Architektuur 2005    

alle foto's: ©mediair                                                                                                                                                                             


22-12-2005  Je eigen vrijstaande woning aan de Noorderplassen.....?

 

Voor ontwerpprijsvraag Eenvoud bestaat veel belangstelling. Sinds de start van 1 november jl hebben zich 313 belangstellenden ingeschreven. Doel is de realisatie van een eenvoudige vrijstaande woning voor weinig geld in de nieuwe Almeerse wijk Noorderplassen-West. De antwoorden op vragen van inschrijvers – architecten en niet-architecten - staan nu op www.prijsvraageenvoud.nl Het zijn onder andere vragen over de maximale bouwkosten (120.000 excl. BTW), de toetsing aan het Bouwbesluit, de buitenruimte, het terrein en de mogelijkheid méér ontwerpen in te sturen of hulp van derden in te roepen.

Dagelijks komen nog nieuwe inschrijvingen binnen van belangstellenden. De inzenddatum voor ontwerpen is zaterdag 1 april

Daarna gaat een jury aan de slag onder leiding van hoogleraar-architect Moshé Zwarts.  Voor de eerste 3 winnaars worden prijzen uitgeloofd van respectievelijk 3000, 2000 en 1000 euro. De ontwerpen worden opgenomen in een catalogus en geëxposeerd. 12 plannen worden genomineerd om verwezenlijkt te worden op initiatief van de inzender, waartoe hun een grondaanbieding wordt gedaan. 

Anders dan eerder vermeld, wordt de prijsuitreiking gehouden op zaterdag  24 juni, op de Dag van de Architectuur. Onlangs werd bekend dat deze Architektuur-manifestatie een week is vervroegd. Prijsvraag Eenvoud is een initiatief van Comité de Fantasie. De uitvoering is in handen van CASLa.    

Scroll naar beneden (31-10-2005) voor verdere info betr. de Prijsvraag: 'EENVOUD. méér door minder'.


 8-12-2005 Architektuurprijs  Almere 2005 (een verslagje)

Vandaag was dus de spannende dag van de uitreiking van de 2-jaarlijkse Architektuurprijs Almere. De opkomst was behoorlijk in de raadszaal (méér dan vaak op een raadsvergadering ;- ) . Eerst kwam Petra Kempf, manager van architektuurcentrum CASLa aan het woord. Zij vertelde dat er in 1991 de 1e Architektuurprijs Almere was met als winnaar Gert-Jan Hendriks (Architectengroep A'dam). Toen was er een hele tijd niets en in 1999 de 2e Architektuurprijs Almere met als winnaar "Villa van Diepen" van architekt René van Zuuk. Daarna werd de Prijs iedere twee jaar ingesteld. Dus in 2001 was de "Woontoren panoramique" winnaar van de 3e Architektuurprijs Almere (van de Architecten Cie., Jan Dirk Peereboom, Fred Veerman, A'dam). In 2003 werd winnaar van de 4e Architektuurprijs het "Drakenhuis" van de architekten Rooijakkers en Tomesen, A'da (kijk bij november 2003  www.multi-mediair-service.nl/architektuur.htm  en bij " Verslagen" 27 november 2003 bij:  www.multi-mediair-service.nl/verslagen.htm )  Nu is het 2005......en de spanning stijgt bij de vele belanghebbenden (met name architekten en -buro's) in de zaal.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kempf liet weten dat CASLa nu bijna 10 jaar bestaat, dat er veel is gebeurd in die tijd, en dat volgend jaar een vak-jury zich zal uitspreken over de gehele architektuur in Almere. Ofwel over 30 jaar Architektuur in Almere.

 Over twee jaar is er dan weer de Architektuurprijs Almere maar..... de replica's van het beeld van Jan Wolkers, zijn op! Er waren er 5 dus misschien een leuk idee om een opdracht voor kunstenaars uit te schrijven voor een nieuw beeldje om uit te reiken in 2007!

 

Daarna een verslag van Titia Frieling (zie foto), lid Comité De Fantasie en initiatiefnemer van de prijsvraag EENVOUD. De commissie bestond uit leden van de afdeling Welstand van de gemeente Almere, de heren T.Kalkman, M. ten Wolde en F. Keuls. Verder Brans Stassen, oud-stedenbouwkundige van de gemeente tevens architekt. Zij liet weten dat de leden het gedachtengoed van de Romeinse architekt Vitruvius (100 v.Chr) als uitgangspunt hadden genomen bij de beoordeling van de gebouwen. Hij stelt dat bouwkunst op 3 principes steunt: bruikbaarheid (utilitas), stevigheid (firmitas) en schoonheid (Venustas). Architektuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen, als het één het andere niet overheerst! De commissie is op stap gegaan dwars door Almere en kwam tot zo'n 40 projekten of gebouwen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de Architektuurprijs Almere. Uit die 40 stuks bleven er uiteindelijk 13 over, die genomineerd werden. Ook het Almeerse publiek kon zijn stem uitbrengen en deed dat door in totaal 628 stemmen uit te brengen op hun keuze. Vervolgens worden alle genomineerde gebouwen geprojekteerd op de grote schermen in de radszaal, voorzien van omschrijvingen die inzenders bij hun keuze hadden gedaan. Er kon gestemd worden via internet (de website van CASLa) of via de lokale krant Almere Vandaag.

 

De Prijsuitreiking door wethouder Vincent van der Velde

 

Aan hem de eer de prijswinnaar(s) bekend te maken. Maar eerst pleitte Van der Velde ervoor dat deze 'traditie' moet blijven: de Architektuurprijs Almere. In de loop van alle 'architektonische jaren' van Almere blijkt dat de mens belangrijker wordt in de architektuur. Er bestaat inmiddels zoiets als 'Particulier Opdrachtgeverschap', waarbij particulieren hun huizenbouw in eigen hand nemen, samen met bijvoorbeeld een architekt enz. In het nieuwe stadsdeel Almere-Poort streeft men naar zo'n 30% in particulier opdrachtgeverschap! Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 'Villa Corsini', waarbij 18 starterswoningen worden gerealiseerd door de jongeren-zélf (onder begeleiding van John van Diepen, van de eerder genoemde Villa van Diepen) in de Waterwijk. Van der Velde geeft ook als voorbeeld De Fantasie en De Realiteit, twee experimentele woonprojekten die jaarlijks vele bezoekers trekken die geinteresseerd zijn in nieuwe, spraakmakende  architektuur. Het volgende projekt gaat volgend jaar van start, het milieu-experimentele woonprojekt EENVOUD. (scroll naar beneden naar 31/10-05). De gemeente Almere is momenteel aktief met een nieuwe website om de woonwensen te inventariseren van de bewoners www.woongalerijalmere.nl (werkt -nog-niet)

 

 

Maar de winnaar van de Architektuurprijs Almere 2005 is de Medische Praktijk in Almere-Buiten (van Architektenburo Bakers Architecten BV Utrecht). Architekt was de heer J. Bakers (in particulier opdrachtgeverschap gebouwd). De jury vond het een gebouw als een gedicht, alles klopt er aan, kleur en detaillering, een gebouw voor ménsen!

De winnaar ontving het laatste beeldje, dat geen wisseltrofee is (een replica van het beeld in de Literatuurwijk van Jan Wolkers  "Berg van Licht")

 

 

 

De tweede prijs ging naar de Starterswoningen van Buro Tigchelaar Almere (architekten T.Tigchelaar en Karen Heijne (foto), waarvan de jury vond dat, ondanks het tijdelijke karakter (en de betaalbaarheid) de beeldkwaliteit overeind is gebleven. Ze staan in de Filmwijk-noord en in stad (naast museum De Paviljoens).

 

 

 

De derde prijs ging naar  de WAVE van architekenburo René van Zuuk BV (architekten René van Zuuk (foto) en K. Scheller) het appartementengebouw in het nieuwe Stadshart met de golvende lijnen. De dynamische beweging die het gebouw uitstraalt, riep bij de commissieleden het beeld op van wind die door een korenveld waait. De stalen gevelplaten lijken een spel te spelen met de elementen. Een herkenbaar gebouw in het nieuwe stadshart.

 

 

 

 


 1-12-2005  Architektuurprijs  Almere 2005   (op 8 dec.)

Aan wie cultuurwethouder Vincent van der Velde op donderdag 8 december de Architectuurprijs Almere 2005 uitreikt, is nog onbeslist. Volgens organisator CASLa spant het er de laatste dagen om en gaat de strijd om vijf van de dertien genomineerde projecten.  De motivatie van de stemmen is divers. Het ene projekt ziet er tenminste uit zoals het in een nieuwe omgeving hoort (geen kneuterige bungalow met Griekse pilaren), het andere ‘voedt’ de dromen en ambities van de jongeren die er gebruikt van maken of is mooi omdat je in het gebouw de golf-lijnen terugziet van de wind en het water. 

Almeerders kunnen de uitslag nog tot en met zondag 4 december beïnvloeden door te stemmen via www.casla.nl .

Het programma van de prijsuitreiking ziet erop 7 december als volgt uit: 16.00 uur welkom (in de Raadzaal van het stadhuis) door Petra Kempf,  CASLa-manager; daarna licht Titia Frieling (lid van de nominatiecommissie en tevens initiatiefnemer van Prijsvraag Eenvoud (scroll naar 31/10/05), de procedure en de nominaties toe. Tot slot geeft wethouder Vincent van der Velde (zie foto) een toelichting op de bouwkwaliteit en - kwantiteit-  van Almere en maakt hij de namen bekend van de prijswinnaars die de Architectuurprijs Almere 2005 krijgen uitgereikt.(een replica van een beeld van Jan Wolkers "Berg van Glas". CASLa verwelkomt de bezoekers vanaf 15.30 uur. Bij wijze van attentie ontvangen belangstellenden – zolang de voorraad strekt – het boek ‘5 jaar jonge monumenten in Almere’. 

De prijsuitreiking wordt besloten met een borrel en duurt tot 18.00 uur.

   


15-11-2005  Vierde woningbouwcorporatie welkom  bij gemeente 

Het college van B en W heeft de wens om een vierde partij toe te laten op de Almeerse woningbouwmarkt. Met deze partij zullen prestatie- afspraken worden gemaakt. Met woningbouwcorporatie Het Oosten, die al eerder expliciete interesse heeft getoond, heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden. Dit contact zal worden gecontinueerd. Overigens kan Het Oosten ook zonder toestemming van de gemeente op de Almeerse woningbouwmarkt actief zijn, omdat deze Amsterdamse corporatie is toegelaten door VROM.


14-11-2005 CASLa Winteravonden

Discussie over de groei van Almere . Vernieuwing? 30 jaar Almere: met welk resultaat? Is er samenhang tussen landschap en architektuur?

