ICT-enzo  2005

   alle foto's: greta verduin (tenzij anders aangegeven)    


   voor evaluatie 26-11-2004 Almere Kennisstad hier       

 

met dank aan dial.nl (voor de  kritische noot)   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


22-12-2005 Nieuwsbrief Almere Kennisstad  is weer uit

Lees er van alles over, o.a. een verslag van de Donateurs voor Donateurs-bijeenkomst van Platform I-CiTy op 19/12  jl (scroll naar beneden 28/11 jl "TT-Asset-Managment")

Voor geinteresseerden: meld je aan voor die Nieuwsbrief >  www.almerekennisstad.nl/aanmelden

 


20-12-2005 Almere Kennisstad  krijgt Europese bijdrage voor 2006/'07

Almere Kennisstad  krijgt van de provincie een Europese bijdrage van 200.000 euro om ook in 2006 en 2007 het Flevolandse wonen, werken en welzijn enthousiast te maken voor innovatieve ICT toepassingen. Almere Kennisstad blijft nieuwe innovatieve plannen maken voor het gebruik van de vele ICT mogelijkheden in Flevoland. Almere Kennisstad maakt nieuwe projectplannen in samenwerking met o.a. ondernemers, onderwijs, woningcorporaties. Een breed scala aan projecten: van economie tot wonen, van gezondheidszorg tot onderwijs. Almere Kennisstad heeft de bereidheid uitgesproken de inmiddels opgedane ervaring en kennis ook elders in de provincie in te zetten.


18-12-2005 Almere Kennisstad gaat website van Filmwijk ondersteunen  

Burgemeester Annemarie Jorritsma nam donderdag 14/12 jl tijdens de Politieke Markt het 60ste nummer van de Filmwijkkrant in ontvangst. De Filmwijkkrant is de oudste en één van de weinige buurtkranten in Almere, De krant bestaat al 12 jaar, komt 5x per jaar uit en wordt bezorgd bij ruim 4000 adressen in de Filmwijk.  De redaktie bestaat uit enthousiaste Filmwijkers die de krant schrijven, fotograferen en vormgeven. In elk nummer laten ze vaste thema’s terugkeren: een artikel over een straat of beroepen in de wijk, een kinderpagina (afgelopen jaar samengesteld door de basisscholen), nieuws uit het gezondheidscentrum en een tuincolumn van Filmwijker Rob Verlinden. Er zijn ruim 30 vaste bezorgers die de krantjes bezorgen bij ruim 4000 adressen. Inkomsten voor het maken van de krant komen van adverteerders, niet alleen uit Filmwijk maar uit heel Almere. 

De redaktie heeft plannen om in 2006 ook een website te ontwikkelen zodat ze wat aktueler kunnen worden. 

Almere Kennisstad is bereid dit te ondersteunen.  


28-11-2005 Platform I-CiTy: IT Asset Management: mogen de IT kosten ook iets lager zijn?"

Op 19 december 2005 is er weer een bijeenkomst van het Platform I-CiTy, waarbij het beheersen van hard- en sofware-omgeving worden behandeld, waardoor  mogelijke kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden voor een organisatie.

Stelling 1 De snel rijzende kosten van software creëren een dwingende noodzaak om een pro-actieve benadering te zoeken om deze software assets te beheren.

Stelling 2 De wetgeving die Software Compliance regelt, is een realiteit; de uitvoering van deze wetgeving is in volle gang. Niets doen zal leiden tot onnodige kosten voor de meeste ondernemingen, overheden en instellingen.  

Cees Groot van MFSW uit Gouda neemt u mee in deze bijeenkomst wat IT Asset Management voor uw onderneming kan betekenen en aan welke wetgeving u moet voldoen en of uw kritische bedrijfsgegevens wel voldoende zijn beveiligd. Daarnaast gaat Cees verder in op het gevaar van illegale software en hoe we dit kunnen herkennen, welke software er op uw systeem draait, wie dit gebruikt en hoe vaak het wordt gebruikt. Tevens wordt een onderzoek door Ernst & Young gedaan onder toonaangevende bedrijven in Europa aangehaald omtrent beveiliging van uw bedrijfsgegevens, gebruik van nieuwe technieken zoals: WiFi, Bluetooth, USB Sticks etc. Cees  Groot is IT Asset management consultant en heeft het zogenoemde SAM123 concept ontwikkeld. De oplossing voor bedrijven, overheden en instellingen van elke omvang, om in maximaal 3 stappen, zonder grote financiële verplichtingen, snel en doeltreffend software compliance te waarborgen. Op een verantwoorde wijze worden met SAM 1 financiële risico’s met betrekking tot software compliance binnen 90 dagen helder in beeld gebracht, vervolgens geneutraliseerd met SAM 2 en tot slot middels SAM 3 vertaald naar een krachtige applicatie die de totale software kostenbeheersing tot realiteit maakt.  

De  bijeenkomst op maandag 19 december 2005 is vanaf 15:30 uur, met om 16:00 uur de presentatie in het auditorium van het WTC-Alnovum in Almere Stad. Om ongeveer 17:00 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje netwerken met andere bezoekers van het Platform. U kunt zich aanmelden via de website www.platformicity.nl  of onder vermelding van naam en bedrijfsgegevens per e-mail info@platformicity.nl. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er alleen betaald parkeren in de directe omgeving van het WTC Alnovum mogelijk is.


 

nov. 2005 KPN-(glasvezel)kabels moeten de grond weer uit....

KPN heeft de afgelopen jaren heel wat kilometers glasvezelkabel ondergronds gelegd maar gasbedrijven hebben nu aan de bel getrokken omdat zij vinden dat de bekabeling (vaak) te dicht op de gasleidingen is gelegd. Bij eventuele gaslekkages, is opsporing van het lek én vooral de reparatie een groot probleem omdat de glasvezel in een kunststof behuizing zit. Het Nederlandse Arbitrage Instituut oordeelde dat dit gevaarlijke situaties kan opleveren, dus zullen op die plekken de kabels verlegd moeten worden. Gelukkig voor Almere zijn er grote delen van de stad - uitsluitend- aangesloten op de Stadsverwarming.

