Filosofie-enzo


11-12-2005 Een verslagje van het Filosofisch Café met Constantin Karmanov

Een inspirerende avond! Dat is om te beginnen een samenvatting van deze avond, waar Constantin Karmanov een Lezing hield bij Humanitas in Almere-stad. Er was een grote opkomst, niet alleen van een trouwe schare "filosofy-fans" maar ook nieuwe belangstellenden. Het is gewoon jammer om te konstateren dit 'Filosofie-Café' al een jaar bestaat en dat ik nú pas (de laatste bijeenkomst van dit jaar) erbij aanwezig ben.....Van Constantin Karmanov was mij al veel bekend van zijn 'missie' ofwel: zijn 'filosofie' .....uitgaande van zijn beroep als bio-fysisicus, als wetenschapper dus, een heel interessant gegeven. Hij begon zijn lezing dan ook met de woorden: "drie woorden zullen vanavond niet gebruikt worden: geest, god en ziel". Een zweverige avond zou het dus zeker niet worden.....

Jaap Bosscha, van Humanitas, CMA (Consulent Maatschappelijke Aktivering) opende  de avond, vroeg of de aanwezigen een korte inleiding wilden, met daarop discussie, of de gehele, academische, lezing en daarna pas vragen stellen? (iedereen wilde de komplete lezing, tot vreugde van Karmanov). Daarna introduceerde Maarten Manson de gastspreker, die zijn grote inspirator is tot zijn eigen boek 'De onzichtbare mens'. Manson is niet alleen schrijver en dichter maar ook beeldend kunstenaar. Zij zijn goed bevriend.

Maarten Manson, Constantin Karmanov, Jaap Bosscha >

 

 

"Kunnen jullie mij zien?" Dit was het begin van de lezing van Karmanov. "Dit is mijn hoofd, mijn borst, mijn hand....maar wát is Constantin? Twijfel is goed, is begin van de wetenschap".

'De mens' is niet te zien',  vervolgde hij  'maar de realiteit als subjekt staat buiten kijf. Ik ben niet het lichaam maar ik bestúúr het lichaam.....maar ik ben nergens te vinden! Er zijn géén grenzen.....zonder afmetingen....hoe is het mogelijk dat ik besta....?!" Karmanov noemt dit een voorbeeld van niet-lokale realiteit; dit 'medium'  loopt overal rond, wereldwijd.

Bevlogen vertelt Karmanov dat dit een metafysische realiteit is en vraagt vervolgens: 'Hoe kan ik een materie in beweging brengen? Heel vaak begint een beweging bij iemands gedachten maar alle materie valt onder metafysische realiteit. Alle materie van alle mensen bestaat uit atomen (minimalistisch). Er is een wetenschappelijk experiment geweest met 2 electronen; als 1 gemanipuleerd wordt, geldt dat ook voor de andere...electronen zijn kracht! Neutronen hebben maximaal mogelijke snelheid (experiment met kwikzilver-atoom, wat in Einstein's tijd nog niet mogelijk was) Waarschijnlijk krijgt de ontdekker hiervan in 2007 de Nobelprijs ;- ) aldus Karmanov.

Er wordt gesproken over krachten met ongekende snelheden, van een ander type, minimale poties van materie worden bestuurd.....Elk objekt is een portie van de universele metafysica. "De mens is transparant, is een uiting. Ik deel mijn eigenschappen met dat 'medium' . Ik besta maar ben onzichtbaar....Aan wie moet ik mijn tijdelijke bestaan danken, ik ben een tijdelijke deelnemer".

Bij slaap of coma is er geen 'bestuursfunktie' maar hoe zit dat met 'dromen',  toch een soort bewustzijn? Karmanov:  "iedere avond als ik naar bed ga,ga ik ervan uit dat ik de volgende dag weer word 'aangezet' . Je moet 'gegenereerd'  worden, ik kan mijzelf niet 'aanzetten'..... Wat is precies de (micro) aard van het bewustzijn? Wie is in staat de realiteit te schenken? Ruimte, vacuum, micro-realiteit = géén verschil, het is een kracht en hoewel niet fysisch, kan alléén ruimte materie manipuleren".

Filosofen versus fysici: wat kan materie manipuleren? Het denkende 'medium! Dus....zou 'ruimte'  het denkende medium zijn? Ruimte heeft dezelfde discipline als het subjekt....wetenschap wil écht bewijs.

 

Het 'ZIJN' = ik word AAN- en UITgezet.

Over de AS van de tijd (einde van de tijd, einde van het zijn; er was geen begin van tijd, dus ook geen einde....). De mens: korter in de tijd (oneindig) maar NIET gedefinieerd te zijn op de AS, betekent dus: de hele as omvattend! Kan deze meet-procedute op mijzelf toegepast worden (als subjekt), kan ik zeggen: "hier begin ik, hier eindig ik? Kan ik gedefinieerd worden op de As van ruimte? NEE! Ik heb géén ruimtelijke grenzen, ben diffuus, onbepaald, onmogelijk te definieren op de as. DUS: ik omvat de hele as, ben dys net zo groot als de ruimte (= oneindig groot). Ik val dus samen met de ruimte. Het subjekt (= ik) heeft geen limieten en ieder subjekt is een kopie van de ruimte! De mens (subjekt) is dus alleen gedefinieerd op de as van TIJD, niet van RUIMTE. De dingen bestaan IN mij, ik ben de ruimte zelf!