Het programma van de eerste 3 winteravonden is bekend:

Dinsdag 29 november 2005 : De Adolescente Stad De stad ontwikkelt zich in een rap tempo. Vallen en opstaan, slopen en herbouwen, grenzen verleggen en experimenteren horen daarbij. Waar zitten de knelpunten en wat zijn oplossingen?  

Dinsdag 31 januari 2006: Dertig jaar bouwen in Almere, evaluatie bouwproductie Almere bestaat in 2006 dertig jaar. Een stedenbouwkundig monument. De tijdgeest van de achterliggende jaren heeft een stempel gedrukt op de stad, de wijken en bewoners. Na dertig jaar bouwproductie is het tijd voor een terugblik en evaluatie. Wat is er tot stand gebracht? Wat waren de uitgangspunten? Wat was het tijdsbeeld? Hoe nu verder? CASLa wil mensen uitnodigen hun mening hierover te geven.  

Dinsdag 28 februari 2006: Synergie van Landschap en Architectuur Welke synergie bestaat er tussen landschap en stedenbouw in de polder? Het polderlandschap heeft sterke ruimtelijke uitgangspunten en kenmerken. Als stad in de polder heeft Almere duidelijke ambities. Waar staan zij elkaar in de weg en waar kunnen ze elkaar aanvullen?  ‘Groen voor rood’ is de actuele discussie in een tijd waarin de leefruimte een grote rol speelt en het ministerie van VROM pleit voor een hogere belevingswaarde van natuur en landschap.

Discussie Met haar winteravonden wil CASLa de discussie stimuleren op het gebied van Architectuur, Stedenbouw en Landschap, steeds over voor Almere aktuele thema’s. Bij elk thema worden sprekers uitgenodigd die afkomstig kunnen zijn uit diverse disciplines. CASLa verwelkomt belangstellenden om 19.30 uur met een kopje koffie/thee. De nieuwe locatie is de Filmzaal van het Informatiecentrum Stadshart. (Blekerstraat 4 in Almere Stad) Daar kunnen bezoekers na afloop van lezing en discussie onder het genot van een drankje met elkaar napraten. De winteravonden kosten €5,- per persoon, bij het Infocentrum, reserveren niet mogelijk. Info CASLa  of 036-53 868 42  Geïnteresseerden zijn welkom op de laatste dinsdag van de maanden november 2005 en januari en februari 2006.


11-11-2005 Architektuurprijs  Almere 2005

Almeerders kunnen weer stemmen op hun favoriete gebouw (of projekt) in Almere voor de Architektuurprijs Almere 2005. Architektuurcentrum CASLa heeft via een nominatiecommissie een selektie gemaakt uit de 13 genomineerde gebouwen. Gebouwen zijn niet een zaak van alleen architecten want ze worden gebruikt en bewoond. Om erachter te komen wat het grote publiek ervan vindt, organiseert CASLA  daarom (sinds 1999) iedere 2  jaar de Architectuurprijs Almere..  

(kijk ook bij 27 november 2003: staat onderaan bij  de link  'Architektuur 2004'  en bij 'Verslagen-2004' (ook 27 november 2003))

Stemmen kan tot 4 december 2005  via de website van CASLa of per post

Uit een kleine 200 projekten, uit de laatste twee jaar, is een voorselektie gemaakt van 13 nominaties. Gebouw The Wave, Vak-internaat Nieuw Veldzicht met schoolgebouw Aquarius en La Defense zijn net zo goed genomineerd als bijvoorbeeld de Starterswoningen achter museum De Paviljoens of een villa in Overgooi.  De nominatiecommissie bestond uit: Ton Kalkman, Niels ten Wolde en Frank Keuls van de gemeentelijke afdeling Welstand, Brans Stassen en Titia Frieling, oud-stedenbouw- kundige en oud-architect van de gemeente Almere. De commissieleden gingen bij hun oordeel uit van het gedachtengoed van de Romeinse architect Vitruvius (100 v. Ch.) die architektuur opvatte als de kunst en de wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Zijn criteria van ‘bruikbaarheid’, ‘stevigheid’ en ‘schoonheid’ vulden zij aan met het element van een landschappelijke of stedelijke omgeving.                       foto: geertfotografeert.nl >

Expositie  Een fotoselektie van de door de commissie uitverkoren projekten staat kompleet met  omschrijving en oordeel op de website www.casla.nl   Via deze website kunnen Almeerders stemmen. 

Wie de nominaties liever eerst in het groot wil kunnen bekijken, kan daarvoor vanaf 15 november terecht in de B-passage van het stadhuis. Daar worden de op het web getoonde foto’s geëxposeerd. In de B-passage liggen bovendien kant-en-klare stemformulieren die naar CASLa op te sturen zijn.  De Architectuurprijs Almere 2005 wordt op donderdag 8 december uitgereikt in de Raadzaal van het stadhuis. De architekt van het winnende ontwerp ontvangt een replica van een beeld van Jan Wolkers. Aan de gevel van het bewuste pand komt een plaquette. De uitreiking wordt verricht door cultuurwethouder Vincent van der Velde. Bij deze gelegenheid houdt hij een inleiding over de bouwkwaliteit en –kwantiteit in Almere en licht een lid van de nominatiecommissie hun keuze kort toe. 

Voor in bouwkunst geïnteresseerde Almeerders is er alle aanleiding om deze prijsuitreiking bij te wonen. De aanwezigen ontvangen gratis (voor zover de voorraad reikt) het boek ‘5 jaar jonge monumenten in Almere’ (winkelwaarde 19.90 euro). De bijeenkomst in de Raadzaal duurt van 16.00 tot 18.00 uur en wordt besloten met een feestelijke borrel.


4-11-2005  RUIGOORD wordt ECUDORP en gaat nu door

Na alle commotie enige jaren geleden rondom de komst van een 'Tweede Ruigoord' naar Almere, is dan nu toch een beslissende fase bereikt. Wethouder Arie-Willem Bijl was één van de initiatiefnemers om 'Ruigoord' naar Almere te halen toen die kunstenaarskolonie moest verkassen/verdwijnen van hun plek in A'dam. Dat stuitte op de nodige weerstand o.a. van diverse leden van de gemeenteraad. Men was niet bang voor kunstenaars maar om  'de shit van Amsterdam'  naar Almere te halen. 'Ruigoord' was namelijk een zogenaamde "Vrijplaats" en dat kon vaak ontaarden in rotzooi (wat niets te maken had met Kunst (!).Ook Almeerse kunstenaars wilden wel zo'n stukje grond bemachtigen, tegen gereduceerde prijs....

Oorspronkelijk zouden er 40, later 75 a 80 personen uit Ruigoord naar Almere komen om hier op een stuk grond hun behuizing te bouwen, te wonen en te werken en bovendien: het moest toegankelijk zijn voor de rest van de bewoners. Wél privé wonen maar dan in een gemeenschappelijk gebied. In de loop der tijd werd de naam 'Ruigoord'  -bijna onmerkbaar-  gewijzigd in de huidige naam en werd de nadruk gelegd om de cultureel ecologische waarde van een dergelijk 'dorp'. Het inmiddels, niet alleen wat de naam betreft, gewijzigde projekt gaat nu door onder de naam "ECUDORP", een Ecologisch Culturele 'nederzetting' op een van de mooiste plekjes in Almere: in het Kathedralenbos, net tegenover de villawijk Almeerderhout. 

Omdat er inmiddels al zo'n 15 mensen serieuze  interesse hebben getoond en lid zijn van de 'Vereniging Ecudorp', vond men het nu tijd worden om ook 'de buitenwereld' te laten horen hoe het er nu voor staat. Er waren dan ook veel belanghebbenden aanwezig, kompleet met veel kleine kinderen. Meteen een mooie gelegenheid om gelijkgestemde kunst- en cultuurliefhebbers te ontmoeten. Wellicht om daar in de toekomst samen aan nieuwe projekten te werken maar ook om samen de realisatie van ECUDORP te realiseren. 

 

Dat gebeurde in CCCorrosia in Almere-Haven, waarbij vóórdat de presentatie begon, er eerst lekkere kaasjes-enzo genuttigd konden worden met een drankje erbij!

 

 

Karin Sligting stelde de diverse sprekers voor: voorzitter Ecudorp  Eelco Schaap, Petra Krutzner (secretariaat Ecudorp), Huub Kortekaas en Paula Bos. Ruud Backx, direkteur van CCCorrosia, werd al bij voorbaat bedankt voor zijn gastvrijheid deze avond (hij zorgde voor de faciliteiten en bleef bescheiden op de achtergrond).

 

 

Eelco Schaap liet weten dat dit een informele informatieavond was, geen wervings-aktie want het idee van Ecodorp moet 'organisch' groeien. Aan de hand van plaatjes vertaalde hij de kreet: mensen > wonen, werken, spelen (dat laatste in de betekenis van 'recreeren') in veel groen. Het gaat om 8 hectare aan de Hogevaart in Almere, tegenover Almere-Hout, direkt grenzend aan het Kathedralenbos (met landschapskunstwerk 'de Groene Kathedraal' van Marinus Boezem). Er komen in totaal 50 wooneenheden, waarvan 10 in de vorm van ligplaatsen (woonboten dus). Er komen grote waterpartijen op het terrein, die ontstaan doordat er gegraven wordt vanaf eigen terrein. Het wonen gebeurt dan op terpen. Milieutechnisch gezien komen er 2 verschillende watersystemen: een met 'grijs' water en een voor 'drinkwater' (= schoon water, voor consumptie). Er komen vanaf de Hoge Vaart 2 aanlegsteigers, speciaal voor bezoekers van het Ecudorp. Op het -gemeenschappelijke- terrein komt een 'Cultuurhuis'(CultuurPaleis), dat gaat fungeren als een soort buurthuis, met een cultureel plein bij de entree. Ook komt er een heuvel en een festivalterrein. De kollektieve ruimte is óók het buitengebied! Vanaf de Vogelweg komt er een ontsluitingsweg, het woongebiedje is auto-vrij. Schaap schetst een beeld van 'ruimte voor innerlijke biografie'.....  Er zal een ander soort grondprijs betaald worden; via een soort vereniging wél woonrechten, maar géén eigendomsrecht. Er zijn diverse participanten in dit plan: de gemeente Almere, Krista BV, Staatsbosbeheer, en 2 woningcoorporaties: het Oosten en Ymere.

 

Huub Kortekaas vertelt vervolgens dat er gebouwd gaat worden op terpen. Hopelijk kan er begin 2007 gestart worden met bouwen? Petra Krutzner meldt dat er 20 a 25 woningen casco gebouwd worden (in opdracht van de gemeente Almere aan het Groningse architektenburo Onix. Die kun je dan zelf afbouwen. leidraad was: een veenkubus. Die casco's kun je deels kopen maar ook deels huren (dat laatste ism de gemeente Almere uitgaande van een sociale huurprijs van zo'n 375 euro p/mnd.