 

 

 


nov. 2005  Ook Amsterdam wil aan de glasvezel

De gemeente Amsterdam gaat (volgens de Telegraaf) binnenkort in zee met woningbouwverenigingen en bedrijfsleven, die ieder voor 1/3 de aanleg van een glsvezelnetwerk gaan bekostigen. Eerst wil men 40.000 aansluitingen realiseren in de stadsdelen Zeeburg, Oost/Watergraafsmeer en Osdorp (wat circa 10% van de stad betreft). weth. Mark van der Horst (oa infrastruktuur en glasvezel) meent dat A'dam hierdoor kan concurreren met andere grote steden in Europa. het startsignaal voor de aanleg van de glasvezel kwam in 2002 van de gemeenteraad, in 2004 werden de randvoorwaarden opgesteld voor de investering daarvan.

Volgens Van der Horst geeft de gemeente dus géén subsidie en staat de gemeente niet garant voor anderen maar: "we investeren als lokale overheid in een kansrijke vernieuwing, op gelijke voet en onder gelijke voorwaarden, als onze partners". De Vecai (branche-vereniging van kabelbedrijven) vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie omdat er al een netwerk ligt dat nog jaren te gebruiken is! De Vecai hoopt dat Europees commisaris Kroes (van Mededinging) de plannen tegenhoudt omdat zij liever alleen dunbevolkte gebieden zou willen voorzien van glasvezel. Dat geldt dus niet voor Amsterdam. (uit de Telegraaf)

 

 


4-11-2005 "Kenniseconomie  grootste  prioriteit van de vier Randstad-provincies"

De vier Randstadprovincies, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland hebben een gezamenlijk programma geschreven om met behulp van de Europese structuurfondsen de randstedelijke economie steun in de rug te geven. Dat zei de voorzitter van het bestuurlijke randstadoverleg Europa en lid van het Comité van de Regio's, Harry Dijksma gisteravond bij het overhandigen van het document ‘Randstad Holland tekent voor Lissabon’ aan de EU-commissaris voor Regionaal Beleid, Danuta Hübner.  

Randstad Holland heeft veel mogelijkheden om weer een sterke economie te worden, aldus Dijksma (foto). Daarom moeten de beschikbare middelen niet versnipperd, maar geconcentreerd ingezet worden. De randstadprovincies hebben daarom vier samenhangende prioriteiten vastgesteld: Kenniseconomie en innovatie;  *  Milieu en risicopreventie; * Dynamische steden; * Vitaal landelijk gebied  .

De kenniseconomie is de belangrijkste van de vier, maar samen vormen ze de basis van de regionale concurrentiekracht en leggen ze de fundering voor de inzet van Randstad Holland om de Lissabondoelstellingen te realiseren. De Lissabondoelstellingen zijn erop gericht Europa de meest concurrerende kenniseconomie van de wereld te laten worden. Met het document positioneren de vier provincies zich ook naar de Rijksoverheid om in aanmerking te komen voor de Europese Structuurfondsen voor de periode 2007-2013. 

EU-commissaris Hübner was te gast bij de regio Oost Nederland. Bij het afsluitend diner op Paleis 't Loo in Apeldoorn waren ook de  Nederlandse vertegenwoordigers van het Comité van de Regio’s aanwezig. Hübner benadrukte het belang van de kenniseconomie voor de economische ontwikkeling van Europa.


Overzicht sprekers  Donateurs  voor Donateurs  bijeenkomst, WTC Alnovum  op1november 2005

 

Op 1 november 2005 is er voor de donateurs van Platform I-CiTy een Donateurs voor Donateurs bijeenkomst, waarbij 6 donateurs in de gelegenheid worden gesteld om een presentatie over hun bedrijf te geven. Tijdens zo'n presentatie (van maximaal 5 minuten!) kan men over zichzelf en het bedrijf vertellen, over produkten of nieuwe ontwikkelingen. Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen en te discussiëren over de diverse onderwerpen. De afsluitende borrel is een goed moment om elkaar beter te leren kennen. Vanaf 15.30 uur welkom, waarna om 16:00 uur de presentaties van de donateurs in het auditorium van het WTC Alnovum in Almere Stad zullen starten. Om ongeveer 17:00 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje netwerken met andere bezoekers van het Platform. Aanmelden Platform I-CiTy of onder vermelding van naam en bedrijfsgegevens per e-mail info@platformicity.nl

NB voor een verslag van deze bijeenkomst: ga naar Platform I-CiTy

 VERSLAG  

Peter de Man: TalentDeveloper presenteert haar Businessplan, ontstaan na het volgen van de Masterclasses die minimaal 1x per jaar door Syntens worden georganiseerd voor directeuren/eigenaren van kleine(re) ICT-bedrijven. Direkteur Peter de Man laat via zijn presentatie zien wat TalentDeveloper deze 5 Masters professioneel heeft bijgedragen aan Strategie, Marketing, Sales en het zoeken en vinden van klanten….. en wil dit graag met u delen.  2) Frans Loos: Axismart is het Flevolandse Content Managementprogramma om uw website eenvoudig te beheren!. Zeer gebruiksvriendelijk en modulair uitbreidbaar. Van nieuwsbrieven-module tot relatiebeheermodule. In de lezing komen alle mogelijkheden in vogelvlucht naar voren en kunnen uitgebreid vragen worden gesteld. 3) Paul van Beckhoven: Exactmatch  Bedrijfspresentatie. 4) Jeroen Wemmenhove: Ultimum BV: heeft zich initieel bezig gehouden met het ontwerpen, implementeren en beheren van complexe infrastructuren. Al sinds haar start (1997) heeft zij zich bezig gehouden met specialisaties in het bereik van datacommunicatie, Unix/Microsoft omgevingen en Security. Ultimum anno 2005. 5) Claudia van der Sluis  Magnetique/ Simple Steps: Het gemak van het website management systeem Simple Steps grote voordelen ervan. Het bewijs is 100% tevreden klanten.    

Alle sprekers krijgen maximaal 5 minuten de tijd om een presentatie te houden. Na iedere presentatie hebben de toehoorders maximaal 10 minuten de tijd om vragen te stellen. 


28-10-2005  Wég  bij Almere  Kennisstad .........is niet écht wég....

