de aanleg van een Bufferbos. 

Het Bufferbos wordt gerealiseerd tussen het glastuinbouwgebied Buitenvaart en de bestaande ecologische verbindingszone aan de voet van de Oostvaardersdijk. Het Bufferbos zorgt voor een extra bescherming van de natuurwaarden in de ecologische verbindingszone en het Markermeer; en biedt tevens recreatieve mogelijkheden.Het plan voorziet in de aanleg van een fiets- en wandelroute, een aantal bruggetjes over de diverse waterpartijen, een uitkijkpunt en een nat en een droog bosgedeelte. Tevens krijgt het Bufferbos een waterbergende functie.  De werkzaamheden worden afgerond in december 2005. Evenals de “1e fase herinrichting Kotterbos” vindt dit werk plaats in het kader van de totale ontwikkeling van het Overgangsgebied Almere-Oostvaardersplassen. In dit project werken o.a. de gemeente Almere, Staatsbosbeheer en het Waterschap Zuiderzeeland gezamenlijk aan de vergroting van de recreatieve en natuurlijke kwaliteiten van dit gebied. Nadat het Bufferbos gereed is, wordt het eigendom en beheer overgedragen aan Staatsbosbeheer.

 


Gerda en Klaas Wilting bij De Dames van Almere

 

 Zondag 6 februari 2005 waren Klaas Wilting en zijn vrouw Gerda te gast bij De Dames van Almere, de maandelijks ontmoetingsplek van oprichtster Leny Hartong. (inmiddels zijn ook mannen welkom; het is per slot een émancipatiecentrum...) Inmiddels woont het echtpaar al sinds 1984, begonnen in Haven. 

De familie Wilting vertelde persoonlijke dingen, zoals 36 jaar getrouwd (een uitzondering langzamerhand) en hoe en wanneer Klaas in 1965 bij de A'damse Politie kwam en daar zijn vrouw ontmoette. Hij heeft Amsterdam zien veranderen van een ' blanke' stad naar een gekleurde. Die multicultuur heeft veel prettige dingen teweeg gebracht maar ook problemen. Wilting vindt dat je bij problemen die dan meteen naar buiten moet brengen, niet opzouten. Wat dat betreft doet de politiek niks! In '89 als politie-voorlichter (begonnen als free-lancer bij een regionaal dagblad). Wilting was veel in het nieuws als voorlichter, oa bij de ontvoeringszaak Heineken/Doderer. Wilting werd toen bestookt door journalisten en kreeg toen het "kompliment' van een van hen "dat hij veel gezegd had zonder iets te zeggen!" Verder de dood van Hans Kok in een politiecel, de Europese kampioenschappen, de Eurotop met alle beveiliging er omheen. In 2001 gestopt maar was (ondanks alles) een fantastische baan. Inmiddels zijn beiden 'in de VUT' maar runnen samen een bedrijfje in .....communicatie! Klaas roept iedereen op vooral jongeren (!) om vrijwilligerswerk te doen. Dat  is heel belangrijk om jezelf te ontwikkelen én...het ontwikkelt je talent om in het openbaar te spreken, eerst in het klein, later voor veel mensen.Volgens Gerda kon hij altijd al goed praten (!), volgens Klaas kon hij ook wel aardig schrijven. 

Wilting zet zich in voor Omniworld, zit in een Stichting Betaald Voetbal. Er is door de politiek veel geld in een bodemloze put gegooid, de schuld gaat naar de voetballers: niet terecht. Hij heeft nu een 1,3 mjn. sponsor gevonden en nog enkele anderen die 3 jaar garant staan voor de begroting, dus de bouw (een stadion voor 2500 personen) kan binnenkort beginnen. Er is géén milieuvergunning nodig (zoals bericht werd) maar alleen een melding. Dat er gebouwd gaat worden (zelfde bouwer als van AZ) is een voorwaarde, evenals de infrastruktuur, iedereen doet z'n best, oa weth. Smeeman, dus juli a.s. moet er betaald voetbal zijn!  We hebben een goed elftal, dat gaat dan over naar betaald voetbal. Wat Wilting verbaast: 'er is een grote pot in Almere voor de PR, ter promotie van de gemeente Almere. Waarom wordt de PR voor Omniworld niet daaruit betaald?! Is toch ook promotie voor Almere!' Basketball en volleybal moet méér naar de kinderen toe; voetbal doet dat al. Betaald voetbal geeft een enorme sociale binding: kijkmaar  naar Ajax. 

Over zijn plannen om zich kandidaat te stellen voor een gekozen burgemeester?  

Hij voelde zich gevleid toen hem gevraagd werd of hij zich kandidaat zou stellen maar zal zich nog beraden. Zijn vrouw juicht het niet toe "weer zo uithuizig, net als toen bij de politie" maar ja, "als-ie écht wil, zal ik hem niet in de weg staan!"