  Kortekaas gaat verder met zijn filosofie 'ik zocht ruimte voor mijn ziel....' Buiten de polder zijn er andere regels dan hijzelf voelde....hij werd gegrepen door Erasmus en de ruimte voor zelfontwikkeling en verklaart: 'in dit dorp moet een energieveld komen!' (al schetsend vormden de lijnen als vanzelf al een energieveld, volgens Kortekaas) 

 

 

  NB de inschrijving staat open voor iedereen, hoeven niet persé kunstenaars te zijn.

Secretariaat en binnenkort de  Ecudorp website

 

Daarna leest Paula Bos (geen bewoonster van Ruigoord, maar er wel nauw bij betrokken, een briefje voor, dat zij onlangs naar de gemeenteraad stuurde,  vanuit Ruigoord een verzoek om een stukje grond voor het Ecudorp 

'Onbetaalbaar maar helemaal niet duur' 

En er was muziek......

 


31-10-2005  Prijsvraag EENVOUD:  "Méér door minder"

Architektuurcentrum CASLa heeft een Prijsvraag uitgeschreven 'EENVOUD' genaamd, met als doel: een experimenteel en innovatief wijkje, vergelijkbaar (maar ánders) met de wijkjes de Fantasie (9 projekten aan de zuidwest-oever van het Weerwater in Haven) en de Realiteit (17 projekten aan de Noorderplassen-oost,  zie bovenstaande foto). Deze laatste lokatie dreigde enige jaren terug ter ziele te gaan (vanwege het van oorsprong tijdelijke karakter maar werd 'gered' doordat -ook- de Politiek inzag dat dit een unieke internationale Publiekstrekker bleek te zijn. Dus mocht dit wijkje blijven bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag maakte Petra Kempf, manager van CASLa de prijsvraag bekend, waarna Thijs Gerretsen de aanwezigen, 

waaronder de pers, een rondleiding gaf over 'de Realiteit', waar hij ook zelf een onderkomen heeft, de 'Zeiltoren'

 Petra Kempf >

 

 

foto: Kempf, Gerretsen, Frieling, Santman             Thijs Gerretsen en 'Zeiltoren'                              Paul Santman, Titia Frieling

Petra Kempf >

                                                                                                        

Het initiatief tot de prijsvraag EENVOUD is afkomstig van het Comité de Fantasie, waarin zitting hebben: Titia Frieling, Thijs Gerretsen en Paul Santman, drie personen met heel wat jaren ervaring in het toen nog jonge Almere. De prijsvraag wordt uitgeschreven door architektuurcentrum CASLa, in Haven (nog) tel.936-538.68.42. Info over de prijsvraag is te vinden op de website

Dit betreft een 4e prijsvraag, eerder was er een prijsvraag "Ongewoon Wonen" (1982, ("Tijdelijk Wonen" (1985) en " Ongewoon Wonen" (1989). Bij deze 4e prijsvraag is de bedoeling dat er 12 projekten gerealiseerd worden, geheel voor kosten van de winnaars uitgevoerd op een lokatie vlak bij de nieuwe wijk Noorderplassen-west. Het nu nog open terrein is door de gemeente Almere aangeboden, tegen een lagere grondprijs (245 euro p/m2) en alle kosten komen verder (de grond en de bebouwing) voor kosten van de winnaars. Iedereen  mag meedoen, niet alleen Almeerders maar nationaal, zelfs internationaal kan men inschrijven!  Vanaf dinsdag 1 november 2005 is dit mogelijk via een nieuwe interaktieve website www.prijsvraageenvoud.nl  Dat kan tot 1 april 2006. Na jurering vindt op 1 juli 2006 de prijsuitreiking plaats, waarbij een expositie met catalogus en juryrapport. Winnaars 1, 2 en 3 krijgen prijzen van resp. 3000, 2000 en 1000 euro. Van de plannen worden 12 genomineerd om verwezenlijkt te worden naar idee van de inzender, waartoe hen een grondaanbieding wordt gedaan.

 

Eenvoud en regels zijn anders dan bij de eerdere prijsvragen van Comité De Fantasie, de bepaling 'tijdelijk'  is nu niet van toepassing. Welstand conformeert zich aan de uitspraak van een 7-tal juryleden. Een zo groot mogelijke vrijheid van de ontwerper wordt nagestreefd. 'Bruikbaarheid' wordt soepel gehanteerd maar met de begrippen 'Veiligheid' en 'Gezondheid'  zullen het Bouwbesluit en de Bouwverordening in essentie gelden. Ook zijn er criteria waaraan men moet voldoen, of zich aan moet houden, zoals een maximale bouwprijs van 120.000 euro (exkl. de grond) omdat ook starters en beginners op de woningmarkt de kans moeten krijgen hun eigen 'Droom(huis)' te verwezenlijken. Maar: iedereen mag meedoen!

NB Prijsuitreiking vindt plaats op een andere datum! Op zaterdag 24 juni 2006, op de Dag van de Architektuur!


4-10-2005 Startershuisvesting in Waterwijk en op Tuinderswerf  

Het college van B en W heeft ingestemd met de ontwikkelingsvisies Lekstraat, Walvisplein en Tuinderswerf. Aan de Lekstraat komen 18 koopstarterswoningen, aan het Walvisplein 20 koopstarterswoningen en in de Tuinderswerf is plaats voor 42 woningen. Met de bouw van deze starterswoningen wordt een deel van het tekort aan starterswoningen in Almere weggewerkt.

Aan de Lekstraat in Waterwijk (Almere Stad) komen 18 starterswoningen in de koopsector. Het collectief Villa Corsini gaat deze woningen in particulier opdrachtgeverschap bouwen (olv John van Diepen).  Binnenkort sluit de gemeente met hen een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling. Aan het Walvisplein komen 20 starterswoningen in de koopsector. Klaassen Bouw gaat de woningen bouwen. Binnenkort sluit de gemeente ook met deze partij een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling.  

Informatieavond. Zodra er concrete plannen voor beide locaties zijn, houdt de gemeente met de ontwikkelende partij een informatieavond, zodat omwonenden een indruk van de nieuwe woningen kunnen krijgen. Naar verwachting worden de woningen op beide locaties in de loop van 2007 opgeleverd.  

Tuinderswerf. Voor het voormalige volkstuinencomplex aan de Tuinderswerf is een ontwikkelingsvisie opgesteld. In deze visie zijn 42 starterswoningen opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor duurdere woningen. Het college nodigt nu drie marktpartijen uit om een gedetailleerd plan in te dienen. Als het plan klaar is, organiseert de gemeente een informatieavond.  

Inlopen van het tekort. Door een tekort aan woningen in de sector klein, zelfstandig en goedkoop heeft het college in 2003 besloten dat er op korte termijn van deze woningen moesten komen. In 2004 is het Meerjarenplan Startershuisvesting opgesteld, waarin locaties zijn aangewezen die geschikt lijken voor startershuisvesting. De ontwikkelingsvisies van het Walvisplein, Lekstaart en Tuinderswerf bevestigen dat op deze plekken starterswoningen kunnen komen, zodat ook in de komende jaren voldoende starterswoningen gebouwd blijven worden. 

Via www.almere.nl/startershuisvesting  kunt u bijhouden wat de actuele stand van zaken is van alle startershuisvestingslokaties in Almere.


21-9-2005 Rondleidingen over bouwplaats Stadshart Almere  op 25 sept. a.s.

Zondag 25 september is het informatiecentrum Stadshart Almere geopend. Hier kunt u maquettes en films bekijken over het nieuwe Stadshart Almere. Voor  mensen die willen bezien waar de nieuwe winkels en woningen komen,  worden er rondleidingen over de bouwplaats georganiseerd. Tussen 12.00 uur en 16.00 uur is er elk half uur een rondleiding voor maximaal 20 personen.

De gemeente organiseert twee keer per jaar een publieksdag, om het publiek op ludieke en feestelijke wijze kennis te laten maken met de (de bouw van) nieuwe delen van het Stadshart. 

Behalve dat het Informatiecentrum open is, is er ook de gebruikelijke koopzondag en diverse aktiviteiten in het Stadshart. Op de Grote Markt staan de oldtimers van de Midland Classic Tour, op het parkeerterrein bij de bibliotheek is een kunst- en boekenmarkt en in de Brouwerstraat wordt een braderie gehouden.

 

 


Veel interesse voor stadstheater (verslagje van CASLa)

Normaal gesproken mag je als burgemeester al blij zijn als in je ambtsperiode één theater wordt gebouwd, maar in Almere ging het om 'de geboorte van een vijfling’, volgens Annemarie Jorritsma. Bij de start van CASLa’s  zesde Jonge Monumentendag Almere doelde zij op de popmuziekzaal, het nieuwe Theater (Kunstlinie), de bioscoop, bibliotheek en het architectuurcentrum CASLa die allemaal in een korte periode worden gerealiseerd in het Stadshart.  

De deelname aan de vele rondleidingen die zaterdag plaatsvonden door de hele polderstad was goed. Veel Almeerders lieten zich de mogelijkheid niet ontgaan om hun stad beter te kunnen leren kennen. Leden van Heemschut, de landelijke vereniging die culturele monumenten beschermt, combineerden een busuitje met een bezoek aan Almere. En ook de bustours o.l.v. drie van de Almeerse ‘peetvaders’  Jan Frans de Hartog, Dirk Frieling en Jan de Vletter konden op warme belangstelling rekenen. Zij informeerden hun passagiers uitgebreid over de stedenbouwkundige achtergrond van de drie stadskernen. En zo werd het bijna 30 jaar jonge Almere in zijn geheel tot ‘stedenbouwkundig monument’ verklaard.  

Maar het publiek leek nog het meest gecharmeerd van het nieuwe stadshart en dan in het bijzonder de ruwbouw van stadstheater De Kunstlinie die voor de gelegenheid speciaal opengesteld was voor bezoekers. Drie architectuurgidsen hadden hun handen vol aan de groepjes bezoekers die elkaar bijna in de weg liepen om in een vroeg stadium al zoveel mogelijk te kunnen zien van wat de Japanse architecte Kazuyo Sejima heeft ontworpen. 

Het gebouw is nu half af. In oktober 2006 moet het worden opgeleverd. Ruim 400 geïnteresseerden grepen ook de kans aan om de Japanse zelf uitleg te horen geven over haar werk in Almere en elders.

 

         zicht op het Theater vanaf Hotel Almere                                                                                                                     foto rondleiding aangeleverd CASLa

Het waren niet alleen Almeerders, maar ook studenten uit Eindhoven, Groningen en Amsterdam die de mogelijkheid van een rondleiding door architectuurstad Almere dankbaar aanvulden met een belangwekkende lezing van de beroemde architecte Sejima zelf in Rem Koolhaas’ bioscoopgebouw Utopolis.                                       

'En zo droeg ook CASLa bewust een steentje bij aan de Japanse culturele week', sprak CASLa-manager Petra Kempf bij de introductie van Sejima. Over het geheel genomen vindt zij het verheugend dat Almere met zijn ‘jonge monumenten’ in staat blijkt qua belangstelling voor architectuur te concurreren met oude steden als Amsterdam, Delft of Haarlem.  