Van Almere Kennisstad ontving Kunst-enzo weer een Nieuwsbrief, ondertekend door Peter van Eijk, direkteur Almere Kennisstad. Op zich niet zo vreemd ware het niet dat Peter van Eijk per 1 oktober jl is opgestapt als direkteur Almere Kennisstad..... (scroll naar bericht 1/9/05) (Zijn eigen managment-buro zal ogetwijfeld géén 'Kennisstad'  heten ;- )   Lees zelf Nieuwbrief

Navraag bij Peter van Eijk leerde dat hem is gevraagd nog enige maanden eraan vast te plakken. Hij is terdege op de hoogte van alles betr. Almere Kennisstad. Een eventuele opvolger zou zich eerst moeten inwerken en bovendien zijn er al vrij snel in 2006 (6 maart) Gemeenteraadsverkiezingen. Dat houdt waarschijnlijk weer een wisseling van de wacht in, waardoor het voortbestaan van Kennisstad in gevaar kan komen. Volgens van Eijk is de (financiele "Ham"-) vraag: "DOEN of Niet-DOEN" en dát blijft een politieke keuze! Almere Kennisstad heeft nog steeds de ambitie om ook regionaal te gaan maar allereerst moet het in Almere goed gelukt zijn. Momenteel is Kennisstad wel in gesprek met zowel de Provincie als de gemeente Almere, over de voorwaarden voor een nieuwe fase." 


23-10-2005 Bezoek Halbesma en Jorritsma aan Taiwan  

Burgemeester Jorritsma en wethouder Halbesma brengen met een brede delegatie uit de Amsterdamse regio van zaterdag 22 tot zaterdag 29 oktober 2005 een bezoek aan Taiwan.  

De delegatie bestaat uit bestuurders, ambtelijke acquisiteurs en vertegenwoordigers van Kamer van Koophandel, hoger onderwijs en bedrijfsleven. In Taiwan worden bedrijven bezocht die overwegen zich te vestigen in de Amsterdamse regio en worden de aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden van de Amsterdamse regio toegelicht. Verder wordt kennisgemaakt met het Nederlandse netwerk in Taiwan en worden twee toonaangevende science parken bezocht. 

 


11 oktober 2005 Wéér  valse  'Postbank' e-mail in omloop!

>> bericht van de Postbank << 

11 oktober 2005, belangrijk bericht als u Mijn Postbank.nl heeft.
Sommige mensen hebben op 11 oktober 2005 een Nederlandstalige e-mail ontvangen die van Postbank afkomstig lijkt te zijn. Hierin wordt gevraagd om op een link te klikken en gebruikersnaam, wachtwoord en TAN-codes van Mijn Postbank.nl in te vullen. Deze e-mail komt NIET van Postbank. 

Mijn Postbank.nl is strikt persoonlijk. Medewerkers van Postbank zullen daarom nooit naar uw gebruikersnaam, wachtwoord, activeringscode of TAN-codes vragen. Niet via e-mail, telefoon of op welke andere manier dan ook.

Voorbeeld valse e-mail:


Heeft u deze e-mail ontvangen? Dan kunt u het volgende doen:

* Als u niet op deze e-mail hebt gereageerd, is er niets aan de hand. Uw gegevens zijn nog steeds veilig. U kunt, als u dat wilt, natuurlijk altijd uw gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen.

* Als u wel op de link in de e-mail hebt geklikt en uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, dan moet u direct uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen. Dit doet u als volgt:

* Log in op Mijn Postbank.nl op de volgende manier: vul in de bovenbalk van uw browser www.postbank.nl in. Klik op 'log in' onder 'internetbankieren via Mijn Postbank.nl'.

* Controleer of u de juiste url hebt, u ziet deze in de bovenbalk van uw internetbrowser. Voor Mijn Postbank.nl is de url: https://www.p3.postbank.nl/sesam/... en wijzig uw gebruikersnaam en wachtwoord.

* Neem daarna contact op met Postbank, telefonisch op 0900 1958 (10 cent per minuut) of via het e-mailadres postbank@postbank.nl om het voorval te melden. U wordt verder geholpen door één van onze medewerkers. Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 


7-10-2005 Donateurs voor Donateurs bijeenkomst op  1 november 2005  

 Op 1 november 2005 is er voor de donateurs van Platform I-CiTy een Donateurs voor Donateurs bijeenkomst, waarbij Donateurs in de gelegenheid worden gesteld om een presentatie over hun bedrijf te geven. Bent u donateur? Geef dit dan aan bij uw aanmelding! Platform I-CiTy neemt daarna contact met u op over de audio/visuele middelen. Aangezien maar zes donateurs in de gelegenheid zijn om op één middag een presentatie te geven, dient men zich snel aan te melden ovv het onderwerp. Tijdens zo'n presentatie (van maximaal 5 minuten!) kan men over zichzelf en het bedrijf vertellen, producten of nieuwe ontwikkelingen. 

Er is daarna gelegenheid tot vragen stellen en te discussiëren over de odiverse nderwerpen. De afsluitende borrel is een goed moment om elkaar beter te leren kennen.

De bijeenkomst is op dinsdag 1 november 2005 (vanaf 15:30 uur welkom), waarna om 16:00 uur de presentaties van de donateurs in het auditorium van het WTC Alnovum in Almere Stad zullen starten. Om ongeveer 17:00 uur kunt u onder het genot van een hapje en een drankje netwerken met andere bezoekers van het Platform. Aanmelden Platform I-CiTy of onder vermelding van naam en bedrijfsgegevens per e-mail info@platformicity.nl


3-10-2005 Verslag bijeenkomst Platform I-CiTy dd 26/9 jl  

En eerstvolgende bijeenkomst van het Platform I-CiTy is op dinsdag 1 november 2005 " Donateurs voor Donateurs". 

Zes donateurs van het Platform I-CiTy vertellen in een presentatie van maximaal vijf minuten, iets over: zichzelf, diensten, producten of nieuwe ontwikkelingen. Er is volop de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over de onderwerpen. De afsluitende borrel is een goed moment om elkaar beter te leren kennen. De aanvang van deze bijeenkomst op dinsdag 1 november 2005 is om 15:30 uur, waarna om 16:00 uur de presentaties in het auditorium van het WTC Alnovum in Almere Stad zullen starten. Om ongeveer 17:00 uur wordt de mogelijkheid geboden om onder het genot van een hapje en een drankje weer te netwerken met andere bezoekers van het Platform. Meld u direct aan voor deze interessante bijeenkomst. Vermeld het bij uw aanmelding als u een presentatie wilt geven.