 

Tijd is mijn enige dimensie, ik ben een 1-dimensionaal subjekt, en ben secondair van aard want moet iedere ochtend 'opgewekt' worden.

Een pittig onderwerp om filosofische ideeen op los te laten maar omdat in het begin al vermeld werd dat er drie woorden beslist NIET gebruikt mochten worden in de discussie (ook niet in de lezing) was ook de discussie  redelijk konkreet van aard te noemen. Na een korte pauze, na de lezing die meer dan een uur duurde, kwamen de vragen los van veel van de aanwezigen. Er werd gesproken over LSD-ervaringen, vanwege de veranderde waarnemingen die dat teweeg brengt. In Amerika zijn er - onder toezicht- proeven gedaan om de verruimde waarnemingen te bestuderen; ook met neuro transmitters en met bijv. als odracht: ga nu hallucineren, terwijl de proefpersoon wel wakker blijft en aanspreekbaar is. Ook klinisch-dood of tijdens dromen: effektieve ervaringen. De beste naam voor een dergelijke 'generator' is (helaas !) 'Ziel'....

 

Hoe werkt dat met bijv. sombere gedachten, gaan die bij (noem als voorbeeld) reincarnatie ook over op de nieuwe cel? Volgens Karmanov worden alle gedachten door het autonome fysische proces gestuurd naar objekt (subjekt)....kant en klaar! Hij tekent een rechthoek met daarin de tekst IK (dat is het subjekt) Daaronder weer een rechthoek de 'sturing' het primaire subjekt. Daaronder hangt een rondje (het lichaam). IK stuur dus een opdracht naar mijn lichaam maar daar heb ik dat 'medium'(primaire subjekt) voor nodig; kan dat nooit rechtstreeks. Karmanov geeft een voorbeeld: "jij wil dat je pink beweegt, die pink gaat bewegen vervolgens, maar WIE weet dat in je lichaam, wie stuurt dat aan?" Niemand kan een direkte interface met de hersenen maken! Er zijn zo'n 70 miljoen hersencellen nodig om één pink te laten bewegen; je hebt dus een soort 'software' nodig....

EINDIG is: wij weten nu dat we bestaan.

RUIMTE is: één grote gedachte

 

Wat verder? Weten we niet! Hier eindigt onze huidige KENNIS, de rest is fantasie.....

Wat kan het de mens opleveren? "Gedachten worden gecreeerd door woorden, ontstaan uit een onderliggend proces....we krijgen gedachten in zinnen....."

 

Daarna nog snel een boekwerkje aanschaffen (en laten signeren) bijv. de laatste van Constantin Karmanov "Bewustzijn en Ruimte".

Dit was een uitermate boeiende maar vooral inspirerende avond!

 

Jammer dat bij veel mensen onbekend was (tot op heden) dat dit Filosofisch Café plaatsvindt iedere 2e zondagavond van de maand......

In 2006 gaat het weer door, wegens sukses!

 

 


7-12-2005  Filosofisch Café  Humanitas bestaat 1 jaar  (11 dec )

Ter gelegenheid van het 1-jarig bestaan van de 'Stad-filosofen' heeft Humanitas de ''Haven-Filosofen'- uitgenodigd om aanwezig te zijn. Voor deze avond heeft men de Russische filosoof Constantin Karmanov  gevraagd de avond te verzorgen. (hij spreekt uitstekend Nederlands!)  Het onderwerp van de avond is  'Bewustzijn als enkelvoudige manifestatie van ruimte'; gevolgd door een discussie "Is bewustzijn werkelijk een kopie van ruimte?" De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. Er zal ook teruggekeken worden op het afgelopen 'Filosofische Café Humanitas', dat sinds december 2004 iedere 2e zondag van de maand werd georganiseerd. 

Het programma is als volgt: 19.30 uur ontvangst met koffie of thee; om 20.00 uur: inleiding door Constantin Karmanov met aansluitend een discussie. Daarna Pauze en vervolgens weer een discussie met om 22.30 uur de afsluiting. Er zullen 3 verschillende boeken te koop zijn, die allen te maken hebben met het onderwerp van deze avond. Van de filosoof Karmanov  zullen te koop zijn:  'De Logica van het Ideële'  en 'Bewustzijn en Ruimte'  (allebei 15 euro p/st) Van Maarten Manson, dichter, schrijver, beeldend kunstenaar (die geinspireerd werd door deze filosoof): 'De Onzichtbare Mens' (10 euro). 

 foto: Manson en Karmanov >

Buro Humanitas, Brouwerstraat 4 in Almere-stad (t.o. nieuwe Stadshart)  Toegang gratis (maar een gift is welkom...) en er is koffie en thee.