10-9-2005 Jonge Monumentendag  Almere  2005

CASLa organiseert weer de jaarlijkse "Jonge Monumentendag Almere" op zaterdag 10 september. De opening is om 10.00 uur door burgemeester Annemarie Jorritsman in de Burgerzaal van het Stadhuis. Vanaf 9.30 uur worden belangstellenden verwelkomd door CASLa met koffie en thee.

Peetvaders dienen als gids, Almere zelf als ‘Stedenbouwkundig Monument’.  In architectuur en stedenbouw geïnteresseerd publiek kan zaterdag 10 september op de komende Jonge Monumentendag Almere zijn hart ophalen. Architectuurcentrum CASLa heeft  voor die gelegenheid de stad zélf uitgeroepen tot Stedenbouwkundig Monument. De zogeheten ‘peetvaders’ van Almere die betrokken waren bij de bouw, leiden het publiek die dag rond, als gidsen tijdens de bustochten. (zie verder in dit bericht voor details)

Rondom ('toekomstig monument') theater 'De Kunstlinie' is een speciaal programma georganiseerd. Architekt Sejima vertelt over haar ontwerp voor het nieuwe theater Almere. Voor de lezing zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan de lezing kost 15 euro pp., studenten 10 euro pp. Voor deelname aan de lezing is inschrijving noodzakelijk (zie de antwoordcoupon op www.casla.nl  Meer info: CASLa, telefoon 036-5386842

Lezing door Japanse Architekt Sejima

Wie altijd al meer heeft willen weten over het bijzondere ontwerp van stadstheater De Kunstlinie in Almere Stad krijgt de kans uit eerste hand een verklaring te horen. Als onderdeel van de Japanse culturele week en de Jonge Monumentendag is de Japanse architekt Kazuyo Sejima op zaterdag 10 september in Almere. Ze houdt een lezing over haar ontwerpen, zoals het theater, waarvan de ruwbouw die dag speciaal open staat voor rondleidingen. In de combinatie van beide culturele evenementen vond Architectuur- centrum CASLa een welkome aanleiding om de beroemde Japanse toparchitekt van het bureau SANAA naar Almere te halen, temeer omdat de eind december 2004 begonnen bouw al aardig vordert en zijn hoogste punt nadert. De architektuurstichting spreekt over de ‘geboorte van een monument’ en heeft georganiseerd dat het theater en kunstencentrum in aanbouw voor geïnteresseerde bezoekers nu al tijdelijk wordt opengesteld.   

Het ontwerp van het toekomstige theater en kunstencentrum wordt gekenmerkt door eenvoud en rechte strakke lijnen. Het gaat om een groot laag gebouw van rond de 100 meter breed dat circa 100 meter het Weerwater insteekt. Glas en transparantie domineren. Drie blokken van verschillende omvang en hoogte springen in het oog. Dat zijn de toneeltoren van de grote zaal (1050 plaatsen), de middenzaal (350 plaatsen) en de kleine zaal (150 plaatsen) waarboven zich de burelen van het CKV bevinden. Alle buitengevels bestaan uit glas. Waar een dichte gevel noodzakelijk is, wordt de muur met glas bekleed. Veel scheidingen en verbindingen tussen ruimtes zijn ook doorzichtig. Overal in het gebouw speelt de architecte met licht en lopen er zichtlijnen naar het water. Volgens de planning wordt het gebouw in oktober 2006 opgeleverd, waarna de zogeheten ‘inhuizing’ begint. Op 1 januari 2007 wordt De Kunstlinie in gebruikgenomen. Voorafgaande aan de lezing kunnen bezoekers deelnemen aan een van de vier rondleidingen door de ruwbouw van het theater. Deze vinden plaats om 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur. Verzamelpunt is de ingang van de ruwbouw ‘De Kunstlinie’ . Per rondleiding kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Inschrijving voor de rondleiding is niet mogelijk. De lezing van Sejima vindt plaats om 15.00 uur in zaal 1 van de nabijgelegen bioscoop Utopolis.  

 

Bustour met peetvaders. De bustour met peetvaders wordt twee keer aangeboden. Om 11.00 uur en 13.00 uur. Reserveren is noodzakelijk. Opstappunt is de parkeerplaats achter het stadhuis. Deelname aan de bustochten kost 5 euro p.p. (kinderen gratis). In verband met het beperkt aantal plaatsen in de bus verzoekt CASLa gegadigden om zich vooraf op te geven via een antwoordcoupon op website www.casla.nl Via info@casla.nl of 036-538 68 42 is meer informatie te verkrijgen. De inschrijving sluit zaterdag 3 september.  

De peetvaders vertellen hoe de geschiedenis van de Nederlandse stedenbouw in de polderstad afleesbaar is uit de wijken. De kneuterige erfjes in Almere Haven ademen de tijdgeest van de jaren zeventig uit. Ruim twee decennia later is de Eilandenbuurt met zijn thema Gewild Wonen het resultaat van een door Carel Weeber aangezwengelde discussie over de bevoogdende regie van welstandscommissies en traditionele rijtjesbouw.  De peetvaders informeren hun publiek kortom over de totstandkoming van de diverse wijken in Almere, ze vertellen over de ambities van toen en nu en over de Jonge Monumenten. De insteek is dat een monument pas als Monument kan worden beschouwd, als het een verhaal vertelt. CASLa heeft daarom voor de Jonge Monumentendag ook een aantal prominente personen uit Almere en het verleden van Almere gevraagd hun verhaal te vertellen. Het verhaal dat het monument tot Monument maakt. Deze verhalen worden in de opengestelde Jonge Monumenten tentoongesteld.

Rondleiding door een ervaren architectuurgids. Deze gidsen laten de deelnemers kennismaken met de deels toegankelijke monumenten in de wijk. De Jonge Monumentendag wordt om 10.00 uur geopend in het stadhuis. Vervolgens kan het publiek deelnemen aan rondleidingen door de ruwbouw van het theater of plaats nemen in de bus.  Wie ervoor kiest een CASLa-rondleiding te volgen, kan zelf kiezen over welke wijk hij of zij meer te weten wil komen en daar opstappen. In alle wijken bevinden zich deels toegankelijke monumenten. Reserveren is niet nodig. De vertrekpunten en -tijden voor de rondleidingen zijn: Almere Stad, Stadhuis: om 11.00, 12.00 / 13.00 / 14.00 uur; Almere Haven Corrosia, Markt 7-11, 13.00 uur; Literatuurwijk, Archipel, Poëziestraat 360, 13.00 uur; De Realiteit, Polderblik, Realiteit 3,  13.00 uur; Regenboogbuurt, Basisschool Het Spectrum, Regenboogweg 45 – 47, 13.00 uur en de Eilandenbuurt, Lotushuis , Tahitistraat 7, 13.00 uur.  

Eigen initiatief. Uiteraard zijn de Open Monumenten op zaterdag 10 september ook op eigen gelegenheid te bezoeken. Wie dat wil, kan gebruik maken van het gratis boekje Jonge Monumenten 2005 dat op verschillende centrale punten te verkrijgen is. Het boekje bevat een beschrijving van de acht uitgekozen wijken, de locaties, en foto’s van de genomineerde Jonge Monumenten. De centrale informatiepunten zijn te bezoeken van 11.00 tot 15.00 uur. In Almere-Stad: Stadhuis;  in Almere-Haven:  Corrosia, Markt 7-11; in Almere Overgooi: Landhuis Trinergie, Ludenbos; in Literatuurwijk: de Archipel, Poëziestraat 360; op de Realiteit: Polderblik, Realiteit 3; op de Fantasie: Nenohi no Tana, Fantasie 9; in De Regenboogbuurt: bs Het Spectrum, Regenboogweg 45 – 47 en tenslotte in de Eilandenbuurt: Lotushuis , Tahitistraat 7.  

 

 


Maandag 29 t/m woensdag 31 augustus 2005: 3-Daagse manifestatie Bouwen in Almere-Poort 

Vier architecten en drie kunstenaars beloven dat onder hun leiding ‘Bouwen in Almere-Poort’ een culturele manifestatie wordt, een combinatie van bouw en kunst. Onder hun hoede gaan tientallen kinderen en volwassenen uit de hele regio aan de slag om in drie dagen een creatief verantwoord huttendorp uit de grond te stampen. Dat gebeurt in de nu nog vrijwel kale zandvlakte van Almeres 4e stadskern.  

De bekendste begeleider is architecte Laura Weeber die voor het project Gewild Wonen in de Eilandenbuurt van Almere Buiten (Bouwrai 2001) zogenaamde  ‘groei- woningen’ heeft ontworpen (die door de bewoners zelf wel  ‘kattenruggen’ worden genoemd). Zij is lid van de Almeerse welstandscommissie. In het toekomstige Almere Poort is binnen de 10.000 geplande woningen veel ruimte voor eigen bouw. Op het stadhuis  Almere leeft het idee om welstandsvrij te laten bouwen en met Bouwen in Almere Poort daarmee te starten. De overige architecten zijn Edith Winkler, Willemien van Duyn en Lieuwe Vos. Vanwege zijn studies bouwkunde en beeldende kunsten is Lieuwe Vos te zien als verbindingspersoon met de drie kunstenaars:  Ienke Kastelein, Michel Wijdeveld en Mischa van Teeffelen, die affektie hebben van theatrale vormgeving tot conceptuele kunst.  Allen hebben het motto dat ‘alles kan’. Hutten op elkaar, tegen elkaar, onder de grond. Zij hopen de deelnemers tot creativiteit te prikkelen. En of het materiaal  (door de bouwwereld gesponsord) aanleiding geeft na te denken over anders wonen, in een tijdelijk bouwsel, in het toekomstige Europakwartier. Het resultaat van de deelnemers wordt na 3 dagen (woensdag 31 augustus), beoordeeld door een jury. Met daarin: burgemeester Annemarie Jorritsma, Rabobank-directeur B.J. Groen, CASLa-manager Petra Kempf en een vertegenwoordiger van de gemeentelijke projectleiding voor Almere Poort. De juryleden kijken naar het proces van het bouwen en naar het product. Hoe origineel is het? Hoe is er samengewerkt? Hoe kan het andere mensen inspireren? Wat valt ervan te leren voor het andere bouwen in Poort?  