30-9-2005 B&W en 1500 ambtenaren op computerles -enzo  

ICTEntree heeft een grote opdracht gekregen. Alle 1500 ambtenaren van de Gemeente Almere en ook burgemeester en wethouders moeten hun ICT kennis vergroten.

Almere is de eerste stad in Nederland die dit zo aanpakt. Allereerst wordt door middel van een nul-scan het beginniveau vastgesteld. Toetsing gebeurt digitaal en op basis hiervan volgt een studieadvies. De ambtenaren zullen zich vervolgens op de eigen werkplek verder bekwamen. Zij maken hierbij gebruik van LearningGuide, een leeromgeving waar geen helpdesk bij nodig is.

 ICTEntree gaat dit proces begeleiden. De derde fase bestaat uit de eindtoetsing en certificering: online!  

 


29-9-2005 Kenniswijk  (Eindhoven ) stopt per 1 november 2005

Begin 2000 was Eindhoven als 'winnaar' uit de bus gekomen (uit 15 gemeenten) om te experimenteren met computertechnologie  enzo in 'Kenniswijk'. Kenniswijk was een initiatief van het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken. Kenniswijk was een experimenteeromgeving in de regio Eindhoven waarin consumenten toegang hadden tot innovatieve producten en diensten op het gebied van computers, (mobiele) communicatie en internet. De bedoeling was dat de ontwikkelingen binnen het Kenniswijk-gebied in 2005 gemiddeld twee jaar voorop lopen op de rest van Nederland, zodat er een "consumentenmarkt van de toekomst" zou ontstaan.

Vervolgens startte Almere, dat daar nét naast greep, een nog véél ambititieuzere Pilot namelijk 'Almere Kennisstad'. Géén 'Wijk' maar een hele 'Stad' zou het worden! Eindhoven is de basis geweest voor het Almeerse ICT-gebeuren wat betreft Almere Kennisstad.....

Dit en nog méér interessante dingen zijn te lezen in de laatste Nieuwsbrief van Almere Kennisstad


 6-9-2005 Eerstvolgende bijeenkomst Platform I-CiTy op 26 sept. a.s.
Direct marketing via e-mail of spam?

De eerste Platform bijeenkomst na de zomervakantie heeft als onderwerp e-mail & sms marketing. Dit is naast zoekmachine-marketing één van de grootste groeiers op dit moment. Het is een goedkoop en effectief medium dat helaas snel wordt ervaren als spam. Johan van Mil, directeur van Mailmedia, laat u aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe u dit kunt voorkomen zodat u direct kunt profiteren van e-mail marketing. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Wat is e-mail & SMS marketing; Wat mag wel en niet? Hoe bouw je bestanden op? Hoe onderhoud je deze? Wat kun je meten? Wat zijn succesfactoren? Hoe kun je vanaf morgen profiteren van e-mail marketing?

Voor aanvang van de presentatie wordt er een toelichting gegeven op de nieuwe organisatiestructuur van het Platform en haar toekomstplannen. Het Platform I-CiTy is en blijft uw netwerk naar ICT-kennis. De aanvang van deze bijeenkomst op maandag 26 september 2005 is om 15:30, waarna om 16:00 de presentatie in het auditorium van het WTC Alnovum in Almere Stad zal aanvangen en om ongeveer 17:00 weer de mogelijkheid wordt geboden om onder het genot van een hapje en een drankje weer te netwerken met andere bezoekers van het Platform. Meld u direkt aan voor deze interessante bijeenkomst.

 


1-9-2005 Internet-Goeroe Peter van Eijk vertrekt bij Almere Kennisstad

Nadat de stuwende kracht van het Platform I-CiTy, Els Gortemoller, per 1 juli jl vertrokken was (kijk ook bij 2/6 en 20/6) gaat nu ook Peter van Eijk, de motor van Almere Kennisstad, tevens direkteur, per 1 oktober 2005 vertrekken. Er wordt benadrukt dat beide vertrekken niets met elkaar te maken hebben! 

Peter van Eijk heeft dan vijf jaar gewerkt aan deze ICT-ambitie om Almere als ICT-stad op de kaart te zetten. Oorspronkelijk gestart in éen landelijke wedstrijd om de kwalifikatie  "Kenniswijk"(die door Eindhoven werd gewonnen) besloot Almere dan maar meteen te gaan voor 'Kennisstad". Met als 'trekkende' wethouder voor ICT eerst Lies Spruit (PvdA), volgde daarna wethouder Wim Faber (CDA) en nu Douwe Halbesma (VVD).  In de afgelopen jaren zijn er veel dingen tot stand gekomen,maar vaak ook 'tot staan'.....Er zijn vele Pilots opgestart, waarvan niet alles tot een (goed) einde kwam (zie de link bovenin de pagina 'Zwartboek"). Onder het motto: 'het is een leer-proces!'  werd er doorgegaan met de hoge ambities op dit gebied, oa met de zogenaamde 'verglazing' van de hele stad.Ook de gemeente Almere stond daar achter, oa met vele hoge ambtenaren van het eerste uur. De gemeente blijft eigenaar van het glasvezelnetwerk en verhuurt dat dan bijvoorbeeld aan UNET of anderen. Die op hun beurt willen de aangeslotenen abonnementen verkopen op velerlei gebied. (scroll naarbeneden: UNET juli 2005). Dit glasvezel-projekt kreeg een Pilot in de Staatsliedenwijk en de Noorderplassen ( circa 1700 woningen) en Industrieterrein Markerkant(circa 500 bedrijven). Hoewel de verwachtingen hoog waren, is de daadwerkelijk afname van dit produkt minimaal (hoewel beweerd wordt dat het ''volgens verwachtingen is' (ja... ;- ) maar exacte cijfers worden nooit genoemd; als het er 200 in totaal zijn, is dat veel....men hoopt nu op nieuw aan te trekken -grote- bedrijven.  Omdat ICT in deze omvang en met deze ambities veel geld vergt, is er regelmatig een beroep gedaan op de Provincie en de Europese subsidies voor 'innovatieve aktiviteiten'. Peter van Eijk zegt  vanuit zijn eigen Managmentburo nog aktiviteiten voor Almere te blijven doen.

 


9-8-2005  Provincie Flevoland steunt website  met o.a. Europese subsidie

De provincie Flevoland steunt Stichting De Gouden Cirkel met een bedrag van 97.500 euro om de internetsite www.ijssselmeervakanties.nl  te bouwen. Het doel van de site is om tot een efficiëntere promotie van de regio Flevoland te komen en om het toeristische aanbod in de regio op een eenduidige manier te ontsluiten. Ondernemers, VVV’s, overheden, musea e.a. kunnen hun producten en diensten op deze site in samenhang met elkaar aanbieden, waardoor de toerist via één site een complete vakantie naar eigen inzicht kan boeken. 

Via deze te bouwen internetsite voor het IJsselmeergebied komt Stichting De Gouden Cirkel, in samenwerking met het Flevolands Bureau voor Toerisme (FBT), tegemoet aan de toenemende vraag vanuit de markt om een “eigen” vakantiepakket” samen te stellen. Een groot aantal partijen zal bij het internetproject van De Gouden Cirkel worden betrokken, zowel aan de inhoudelijke kant, als bij de promotie- en marketinginspanningen.  (logo aangeleverd)

Naast de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde participeren de provincie Noord-Holland en de provincie Gelderland in het projekt.

Stichting De Gouden Cirkel ontvangt van de provincie Flevoland een bijdrage van 97.500  voor de jaren 2005 en 2006, 

 waarvan een bedrag van 85.000 beschikbaar wordt gesteld van uit het Europese programma (......)


8-7-2005  ICT-Entree laat van zich horen

ICTEntree, dat zich profileert als 'Leercentrum voor Flevoland' laat van zich horen in een Nieuwsbrief, met oa een terugblik op de resultaten van het afgelopen seizoen 2004-2005. Kijk op www.ictentree.nl


juli 2005 Hoe goed gaat het met de  PILOT- glasvezelaansluitingen?

Hoewel er veelal lovende woorden zijn te beluisteren over de Almeerse glasvezel, worden konkrete getallen over het aantal aansluitingen in de 'Pilot' nooit genoemd....Het enige dat men kwijt wil, is de opmerking 'dat alles gaat volgens de verwachtingen' en 'men tevreden is.'. Klaarblijkelijk lopen de aanmeldingen toch niet storm want UNET probeert sinds kort potentiele klanten over de streep te trekken met aantrekkelijke aanbiedingen. Kijk zelf maar. De prijzen gaan in de uitverkoop, evenals de speciale kastjes (mediaspelers) die nodig zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


28 juni 2005 Nieuwsbrief Almere Kennisstad

In de Nieuwsbrief van Almere Kennisstad heeft Peter van Eijk, direkteur van Almere Kennisstad, weer veel nieuwtjes te melden, zoals een aanbeveling van Ron Zwerver, de oplevering van het eerste Almeerse Wijkportaal tbv de bewoners van de Literatuurwijk, dat het Flevo-Ziekenhuis koploper is op het gebied van innovatie, over SIAM en de meerwaarde voor een hypoyheekbemiddelaar. Ook de bijeenkomst over betalen via internet (zie bericht hieronder dd 20/6 jl) en het financieel managment Europese subsidies, dat steeds eenvoudiger wordt...en tenslotte: steden kunnen dit najaar een nieuwe Domeinnaam laten registreren met 'eu' -extensie. Kijk op de website van www.almerekennisstad.nl  daar kun je alles lezen!


Verslag van laatste bijeenkomst Platform I-CiTy van het seizoen

‘Via Internet betalen steeds populairder’

Op maandag 20 juni 2005 verzorgde Toon Rouppe van der VoortSenior Consultant Cash Management & e-business solutions van de ING Bank - een boeiende lezing over betalen via Internet. 

Dit was de laatste bijeenkomst van Els Görtemöller als Platformmanager. Els keert per begin juli terug in de gezondheidszorg – daar liggen haar roots - als afdelingshoofd van een zorginstelling (scroll naar beneden naar 2/6 jl). 

Dit was overigens de laatste Platform-bijeenkomst van het seizoen. 

In Nederland wordt jaarlijks relatief veel betaald via Internet (€ 2.84 mrd). Hierin neemt ons land op de Europesche ranglijst een verdienstelijke vierde plaats in. Met maar liefst € 22.7 mrd is Engeland de onbetwiste koploper. De Britten kopen vooral zoveel online omdat het een soort van ‘creditcardland’ is en de reisafstanden zo groot zijn. Dit maakt het veel verleidelijker om producten online aan te schaffen. Bedrijven springen in op de emotie van de koper, die maar een paar keer hoeft te klikken voor een impulsaankoop.  

 

Vooral gemak en snelheid zijn de belangrijkste argumenten voor een koper om online te shoppen. Als je de grafiek wat betreft e-commerce in Nederland bekijkt, dan is er een mooie opwaartse trendlijn waar te nemen. Via Internet betalen wordt ieder jaar populairder. Reizen kopen via het net staat met grote afstand op kop. Niet zo gek: ‘Wie gaat er tegenwoordig nu nog naar het reisbureau om te boeken?’, zei Rouppe van der Voort in dit verband. Daarnaast neemt met name het kopen van tickets (voor concerten) sterk toe. Waar voorheen voornamelijk met een creditcard online gekocht werd, is nu de acceptgiro koploper wat betalingswijze betreft. 

 

Het betaalsysteem dat bedrijven kunnen nemen via de ING bank, TWYP (The Way You Pay) genaamd, is zeer handig, aldus Rouppe van der Voort. Klanten kunnen op eenvoudige wijze zien hoeveel ze per dag verkocht hebben. Het aantal verkopen kunnen zij eventueel via een wachtwoord en inlogcode doorkoppelen naar hun boekhoud- systeem. Daarnaast is het bijzonder verkoopbevorderend als klanten onderin beeld het oranje leeuwtje van de ING bank zien, dat geeft de koper vertrouwen. Er zijn verschillende versies van The Way You Pay info: www.twyp.nl Ook dient gezegd worden dat het een zeer veilig systeem is, voegde de spreker er nog aan toe.  