Cultuurstrategie. De organisatie is een samenwerking van architectuurcentrum CASLa en de twee ‘cultuurstrategen’ Annelou Evelein en Nanon Soeters. In opdracht van de gemeente hebben de strategen een reeks culturele evenementen bedacht om het onbebouwde Almere Poort alvast te veroveren en op de kaart te zetten. Een daarvan is bijvoorbeeld een openluchtbioscoop op het Almeerderzand waar op donderdag 25 augustus science-fictionfilms worden gedraaid.Voor Bouwen in Almere Poort hebben zich ondanks de vakantie al veel belangstellenden aangemeld, maar er is nog ruimte voor meer deelnemers uit de hele regio, van Lelystad tot het Gooi. Zij kunnen zich elke vrijdag opgeven bij projectmedewerkster Sharon Das (036-5386842) of  tussentijds mailen naar sharon@casla.nl. Voor deelname is de volgorde van aanmelding bepalend. Bouwen in Almere Poort duurt van maandag 29 tot en met woensdag 31 augustus en begint elke dag om 10.00 uur.  

Meer informatie over de begeleidende architecten:  Laura Weeber. Werkzaam geweest bij Rem Koolhaas’ OMA te Rotterdam. Maat in de maatschap MADE architecten: Laura Weeber Wim Klosterboer; Stedebouwkundig plan Spree-insel te Berlijn en Airport Schöneveld Berlijn; Stedenbouwkundig ontwerper bij het tot stand komen van het Masterplan Leidsche Rijn Studie naar vergaande keuze mogelijkheden voor bewoners in de seriematige woningbouw. Ontwerp woonhuizen in het kader van Bouwrai 2001 buitenexpositie 'Gewild wonen' Almere, waarbij bewoners de grote en interieur van hun woning zelf mochten bepalen. Lid van de welstandscommissie Almere.  Edith Winkler, edithwinkler.nl - bureau voor ruimte. Is architect en sinds 2000 gestart met haar eigen bureau, na een jarenlange praktijkervaring bij diverse internationaal bekende architecten. Zij werkt graag met particuliere opdrachtgevers omdat ze ervan houdt dat iets dicht op de huid komt en persoonlijk wordt: architectuur op maat. Architecte Willemien van Duijn heeft voor vooraanstaande bureaus in Amsterdam en Berlijn gewerkt en zich alle schaalniveaus van het vak eigen gemaakt: van casino tot bedrijventerrein, van groepswoning tot kantoorpand. Gefascineerd door uitgestrekte gebieden en non-zones zoekt ze in elke opdracht naar spaningsvelden en specifieke kwaliteiten.  Architect Lieuwe Vos streeft naar architectuur als een tastbare en toegepaste vorm van kunst, wat logisch is gezien zijn opleidingen bouwkunde (TU Delft) en beeldende kunsten (Den Haag en Amsterdam).  

En de begeleidende kunstenaars: beeldend kunstenaar Ienke Kastelein woont en werkt in Utrecht. Onlangs verbleef zij als artist in residence in het Vijfde Seizoen, kunstenaarsverblijf bij psychiatrisch ziekenhuis de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder waar zij werkte aan het project "Ik zit in Den Dolder ®" In 2004 verscheen over haar werk het boek Still(s) met een tekst van Flos Wildschut, uitgegeven in samenwerking met het CBK Utrecht.  Michel Wijdeveld (www.michelwijdeveld.nl). Is een conceptueel kunstenaar in wiens werk de beleving van een ruimte door de mens vaak centraal staat. Met simpele materialen weet hij hieraan vorm te geven.  Mischa van Teeffelen. Freelance theatervormgever. Werkzaam als conceptontwikkelaar, vormgever en performer voor diverse instelling en projecten. Gespecialiseerd in het op theatrale en bijzondere wijze presenteren van eten en drinken.

 


2-8-2005  ‘ Bouw je eigen droomvilla in Almere '

 Die kans krijgen tien stellen in het nieuwe tv-programma De Bouw, dat vanaf begin september te zien is bij Talpa. De kandidaten bouwen onder leiding van een architect, een aannemer en een aantal vakmensen in dertien weken vanaf de fundering hun droomhuis. Gedurende deze periode wonen en leven de stellen in luxe keten op de bouwplaats. 


Iedere week heeft één koppel de leiding. Zij moeten er voor zorgen dat de wekelijkse bouwdoelen worden gehaald en het eindresultaat in de gaten houden. Wekelijks wordt één koppel weggestemd door de andere stellen. In de finale, als er nog twee stellen over zijn, beslist de kijker via sms en internet welk stel het meeste recht heeft op de villa. De villa wordt gebouwd in de Almeerse Stripheldenbuurt

De gemeente heeft voor het programma een bouwkavel van ca. 475 m2 beschikbaar gesteld (samen met het bouwrijp maken en nog meer faciliteiten is daar een bedrag mee gemoeid van 200.000 euro) Men hoopt dat in dit programma Almere als woonplaats op een positieve manier onder de aandacht wordt gebracht. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de Stichting Stadspromotie Almere (SSA). De gemeente Almere werkt mee aan het programma omdat het prima aansluit op de wijze waarop de stad zich manifesteert. Een ruime, groene en moderne woonstad waar ruimte is voor experimenten, oftewel: ‘Het kán in Almere!’. De gemeente voert bovendien een aktief beleid om eigen opdrachtgeverschap bij het bouwen woningen te stimuleren.  

De Stripheldenbuurt is de meest oostelijk gelegen wijk van Almere Buiten, vlak bij de Oostvaardersplassen. In deze wijk komen circa 2.300 woningen, enkele honderden zijn inmiddels gerealiseerd. Ook komen er twee binnenstedelijke bedrijventerreinen voor kleine, dienstverlenende bedrijven. Om de kavel heen hebben de makers van het programma omliggende grond tijdelijk in bruikleen waar de kandidaten tijdens de uitzending verblijven. Eventuele overlast voor de buurt blijft beperkt omdat er in de directe omgeving van de kavel op dit moment geen andere bebouwing aanwezig is. Het terrein wordt geheel afgeschermd voor publiek. Om toegang te verkrijgen is een pasje nodig.


 22-7-2005  Starterskoopwoningen aan de Lekstraat en het Walvisplein  in Almere

Het college van B&W heeft ingestemd met de ontwikkelingsvisies Lekstraat en Walvisplein. Aan de Lekstraat komen 18 koopstarterswoningen Het collectief Villa Corsini gaat deze woningen in particulier opdrachtgeverschap bouwen. (scroll naar beneden naar dd 29/6). Binnenkort sluit de gemeente met hen een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling.

<< architekt Eric Eijsbouts is de architekt van het projekt 'Villa Corsini'

Aan het Walvisplein 20 koopstarterswoningen, Klaassen Bouw gaat de woningen bouwen. Binnenkort sluit de gemeente ook met deze partij een overeenkomst tot bouwplanontwikkeling. 

De woningen worden naar verwachting in de loop van 2007 opgeleverd. Met de bouw van deze starterswoningen wordt een deel van het tekort aan starterswoningen in Almere weggewerkt.    

Informatieavond Zodra er concrete plannen voor beide lokaties zijn, houdt de gemeente met de ontwikkelende partij een informatieavond, zodat omwonenden een indruk van de nieuwe woningen kunnen krijgen. Door een tekort aan woningen in de sector: klein, zelfstandig en goedkoop heeft het college in 2003 besloten dat er op korte termijn dit soort woningen moest komen. In 2004 is het Meerjarenplan Startershuisvesting opgesteld, waarin lokaties zijn aangewezen die geschikt lijken voor startershuisvesting. De ontwikkelingsvisies van het Walvisplein en de Lekstaart bevestigen dat op deze plekken starterswoningen kunnen komen, zodat ook in de komende jaren voldoende starterswoningen gebouwd blijven worden. Via www.almere.nl/startershuisvesting kunt u bijhouden wat de actuele stand van zaken is van alle startershuisvestingslokties in Almere.


12-7-2005 Bouw nieuwe bibliotheek in Almere Stad begint  

Deze week start het heien voor de nieuwe bibliotheek aan het Stadhuisplein in Almere Stad. Dit gebouw, dat de verbinding vormt tussen het nieuwe en het bestaande Stadshart, biedt ook plaats aan  2300 m2 winkels, 2550 m2 kantoren en 30 appartementen. Het heien duurt met een onderbreking van drie weken wegens de bouwvakantie tot naar verwachting eind september. De bibliotheek wordt in het voorjaar van 2007 officieel geopend. De winkels en de appartementen worden eind 2006 opgeleverd.

Tijdens de publieksdag van het Stadhart op 29 mei jl. is de start bouw van de bibliotheek al feestelijk gevierd. Oud-wethouder Frits Huis legde toen de symbolische eerste steen voor het gebouw.  Het ontwerp van de nieuwe bibliotheek is van het Amsterdamse architectenbureau Meyer en van Schooten. De bibliotheek krijgt niet alleen een nieuw gebouw, maar gaat ook werken met een nieuwe presentatiemethode. Een proef hiervan is al te vinden in de bibliotheek in Almere Buiten.

 


2-7-2005 Dag van de Architektuur aan boord van cruiseschip

Zaterdag 2 juli 2005 organiseerde architektuurcentrum CASLa weer de jaarlijkse "Dag van de Architektuur", die zich steeds meer mag verheugen in een groeiende belangstelling, juist ook van buiten het 'architekten-wereldje'! Het thema van deze dag is dit jaar "Reis door de tijd". 

Aan boord van de Moby King werd verteld over de visies die er liggen voor de ontwikkeling van de Kustzone e de tweede verbinding met A'dam. Belangstellenden konden zich opgeven om mee te varen en de diverse sprekers (op de boot) te beluisteren bij info@casla.nl  of via tel. 036-538.68.42 (of www.casla.nl )  De deelnamekosten waren slechts 5 euro per persoon, kinderen gratis. De belangstelling was overweldigend, er kon niemand meer mee!

Het programma begon met het inmiddels alweer traditionele Architektuur-ontbijt, ook op de Moby King, het schip dat afgemeerd ligt aan de Sluiskade in Almere-Haven. De inscheping was tussen 9.30-10.00 uur; het ontbijtbuffet tussen 9.30-11.00 uur; en om 10.00 uur vertrok het cruiseschip!

 

 

 

 

 

 

Van 11.00-12.30 uur kwamen de volgende sprekers aan het woord: R. Nijland, landschapsarchitekt van de gemeente Almere over het historisch perspektief op de kustzone van Almere; daarna P. Heida, planoloog gemeente Almere, met een toelichting op de ontwikkelde toekomstvisie voor de kuststrook van Almere; daarna P. Claeys, architekt van Mecanoo Architekten met een toelichhting op de mogelijk toekomstige verbinding tussen IJburg en Almere. Tenslotte B. Stoffels en M. de Hoog, stedenbouwkundigen van Atelier IJmeer.

Om 12.30 uur werd deze zonnige en informatieve dag afgesloten met een borrel en werd er afgemeerd tegen 15.00 uur.

met dank aan Wartenbergh voor de foto's


29-6-2005 Uitnodiging van Woningbouwvereniging Villa Corsini 

Informatieavond 4 juli a.s om 20.00 uur Binderij 65

Gezien het nijpende tekort aan startershuisvesting in de gemeente Almere heeft een aantal jonge mensen de koppen bij elkaar gestoken. Het moest toch mogelijk zijn om zelf je eigen starterwoning te laten ontwerpen en bouwen? Met dat doel hebben ze Vereniging Corsini opgericht.


Een terugblik  Het eerste ontwerp voor 26 woonstudio’s werd in september 2003 ter goedkeuring bij de gemeente ingediend, met het verzoek een stukje grond aan de vereniging aan te bieden. Na zestien maanden wachten bleek er geen geschikte lokatie binnen de gemeentegrenzen te vinden te zijn. Pas jaren later, op 12 april 2005, heeft het College van B&W onze vereniging echter alsnog geselecteerd voor een lokatie aan de Lekstraat in de Waterwijk. De voorwaarden waaronder zullen nog vóór het zomerreces aan ons worden medegedeeld. Wel is duidelijk dat het eerste ontwerp niet op de betreffende lokatie past, en ook niet passend te maken is.

Ontwikkeling De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze lokatie zijn al wel bekend. Op basis daarvan heeft de vereniging opdracht aan een aantal architecten verstrekt om hun visie daarop te geven. Deze zogenoemde Structuurplannen voor circa 18 kleine, goed doordachte, sympathieke en goedkope starterwoningen zijn deze week ter beoordeling aan de vereniging verstrekt. Volgens planning zullen de woningen in 2007 worden gerealiseerd.

Op maandagavond 4 juli om 20.00 uur organiseert de vereniging aan de Binderij 65 een informatieavond voor geïnteresseerden. Op deze avond worden onder andere de Structuurontwerpen gepresenteerd. Daarnaast wordt in het kort uiteen gezet wat Collectief Particulier Opdrachtgeverschap inhoud. Bovendien is er ruimte tot het stellen van vragen. Vanaf die avond is er gelegenheid om lid te worden van de vereniging. Voor ieder lid wordt een woning ontworpen en gebouwd. De leden zijn de opdrachtgever voor hun eigen huis, en worden bij alle belangrijke beslissingen betrokken. Het eerste te nemen besluit is de architectenkeuze, op basis van de ingediende Structuurontwerpen. 

Meer informatie is te vinden op de site van de vereniging: www.villacorsini.nl   Op deze informatieavond is de pers ook uitgenodigd.

 


12-6-2005 CASLa nodigde uit voor discussiebijeenkomst in Stadhuis Almere

"Het bouwen en wonen in Flevoland krijgt een kwaliteitsimpuls! Een jaar geleden is richting gegeven aan een nieuwe koers naar een integrale duurzame gebouwde omgeving. Nieuwe wegen zijn gezamenlijk bewandeld en verschillende projecten zijn opgestart. De tussentijdse kroon op het werk was de ondertekening op vrijdag 10 juni 2005 van het Nieuw Flevolands Peil, manifest voor goed bouwen en prettig wonen in Flevoland, waarvan het streven naar duurzaamheid een van de pijlers is".Een van de kernpunten van het manifest gaat in op kwaliteit: “er wordt gestreefd naar een duurzame en hoogwaardige kwaliteit van bouwen, wonen, exploiteren en beheren met bijzondere aandacht voor energie, materialen, water, comfort, gezondheid en de directe woonomgeving”. De rol van architectuur en het zichtbaar maken van duurzaamheid is daar een impliciet onderdeel van. Doelstelling is die rol explicieter te maken. Om die reden werd, voorafgaand aan de Puur Wonen Estafette Flevoland, een discussie- bijeenkomst georganiseerd door de initiatiefnemers van het Nieuw Flevolands Peil in samenwerking met CASLa, Centrum voor Architectuur, Stedebouw en Landschap van Almere.  

- Helaas maar weinig belangstelling -

Namens de initiatiefnemers en CASLa werd iedereen van harte uitgenodigd deel te nemen aan de discussiebijeenkomst ‘Eigentijdse tijdloosheid; de architectuur van het Nieuw Flevolands Peil’ op zondag 12 juni 2005.Vanaf 11.00 uur was men welkom in het stadhuis Almere. Om 11.30 uur startte de discussiebijeenkomst in de Raadzaal. Architectuurcriticus Ed Melet hield een lezing over het thema ‘Eigentijdse tijdloosheid; de architectuur van het Nieuw Flevolands Peil’. Aansluitend was er tijd voor discussie tussen Melet en het publiek, onder leiding van JaapJan Berg (onder meer bekend vanwege zijn werk als projectleider bij het NAi en tot enige jaren terug aktief in CASLa).  

In de raadzaal bleven misschien maar 10 belangstellenden over, waarvan de helft ook nog eens bestond uit 'belanghebbenden' dwz degenen die beneden in de hal van het Stadhuis met kraampjes stonden ter promotie van eigen artikelen zoals oa de NUON en UNET. Al tijdens de lezing vertrokken verschillende mensen alweer..... De discussie deed denken aan eerdere discussies (waar de gemeente al veel geld had ingestoken), zoals 'Verbindend Vernieuwen'. Ook de uitkomst van deze -vooral-met-elkaar-discussie-  gaf een 'déja vue'-gevoel, dus voegde niets toe. Naar mijn idee zou een dergelijke bijeenkomst anders aangepakt moeten worden! Gepresenteerd als  "Voor Professionals " (maar toegankelijk voor het "gewone" publiek) kan een dergelijke bijeenkomst beter intern worden gehouden....dat was het nú per slot ook: ons kent ons. Niet interessant voor het 'Publiek'. Terwijl dat publiek toch juist hard nodig is om als basis te dienen voor het bestaansrecht van een organisatie als CASLa.

Diezelfde dag werd de Puur Wonen Estafette Flevoland gehouden

  scroll naar bericht hieronder!  Meer dan twintig woningeigenaren van duurzame woningen in Almere, Lelystad en Zeewolde hebben voor deze dag (tussen 11.00 en 17.00 uur) hun woning ter bezichtiging opengesteld. Het is niet alleen leuk om eens bij anderen binnen te kijken, maar ook om te horen wat nu de ‘pure’ ervaringen zijn. Naast de ‘open-huizen-route’ is in het stadhuis van Almere het algemeen informatiepunt, waar praktische informatie te verkrijgen is over de ‘puur wonen’-stijl. U bent ook hier van harte welkom.Voor de laatste informatie over deze dag kunt u kijken op www.puurwonen.info en www.nieuwflevolandspeil.nl (vanaf vrijdagmiddag). U kunt met uw vragen terecht bij CASLa, tel. 036-5386842

Het manifest ‘Nieuw Flevolands Peil’ is de eerste weerslag van het nieuwe elan binnen de praktijk van bouwen en wonen in Flevoland, zoals dat geformuleerd is door een breed spectrum van partijen. De eerste reacties hierop, zowel binnen als buiten de provincie, zijn ronduit enthousiast en bieden perspectief op een verdere ontwikkeling. Het is de bedoeling én verwachting dat het enthousiasme zich als een golf door de provincie zal gaan uitbreiden. En als dat lukt, wordt het Nieuw Flevolands Peil een synoniem voor het werken met hart en zakelijkheid aan hoge bouw- en woonkwaliteit.


12 juni 2005 Almere tekent voor duurzaam wonen met Nieuw Flevolands Peil

Zondag publieksmanifestatie met open huizen-route  

Door samenwerking van een groot aantal partijen krijgt duurzaam wonen en bouwen in Flevoland een stevige impuls. Aanstaande vrijdag wordt dat bevestigd door de ondertekening van het manifest Nieuw Flevolands Peil. Ook Almere tekent mee. Het bouwen en beheren met respect voor mens, milieu en maatschappij staat weer hoog op de agenda. Doelstelling is de negatieve milieu- en gezondheidseffecten tot een minimum te beperken en de kwaliteit van de leefomgeving zoveel mogelijk te versterken. Op zondag 12 juni volgt een grote publieksmanifestatie, de Puur Wonen Estafette Flevoland, waarbij iedereen welkom is om inspirerende voorbeelden van duurzaam bouwen en wonen in Almere, Lelystad en Zeewolde te bezoeken. Meer dan twintig eigenaren stellen hun woning open ter bezichtiging.  

De gemeente Almere, de provincie Flevoland, de andere Flevolandse gemeenten, Natuur en Milieu Flevoland en Stichting Duurzaam Flevoland (verenigd in het Netwerk Duurzaam Bouwen Flevoland) werken samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van woonconsumenten aan afspraken over wonen en bouwen met zorg voor maatschappij, milieu, gezondheid, comfort en betaalbaarheid. Het manifest ‘Nieuw Flevolands Peil’, dat vrijdag wordt ondertekend in Lelystad en de opvolger is van de ‘Intentieverklaring Duurzaam Bouwen Flevoland’ bevestigt deze afspraken. Zo komt de bewoner meer centraal te staan: duurzaam wonen als vervolg op duurzaam bouwen. Wat duurzaam wonen in de praktijk betekent, is zondag a.s. te zien tijdens de Puur Wonen Estafette Flevoland. Naast de open huizen -route, waarbij iedereen zelf kan bekijken wat duurzaam wonen betekent, zijn er activiteiten in het stadhuis. Wethouder Heleen Visser opent de Estafette om 11.00 uur in de raadszaal, waarna in het stadhuis een programma volgt met stands, projectenpresentaties, en om 11.30 uur een lezing en discussie over de architectuur van het Nieuw Flevolands Peil.  

De open huizen -route is te volgen van 11.00 tot 17.00 uur. De laatste informatie hierover is te vinden op www.puurwonen.info  en in het stadhuis van Almere.


11-6-2005 Start ‘Kijk mijn Erf’ Twee keer open erf met informatiemarkt  

Zaterdag 11 juni a.s. is er op twee erven in de Noordoostpolder""Open Erf-dag" icm een Informatiemarkt. Op deze dag gaat ook de landelijke aktie (voor Flevoland) van start. Beide erven zijn voor iedere belangstellende gratis te bezichtigen en er zijn rondleidingen. Het thema bij de familie Meurs (Han Stijkelweg 11) in Nagele is: ; Streekeigen en cultuur- historie'. Het erf van de familie Haagsma (Zuiderringweg 10) in Ens, staat in het teken van 'Natuur op het erf’. 'Bij allebei begint het om 11.00 uur en duurt het tot circa 16.00 uur.