 

 

 

Opmerkelijk is dat tegenwoordig de dames meer online kopen dan de mannen, dit gebeurt –zoals uit onderzoek is gebleken – niet thuis maar op kantoor. U bent gewaarschuwd! De belangrijkste groep kopers ligt overigens tussen de 35 en 55 jaar. Jeugdige kopers kopen minder vaak online. Deze doelgroep is te grillig, zo is uit onderzoeken naar voren gekomen. Want: wat de jeugd vandaag wil, hoeft ze morgen niet meer. 

Verslag door Olav Wartenbergh, (stagiair Almere Kennisstad  

 

 

 

 

foto's: greta verduin

 


20-6-2005 Bijeenkomst Platform I-CiTy met als thema  "Veiligheid bij bankieren via Internet "

 

Nog steeds stellen consumenten en bedrijven zich de vraag “is het kopen of verkopen via Internet nu wel echt veilig” en “hoe kan ik zeker zijn dat er betaald wordt”? Het bankieren over het Internet is voor velen van ons al zo gewoon geworden. In feite mopperen we alleen nog maar dat we slechts 1of 2x per maand, afhankelijk van de gemaakte afspraken met de bank, onze rekeningoverzichten per post ontvangen. Dat het kopen en verkopen via Internet niet meer uit ons leven is weg te bannen blijkt ook wel uit de groei van het aantal transacties in 2004. Met een stijging van 35% kwam de omzet via Internet in Nederland uit op € 1,65 miljard. 

Deze Platform I-CiTy bijeenkomst zal gaan over transacties via Internet en met name over de vraag “Hoe het betalingsverkeer geregeld is en wat dit voor de leverancier en afnemer van producten en diensten betekent”. De spreker van 20 juni 2005, de heer Toon Rouppe van der Voort, Senior Consultant Cash Management & e-business solutions van de ING Bank, is een expert op het gebied van transacties via Internet. Hij zal u in zijn presentatie meenemen naar de mogelijkheden van verschillende betaalwijzen en de eventuele (on-)zekerheden. 

Graag nodigen wij alle donateurs en geïnteresseerden uit om deze interessante bijeenkomst bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op maandag 20 juni 2005 in het WTC Alnovum en start precies om 16.00 uur. U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom. Na afloop is er zoals gebruikelijk de gelegenheid om nog wat na te praten met een drankje en hapje. U kunt zich aanmelden via de website www.platformicity.nl  NB er kan niet direkt onder het WTC- Alnovum geparkeerd kan worden, wél in de direkte omgeving! 

 

PS Dit is ook de laatste bijeenkomst waarbij Els Gortemoller aanwezig zal zijn (zie foto): scroll naar beneden naar 2/6 jl.


9-6-2005 Emexus Almere krijgt van provincie Flevoland  Europese bijdrage van bijna 190.000 euro voor de ontwikkeling van een Global Mobile Multimedia Platform

Dit platform is bedoeld om multimediadiensten geschikt te maken voor alle netwerken en mobiele telefoons. Op dit platform kunnen bedrijven hun eigen mobiele diensten realiseren. De realisatie van een dergelijk product is technisch zeer vooruitstrevend. Emexus is actief in de Telecom- en IT-sector en veroverde onlangs, als één van slechts drie Nederlandse bedrijven, een plaats in de Red Herring Top 100 Europe

Dat is een lijst met toonaangevende bedrijven op het gebied van innovatie en technologie. Emexus ontwikkelt multimedia- toepassingen voor mobiele telefoons, variërend van mobiele games en ringtones tot mobiele video en het toegankelijk maken van websites via mobiele telefoons. Op dit moment heeft elk toestel en netwerk zijn eigen specificaties, besturingsystemen en protocollen. Emexus wil een ICT-platform ontwikkelen voor mobiele multimediadiensten dat operator-onafhankelijk (netwerk) en device-onafhankelijk (toestel) is. Dit Global Mobile Multimedia Platform biedt enorme efficiencyvoordelen in de conversie van multimedia toepassingen. Het nieuw te ontwikkelen platform heeft grote economische potentie, op wereldwijde schaal.

In totaal levert het project 14 man-jaren hoogwaardige werkgelegenheid op. ICT en Telematica zijn benoemd als speerpunt- sectoren in het economische beleid van de provincie. De provincie Flevoland heeft de Europese subsidie verleend in het kader van de TMI-regeling. Deze regeling is een onderdeel van het Europees programma dat is bedoeld voor het stimuleren van technologische milieu-innovatie. Voor meer informatie over het Europese Programma of over de TMI-regeling kunt u bellen met Alain Hubers van Programma Management Europa, telefoon 0320-265687

foto: Louis Kinsbergen, alg.dir. van Exemus  >

 


9-6-2005  ''Kennislandgoed Flevoland'' ??

Tussen Dronten en Lelystad gaat het gebeuren: daar waar de Hanzelijn en de N23 worden aangelegd gaat men in gesprek voor één gemeenschappelijk doel: hoe kunnen we maximaal van elkaars kennis profiteren om dit gebied met wijsheid, duurzaam en kansrijk in te richten. 

Typisch Flevolands,” vond gedeputeerde Andries Greiner. “Opnieuw is er sprake van pionieren in de polder. Wat je gaat zien is dat onderwijs, ondernemers en overheid dat gebied als experimenteerruimte gaan gebruiken, dat ze kennis gaan delen. Dat doen ze om tot innovatie te komen, ten behoeve van een moderne landbouw en een verantwoorde inrichting van de corridor Lelystad - Dronten.” Eerder investeerde de provincie 40.000 euro in de voorstudie van dit project.

In het geldende Omgevingsplan is aangekondigd dat voor het gebied tussen Dronten en Lelystad een integrale inrichtingsstudie (?) wordt uitgevoerd. De voorgenomen studie die met de betrokken gemeenten en andere instanties wordt uitgevoerd gaat nu dus van start onder de naam ‘Kennislandgoed’. Dit houdt in dat aan alle aspecten die voor de inrichting en het gebruik van dit gebied relevant zijn, aandacht zal worden besteed. Het Kennislandgoed is een onderdeel van een groter studiegebied, de zogenaamde Oost-West-as, het gebied tussen Lelystad en het Drontermeer.