Kijk mijn erf is een landelijke actie waarin enthousiasme centraal staat. Enthousiasme van mensen die een erf hebben dat past in het landschap. Met een streekeigen beplanting en volop ruimte biedend aan planten en dieren. Deze ‘erfambassadeurs’ stellen hun erf gedurende deze zomer een aantal keren open voor andere ‘erfbewoners’, zodat deze met eigen ogen kunnen zien hoe mooi zo’n erf is en met de opgedane ideeën zelf ook aan de slag gaan. De overige open erf-dagen zijn, in tegenstelling tot 11 juni, alleen bestemd voor mensen die zelf een erf in het buitengebied hebben. Meer informatie hierover is te vinden op www.kijkmijnerf.nl

Officiële opening van twee acties. Willy Schutte , voorzitter van LTO Noord en tevens streekambassadeur van de actie ‘Kijk mijn Erf’, zal om 10.00 uur, de actie ‘Kijk mijn Erf’ officieel van start laten gaan. Hij zal hiervoor op het erf van de familie Meurs in Nagele een belangrijk onderdeel van de Flevolandse erven ‘onthullen’. Aansluitend gaat bovendien de actie ‘Boerenerven in het Groen’ voor de Noordoostpolder van start. Provinciaal gedeputeerde Wubbo de Raad zal een symbolische cheque met de waarde van € 300.000 Europese subsidie overhandigen aan wethouder Van Meijel van de gemeente Noordoostpolder en de heer Bakker, directeur van Landschapsbeheer Flevoland.

Boerenerven in het Groen is het resultaat van een geslaagde samenwerking tussen de provincie Flevoland, de gemeente Noordoostpolder, LTO Noord en Landschapsbeheer Flevoland. 425 erfbezitters uit de Noordoostpolder (ruim 25% van alle erven!) hebben zich aangemeld en kunnen de komende jaren een beroep doen op gratis advies en begeleiding met daarbij een subsidie voor plantmateriaal en/of herstel van hun erfsingel. Dit aanbod is mogelijk dankzij € 300.000 euro Europese subsidie en financiële bijdragen van de gemeente Noordoostpolder (€ 70.000) en LTO Noord (€ 10.000). Landschapsbeheer Flevoland zorgt voor de advisering en begeleiding van de erfbewoners en levert de beplantings- en/of onderhoudsplannen. Deze regeling geldt alleen voor de gemeente Noordoostpolder. Voor erfbewoners in de rest van Flevoland die met hun erf aan de slag willen, komt er mogelijk ook een (beperkte) subsidieregeling. Dit is echter niet eerder dan oktober definitief bekend.  

Eerst enthousiast worden, dan zelf aan de slag. Dit is het motto waarmee Landschapsbeheer Flevoland het komende jaar de Flevolandse erfbewoners wil motiveren om hun erf streekeigen in te richten, passend in het landschap. Een streekeigen erf draagt sterk bij aan de aantrekkelijkheid van het Flevolandse landschap, zowel voor mens (Flevolanders, bezoekers, passanten en recreanten)


31-5-2005 Krediet voor Casa Casla  

Het college heeft besloten een krediet van € 753.000, bestemd voor de nieuwbouw van het Architectuurcentrum Casla, beschikbaar te stellen op basis van een overdrachtsovereenkomst, gekoppeld aan een erfpachtovereenkomst. Het collegebesluit om dit te doen op basis van een renteloze lening met het gebouw als onderpand, wordt hiermee herroepen. In de overeenkomst worden voorwaarden opgenomen die meer zekerheid bieden over het te investeren kapitaal en de bestemming van het gebouw.


31-5-2005  Almere op zoek naar vierde corporatie  

De gemeente Almere wil het aantal in Almere actieve woningcorporaties uitbreiden van drie naar vier. Eind dit jaar zal de gemeente door middel van een nog nader te bepalen selectieprocedure op zoek gaan naar deze vierde woningcorporatie. De nieuwe partij krijgt de komende jaren de mogelijkheid om – in concurrentie met de nu reeds in Almere werkzame woningcorporaties – een substantieel huurwoningbezit op te bouwen.

Nieuwbouw van grotere aantallen sociale huurwoningen zal in de komende jaren uitsluitend plaatsvinden door de drie reeds in Almere werkzame woning- corporaties, aangevuld met deze vierde corporatie. Uit een in opdracht van het college uitgevoerd onderzoek blijkt onder meer dat het aantal woningen in de sociale huursector in Almere in het afgelopen decennium nauwelijks is toegenomen. In ruil voor de exclusieve mogelijkheden voor het realiseren van grotere aantallen sociale huurwoningen door deze vier woningcorporaties, verlangt het college daarom dat de corporaties zich verbinden aan de groei van het aantal goedkope huurwoningen in de komende jaren. Na vier jaar zal worden geëvalueerd of de gemeentelijke doelstellingen zijn bereikt. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zou de gemeente kunnen besluiten tot het inschakelen van een of meerdere extra woningcorporaties.  

Prestatieafspraken. Afspraken over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen in de komende jaren moeten worden vastgelegd in bilaterale prestatieafspraken met de woningcorporaties. De gemeente hoopt dat deze afspraken uiterlijk in oktober van dit jaar gerealiseerd zijn.  


19-5-2005 Projectontwikkelaar TCN Property Projects gaat Annie M.G. Schmidt Huis realiseren. 

De projectontwikkelaar en de Stichting Annie M.G. Schmidt Huis werken gezamenlijk de plannen uit voor een cultuurcentrum met beeldenpark, speciaal gericht op kinderen. Samen met de gemeente Almere wordt naar een geschikte locatie van 3,7 ha in het nieuwe stadsdeel Almere Poort gezocht.  

TCN Property Projects onderscheidt zich met vernieuwende concepten op het gebied van design, management en financiering. Het heeft vestigingen in Nederland, Duitsland, Portugal, België en Hongarije en ontwikkelt activiteiten in geheel Europa. TCN ziet het Annie M.G. Schmidt Huis als een bijzondere uitdaging binnen haar Social Dividend programma. In het Annie M.G. Schmidt Huis komt een permanente tentoonstelling gewijd aan de schrijfster die op 21 mei 1995 overleed.

Verder worden in het cultuurcentrum een theater, bioscoop, tentoonstellingsruimten, mediahal, winkel en horecavoorziening gerealiseerd. In het aangrenzende park zullen ruim vijftig beelden en speelplekken komen. Jantje Beton heeft bekendgemaakt het eerste beeld voor het park aan de stichting te schenken. De komende maanden zal de stichting, samen met het Almeerse Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) en het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap (CASLa) een ontwerpmanifestatie voor scholen organiseren. Leerlingen kunnen workshops volgen en ideeën leveren voor het Annie M.G. Schmidt Huis en Park. In samenwerking met de Hogeschool voor Kunsten in Utrecht wordt hiervoor een speciale website ontwikkeld.


19-4-2005 College wil meer bouwexperimenten in Almere  

Het wordt tijd dat er weer eens een bouwexperiment als de Fantasie of de Realiteit in Almere plaatsvindt. Dat is in het kort de conclusie van de verkenning Bouwexperimenten. De genoemde experimenten hebben Almere flinke naamsbekendheid opgeleverd en maken het tot een ware architectuurstad. Door kleine bouwexperimenten op te nemen in ontwikkelings- en bestemmingsplannen moet het lukken om één keer per twee jaar een bouwexperiment te organiseren. Het college is akkoord gegaan met deze verkenning. Een concrete mogelijkheid heeft zich inmiddels aangediend.  

In 1982,  respektievelijk 1985, vonden in Almere de bouwexperimenten de Fantasie en de Realiteit plaats. Beide projecten hadden een tijdelijk karakter, maar staan er nog steeds. Jaarlijks trekken ze nog vele bezoekers uit binnen- en buitenland. De verkenning Bouwexperimenten levert een aantal suggesties op. Zo kan één keer per twee jaar een klein bouwexperiment in Almere georganiseerd worden. Dit kan de gemeente extra stimuleren door lokaties voor bouwexperimenten te reserveren in ontwikkelings- en bestemmingsplannen. De experimenten krijgen een eigen karakter naar de aard van de lokatie. De gemeente heeft daarbij een faciliterende en stimulerende rol. Het initiatief ligt bij mensen buiten de gemeentelijke organisatie, zoals projectontwikkelaars.  

Inmiddels heeft zich een eerste experiment aangediend. Het gaat om een initiatief van het comité de Fantasie en architectuurcentrum Casla. Zij willen een prijsvraag voor experimentele woningbouw uitschrijven. De gemeente gaat nu aan de slag om met een projectgroep dit initiatief verder te begeleiden.


18/4 t/m 18/5/05 Expositie "Europa soms dichterbij dan je denkt"  

In de centrale bibliotheek in Almere Stad is van 18 april tot en met 18 mei 2005 een expositie van het Stadscentrum te zien. Het is de tweede expositie in Almere over een reeks projekten die door de Europese Unie gesubsidieerd zijn.

Het Almeerse stadscentrum is uniek, want geen enkele andere stad in de wereld kan in een bestaand Stadshart zo grootschalig, een compleet nieuw centrum bouwen. Een groot deel van dit nieuwe Stadshart komt tot stand met behulp van subsidie van de Europese Unie, zoals het gebogen maaiveld en het OAT, het ondergrondse afvalsysteem. Zo is Europa vaak dichterbij dan je denkt. Door middel van een aantal panelen, plattegronden, een filmpje en foldermateriaal over het nieuwe stadsplan zijn de veranderingen goed te zien. De expositie is te bezichtigen op de eerste etage van de Bibliotheek te Almere Stad. In de centrale bibliotheek van Almere is een van de dertien Europe Direct informatiepunten van de Europese Unie ingericht. Alles wat met Europa te maken heeft, inclusief zeer belangrijke databanken, is daar te vinden.


april 2005 Rem Koolhaas wint Mies van der Rohe Award

De Nederlanse architekt Rem Koolhaas, die het Almeerse nieuwe Stadshart zo ingrijpend vormgeeft, heeft de Mies van der Rohe Award gewonnen voor zijn ontwerp van het gebouw van de Nederlandse Ambassade in Berlijn. Een weliswaar spraakmakend gebouw....en niet alleen door de vormgeving! Want zoals bij Koolhaas al bijna gebruikelijk, was er ook hier een aanzienlijke kostenstijging tijdens de bouw van dit projekt.  

Aan de Award is een geldprijs verbonden van 50.000 euro die op 11 april 2005 wordt uitgereikt in Barcelona.


 

CASLa organiseert studiedag  "Eigen Bouw"  op 4 april 2005

Het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere, kortweg CASLa, organiseert op 4 april een studiedag in het WTC-Alnovum in Almere-stad. De opening is om 11.00 uur door Petra Kempf, manager CASLa, daarna volgt om 11.15 uur een inleiding door Anne Weike Noorman, programmabegeleider SEV, om 11.30 uur Karl Kupka, senior Beleidsadviseur Woningbouw bij het Ministerie van VROM en Arie Lengbeek, onderzoeker en assistent projektleider bij GIDEON Consult. Om 12.30 een samenvatting en discussie en om 13.00 uur een lunch met gelegenheid om gerealiseerde projekten te bekijken van particulier opdrachtgeverschap.

Als het aan VROM ligt, gaan steeds meer particulieren over tot het bouwen van hun eigen huis. Het ministerie wil vanaf 2005 eenderde van de nieuwbouwproductie in particulier opdrachtgeverschap laten realiseren. Almere onderschrijft deze ambitie en biedt daarvoor ruimte aan in Almere Poort. De markt kent echter de nodige twijfels. Particulieren zouden tot grote financiële risico’s worden verleid. De vraag is of het particulier opdrachtgeverschap zonder traditionele marktpartijen kan bestaan. Daarover gaat de studiedag Eigen Bouw die architectuurcentrum CASLa maandag 4 april houdt in WTC Alnovum. Als drijvende kracht achter het particulier opdrachtgeverschap is PvdA-wethouder Arie Willem Bijl er veel aan gelegen om eigen bouw in Poort tot een succes te maken.  Het gaat de  socialist erom dat ook mensen met een minder dik gevulde portemonnee dan de traditionele kopers van vrije kavels de mogelijkheid krijgen om een huis naar eigen inzicht te bouwen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een bijzondere wijze van verkaveling of door het aanbieden van kleinere, goedkopere kavels. En bij wijze van stimulans kunnen verenigde particuliere opdrachtgevers voor een project een startsubsidie ontvangen van 3.000 euro per project en 15.000 euro voor de vervolgfase. 

Een marktpartij zoals woningcorporatie Groene Stad Almere, wijst bij monde van directeur Jan de Vletter op de grote financiële risico’s die de opdrachtgevers lopen. Vooral wanneer niet alle woningen binnen een project blijken te kunnen worden verkocht en de verenigde kopers tot herontwikkeling moeten overgaan of de prijzen moeten laten zakken. In zijn visie zouden zij er op een gegeven moment goed aan doen om aansluiting te zoeken bij bestaande organisaties zoals een corporatie. Daardoor zou externe financiering makkelijker gemaakt worden.Op de studiedag komen verschillende visies aan bod. Vertegenwoordigers van VROM, de gemeente Almere, een onderzoeksbureau, woningcorporaties en financiële instelling laten hun licht schijnen over de kansen en risico’s van het particulier opdrachtgeverschap. Ook discussie vanuit de zaal zal tot nieuwe inzichten kunnen leiden. Met de studiedag beoogt CASLa uiteindelijk tot een strategie te komen die de verwezenlijking van eenderde deel Eigen Bouw mogelijk moet maken. 

Daarna volgt om 14.00 uur Frank Kramer van de gemeente Almere van de afdeling Bouwen & Wonen. Vervolgens komt Jan de Vletter, dir. woningbouwver. Groene Stad Almere, aan het woord om 14.30 uur, gevolgd om 14.45 uur door Henri van Lierop, dir. Van Lanschot Bankiers. Om 15.00 uur weer een samenvatting en discussie met de zaal, waarna de afsluiting volgt met een borrel. De kosten bedragen 50 euro pp inkl. lunch (studenten betalen 15 euro)  Opgeven tot uiterlijk 29 maart a.s. bij CASLa 036-5386842 of casla@casla.nl

 


29-3-2005 Centrumplan Almere-Buiten: meer vragen dan antwoorden?

Dinsdag 29 maart 2005 is er weer een CASLa Winteravond in CCCorrosia in Almere-Haven. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis. Ontvangst vooraf in Grand Café 'De Villa'  met koffie of thee en na afloop een drankje.

 Hoe gaat het centrum van Almere Buiten er uit zien? Wat wordt gesloopt en wat komt er bij? Zitten daar misschien ook kleine winkeltjes of juist een Hema bij? Hoe toegankelijk is het voor het winkelpubliek? Moet dat straks gaan betalen voor parkeren? 

 Op CASLa’s eerstvolgende winteravond ‘Centrumplan Almere-Buiten: Meer vragen dan antwoorden?’ komen de antwoorden aan bod. 

De sprekers die door architectuurcentrum CASLa zijn uitgenodigd, werken allen voor de gemeente en zijn nauw bij de plannen betrokken. Het zijn Frans Breg, projectleider Centrum Almere Buiten, stedenbouwkundige Jaap Lisse en Roy Hemler van de afdeling economische zaken. Vanuit hun eigen specifieke betrokkenheid zullen zij een presentatie verzorgen van het plan en uitleg geven over het ontwerp en de structuur ervan. Uiteraard komt daarbij  niet alleen de verdeling van de functies van gebouwen aan de orde, maar ook de invulling van de (winkel-) panden voorzover die nu al bekend is. Zoals gebruikelijk op winteravonden van CASLa is er ruimschoots gelegenheid tot discussie.

Sinds 1999 houden de gemeente, burgers, winkeliers en marktpartijen zoals eigenaren en ontwikkelaars zich al bezig met plannen om het centrum een ‘upgrading’ te geven. Het doel  is om de kwaliteit en omvang van de winkel-, horeca- en maatschappelijke voorzieningen beter te laten passen bij een stadsdeel met de omvang van Buiten. Er wonen ongeveer 47.000 mensen.  De complexiteit van de opgave, de beperkte financiële mogelijkheden en een eigendomswisseling in het centrum zorgden voor enige vertraging. Maar voorjaar 2005 is het Ontwikkelingsplan Centrum Almere Buiten politiek goedgekeurd en is het bijbehorende bestemmingsplan in voorbereiding. De opzet is dat de uitvoering uiteindelijk gefaseerd plaatsvindt en de werkzaamheden begin 2006 van start gaan. Het centrum wordt met rond de 20.000 m2 aan winkels uitgebreid. De helft daarvan wordt in de vorm van grootschalige winkels gerealiseerd in het zogeheten ‘koppelgebied’,  het parkeerterrein tussen Buitenmere en Doemere. Buitenmere krijgt er vooral kleinere winkels bij. Er moet aan beide kanten van het NS-station een lang doorlopend winkellint ontstaan met zoveel mogelijk tweezijdige bewinkeling. Aanvullende woningbouw krijgt vooral de vorm van appartementen, bovenop de winkels. Verder bevat het plan de aanleg van nieuwe parkeervoorzieningen, een multifunctioneel activiteitencentrum, commerciële voorzieningen op het gebied van vrije tijd en een vergrote bibliotheek. Ook verrijst er ter vervanging een nieuw gezondheidscentrum met (zorg)woningen. Tussen het winkelgebied en de Straat van Magallanes wordt een groen manifestatieterrein ingericht en wordt een nieuw haventje uitgegraven. De hamvraag is of de inwoners van Buiten straks net als in Stad ook in hun eigen centrum met betaald parkeren te maken krijgen. De gastsprekers op deze vierde winteravond van het seizoen zullen daarover ongetwijfeld meer over kunnen vertellen.  


22-2-2005 Costa Almere   of  Almere aan de kust?

Dinsdag 22 februari 2005 is er weer een CASLa Winteravond in CCCorrosia in Almere-Haven. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is gratis.


25-1-2005 Eerste Winteravond van dit jaar, georganiseerd door CASLa

(laatste optreden van Harald van der Sluys Veer)

Het thema van deze avond in CCCorrosia in Almere-Haven was: Almere-Overgooi "Droomhuis of dertien in een dozijn?” Voor deze tweede winteravond in de reeks 2004-2005 ging CASLa in op de ontwikkelingen van Overgooi. Deze wijk is het Almeerse alternatief, zie de naamgeving, op 't Gooi. Een luxueuze woonwijk met kwalitatief en ruimtelijk hoogwaardige architectuur voor het hogere marktsegment.

De belangstelling was bijzonder groot maar nadere beschouwing leerde dat er vooral geinteresseerde architekten, bouwers en projektontwikkelaars kwamen kijken en  luisteren, evenals potentiele kopers of zelf-bouwers. Harald van der Sluys Veer, zoals steeds aktief met de promotie van de aktiviteiten van CASLa, leidde de avond in en stimuleerde de discussie met de diverse sprekers. Jammer dat hij voor het laatst bij CASLa aanwezig was (het ga je goed, Harald, we zullen je missen).

De discussie had een sfeer van 'ons-kent-ons'  en leidde soms tot spanningen tussen architekten en bouwers wat betreft de architektuur en de uitvoering, materialen, e.d. Bijvoorbeeld: had je wel een architekt nodig? Als een klant weet wat-ie wil, kan een bouwer dat bouwen: bespaart weer op een architekt....Aan de andere kant: een architekt is niet alleen voor het estetische, er valt met hem ook te praten over allerlei materialen, ook ivm kostenbesparingen. Enfin, voer genoeg voor een volgende (brave) discussie!

 

De aanleiding: Om de belangstelling voor Overgooi te ontwikkelen schreef de gemeente Almere i.s.m. architectuurcentrum CASLa een prijsvraag uit "Het nieuwe Landhuis". De prijswinnaars en overige inzendingen werden gebundeld in een boekwerk met de gelijknamige titel. Deze uitgave zou als “beeld/kwaliteit” voorbeeld dienen voor de invulling die de gemeente voor ogen had.

Het was eigenlijk best een beetje genant en zielig om de 2e prijswinnaar, Florian Eckhart, zijn verhaal te horen vertellen. De prijs bestond uit een kavel, waarop hij zijn ontwerp zou mogen realiseren....mits hij een opdrachtgever daarvoor vond. Die heeft hij dus al 3 jaar niet gevonden, ondanks diverse aanpassingen in zijn ontwerp. Binnenkort vervalt dan ook het 'recht van bouw'  zoals beoogd in de prijsvraag. Niet alleen jammer, zonde van de energie die iedereen erin gestoken heeft maar ook roept dit vragen op: waar ging dit fout? Kennelijk geen belangstelling om daar te wonen? Of niet in een dergelijk architectonisch ontwerp? Of kost het teveel? Of....zijn er andere redenen, waarvan de antwoorden toch heel nuttig kunnen zijn voor de gemeente Almere zelf, juist gezien de stagnerende verkoop.....

De praktijk: Ruim drie jaar na het verschijnen van het nieuwe landhuis is de uitkomst, opvolging van de prijsvraag bedroevend. Slechts één (1) %  wordt gerealiseerd.De vraag die centraal staat is de volgende:  Is Almere wel toe aan particulier opdrachtgeverschap en welke rol speelt architectuur hierbij? Deze vraag leggen we voor aan: de gemeente Almere, de bewoners van Overgooi,  afd. Welstand van de gemeente, de architecten die deelnamen aan de prijsvraag en de architecten die ontwerpen realiseerden.

 

 

Architekt Bas ten Brinke kon wél enthousiast vertellen omdat zijn ontwerp ook daadwerkelijk was uitgevoerd, in particulier ondernemerschap. Hij bouwde een villa voor Herman Reimert en zijn gezin, met daarin vele mogelijkheden. Té groot, volgens Reimert zelf, maar dat is best lekker die ruimte.