>> NB Kennislandgoed staat in de steigers, wat in dit geval betekent dat ondernemers & onderwijs in het gebied tussen Lelystad en Dronten intensief willen gaan samenwerken; ook op het gebied van ICT. Juist omdat het zo pril is is er sprake van intenties; het is nog net te vroeg voor het benoemen van concrete plannen., ook inzake de omvang van de betrokkenheid van ICT <<  (mediair)

Een stuurgroep gaat innovatieve projecten stimuleren. In de stuurgroep zijn alle betrokkenen vertegenwoordigd: de provincie Flevoland, het Wageningen Universiteit & Reseachcentrum, de Aeres- groep, de gemeente Dronten , de gemeente Lelystad, Ondernemersvereniging Kennislandgoed, Waterschap Zuiderzeeland, Domeinen IJsselmeerpolders, Staatsbosbeheer directie Oost, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en het niet-agrarische bedrijfsleven. Een projectgroep wordt belast met de coördinatie en uitwerking van passende projecten.

Om het gemeenschappelijke belang tot uiting te brengen is een intentieverklaring, een soort handvest, opgesteld en ondertekend. Greiner: “Deze unieke samenwerking legt de basis voor onze ambitie: uitbouw naar een internationaal kenniscentrum voor onderzoek en scholing in een veranderend hoogwaardig productiegebied, waarin ruimte wordt geboden voor natuurelementen, maatschappelijke beleving, recreatie en waterberging.


4-6-2005 WAARSCHUWING !

Als jullie een dergelijk berichtje ontvangen via de mail van de (zogenaamde) Postbank.nl .....GOOI WEG! Het is nl géén SPAM maar aanzet tot leegplundering van je rekening! Lijkt allemaal 'levensecht' van de Postbank maar IS het NIET!

=======================================================================================

Dear Postbank Customer,
This email was sent by the Postbank server to verify your e-mail address. You must complete this process by
clicking on the link below and entering in the small window your Postbank online access details. This is done for
your protection - because some of our members no longer have access to their email addresses and we must verify it.
To verify your e-mail address, click on the link below:

>> http://www.postbank.nl/lEMkkHgRHu68FkP5Vh8Rxl7zb4XZ0dTyYT6dmWHRLkkfQqBSaG5o0vl95j778cfc <<

===========================================================================================

Vanmiddag (4 juni 2005 om 17.01 uur) ontvingen we onderstaand mailtje >> van de Postbank (!) <<

Geachte Postbank klant,

Sommige mensen hebben vandaag een Engelstalige e-mail ontvangen die van Postbank afkomstig lijkt te zijn. Hierin wordt gevraagd om op een link te klikken en gebruikersnaam en wachtwoord van Mijn Postbank.nl of Girotel in te vullen samen met 3 TAN-codes. Deze e-mail komt NIET van Postbank. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk. Postbank zal u daarom nooit naar uw wachtwoord of TAN-codes vragen. Niet via internet, e-mail, telefonisch of aan de deur of via welke andere manier dan ook. Heef u deze e-mail ontvangen? Dan kunt u het volgende doen:

Als u niet op deze e-mail hebt gereageerd, is er niets aan de hand. Uw gegevens zijn nog steeds veilig. U kunt, als u dat wilt, natuurlijk altijd uw gebruikersnaam en/of wachtwoord wijzigen. Als u wel op de link in de e-mail hebt geklikt en uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt ingevuld, dan moet u het volgende doen:

1. Wijzig direct uw gebruikersnaam en wachtwoord. Log hiervoor in op Mijn Postbank.nl of Girotel. Controleer of u de juiste url hebt.
- Voor Mijn Postbank.nl is de url: https://www.p3.postbank.nl/sesam/
- Voor Girotel Online is de url: https://gto.postbank.nl/GTO/
2. Neem contact op met Postbank, telefoon 058 - 295 8008 om het voorval te melden. U wordt verder geholpen door één van onze medewerkers.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Directie Postbank, mr drs. E.D. Drok

========================================================================================

NB en als 3e mogelijkheid kun je ook alles laten blokkeren! Dan moeten er wél nieuwe codes aangevraagd worden, plus een nieuwe betaalpas (dag of vijf duurt dat). Het valse mailtje is beslist géén SPAM maar bedoeld om je rekening te plunderen. Het is zeer waarschijnlijk afkomstig uit Rusland.In de nacht van 3 op 4 juni is het om circa 03.30 - 04.00 uur aktief geworden. Als je de (valse) link opent, krijg je exact hetzelfde scherm te zien als wanneer je de Homepage van de Postbank opent! Op dat  vertrouwde (?) Postbank.nl - scherm verschijnt dan een klein schermpje, waar je gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd wordt. 'Om te checken' of je e-mail adres nog aktief is.....wordt vermeld. Dat is op zich niet zo verontrustend omdat bijvoorbeeld Hotmail dat iedere maand doet.....het verbaasde me wel dat de Postbank dit nu ook deed....Daarna werd gevraagd naar je TAN-codes, da' s linker, die heb je nl nodig om te kunnen betalen, overschrijven én: opnemen! (mediair 2-6-05)


2-6-2005  Hieronder een bekendmaking van Els Gortemoller, betrokken bij Almere Kennisstad en het Paltform I-CiTy

Beste relaties en vrienden van het Platform I-CiTy en Almere Kennisstad!  

Ruim vijf jaar geleden kwam ik naar Almere om met bedrijven, gemeente en onderwijs instellingen het Platform Almere I-CiTy, thans onderdeel uitmakend van de Stichting Almere Kennisstad, op te richten. Wat ik dacht dat een project voor 6 maanden zou zijn, is voor mij uitgegroeid tot een plezierige en leerzame tijd in het altijd weer dynamische Almere. Wat mij betreft mag de slagzin ‘t Kan in Almere’  best worden verandert in ’t Gebeurt in Almere’. Weliswaar niet voor iedereen altijd snel genoeg maar met alle ideeën en initiatieven komen we toch steeds een stapje verder.

Per 1 juli a.s. ga ik ook een stapje verder. Oorspronkelijk kom ik uit de gezondheidszorg en daar zal ik ook weer naar terugkeren. Voor mij een uitdaging om in een sector, die nog aan de vooravond staat van voor velen ingrijpende veranderingen en wijzigingen, met een aantal professionals een maximaal antwoord na te streven op de groeiende vraag naar hulp en zorg. 

Maandag 20 juni, wanneer er ook een bijeenkomst staat gepland vanaf 15.30 uur in het WTC Alnovum, is mijn laatste werkdag bij het Platform I-CiTy / Almere Kennisstad. Ik hoop dat ik velen van u, na de bijeenkomst met het interessante onderwerp ‘ Betalen via Internet’, tijdens de borrel nog even mag ontmoeten. Wilt u uw komst wel graag even melden via de website www.platformicity.nl of per e-mail info@platformicity.nl  Graag tot de 20ste juni! 

Met vriendelijke groeten, Els Gortemoller-de Groot


31-5-2005 Virtuele  hangplek voor 50-plussers  

Om 50-plussers een sociaal netwerk te geven via internet, werd de website www.50plusnet.nl geintroduceerd door Lloyd Ferdinand, manager van het Sociaal cultureel werk van Stichting de Schoor. Dat gebeurde in jongerencentrum Het Pakhuis in Almere-stad. Vooraf was al kontakt gezocht met 50-plussers, waarvan er nu al meer dan 5500 mensen zich hebben aangemeld om aktief te worden op internet. Zij kunnen dan wellicht nieuwe kontakten opdoen, bijvoorbeeld samen met iemand naat het theater. de film, wandelen, enz. Er zijn ook al verschillende onderdelen te vinden op de website waar je mensen kunt vinden met dezelfde interesse. De site is opgezet om eenzaamheid tegen te gaan onder deze groep senioren. In deze leeftijdscategorie zijn er vaak ingrijpende veranderingen in hun leven gebeurd, zoals stoppen met werken of het verlies van een partner, of op een andere manier alleenstaand. De deelnemers komen "uit alle lagen van de bevolking" (zoals dat heet) en kunnen op deze manier kontakt leggen met gelijkgestemden.

 


Bekrachtiging overeenkomst UPC  

B  & W is akkoord met de overeenkomst tussen de gemeente en UPC.  

De nieuwe overeenkomst is een samenvoeging van de afspraken tussen UPC en de gemeente Almere van juni 2004 met de overige bepalingen uit de Exploitatieovereenkomst uit 1996. 

De overeenkomst wordt binnenkort getekend.


Hoe kan ICT de zorg versterken?

Donderdag 2 juni 2005 vindt van 13.00 tot 17.00 uur in het Provinciehuis te Lelystad de Toepassingenmarkt Zorg&ICT plaats, een initiatief van de Provincie Flevoland en tegelijk de afsluiting van het project ´De toekomst van ICT in de RegioZorg´. De organisatie van de Toepassingenmarkt ligt in handen van Focus Cura in samenspraak met het Kwaliteits Instituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing (KITTZ). De zorgsector is volop aan het veranderen. Deze veranderingen zijn nodig om het hoofd te bieden aan de groeiende knelpunten zoals de sterk stijgende zorgvraag, de afnemende beschikbaarheid van verzorgend personeel en de veranderende positie van de patiënt. Informatie en Communicatie Technologie, kortweg ICT, is een middel dat dergelijke veranderingen ondersteunt en vraaggestuurde zorg mogelijk maakt. Maar wat levert ICT de patiënt en zorgprofessional nou eigenlijk op?  

De Toepassingenmarkt wordt georganiseerd om daadwerkelijk ervaring op te doen met bestaande toepassingen en initiatieven op het gebied van ICT. De praktijk, de uitvoering en toepassingen staan centraal. Er zullen daarom verschillende opstellingen aanwezig zijn waarin zorgverleners en managers van zorginstellingen vrijelijk kunnen uitproberen hoe ICT en de zorg werkt en wat er allemaal mogelijk is. De Toepassingenmarkt wordt aangevuld met enkele korte presentaties van mensen die daadwerkelijk ervaring hebben met de ICT-projecten in de zorg. Ook dit zal vanuit “de zorg” benaderd worden. De hoofdthema’s die aan de orde komen tijdens de Toepassingenmarkt zijn: Wonen, Zorg en Welzijn, Het Zorgnetwerk, Mobiele Zorgverlening en Telezorg/Telemonitoring.  

Heeft u vragen over de toepassingenmarkt? Of zou u de toepassingenmarkt graag willen bezoeken? Aanmelding is mogelijk via a.vrancken@focuscura.nl. Het definitieve programma en de routebeschrijving worden na aanmelding toegezonden.

Programma

Toepassingenmarkt ‘De Toekomst van ICT in de Regiozorg’
2 juni 2005 van 13.00-17.00 uur

Filosofie van de middag: De middag heeft het karakter van een toepassingenmarkt. De praktijk en toepassing staan centraal. U kunt dan ook de gehele middag binnenlopen, de toepassingenmarkt bezoeken en vertrekken wanneer u dat zelf wenst. Om op bepaalde onderwerpen extra informatie te verschaffen en ervaringen vanuit de zorg met u te delen, zal er een aantal presentaties worden gehouden over verschillende onderwerpen. Het bezoek aan deze presentaties is uw eigen keuze, als u slechts één of enkele presentaties wilt bekijken en verder op de toepassingenmarkt wilt rondlopen, kan dat natuurlijk ook.  

13.00 uur    Start toepassingenmarkt  

13.30 uur    Welkomstwoord en opening van de middag ir D.A. J. Dohmen , projectleider ‘De Toekomst van ICT in de regiozorg’  

13.40 uur     Elektronische Patiëntendossiers: Het Medicatiedossier Flevoland drs Wout Klein Haneveld (arts), Voorzitter Medisch Coördinatie Centrum Flevoland .In Flevoland is men druk bezig met de realisatie van één geïntegreerd patiëntendossier. Conform landelijk richtlijnen wordt gestart met de uitwisseling van medicatie-gegevens tussen huisartsen, apothekers en de ziekenhuizen. De ontwikkelingen op dit gebied worden geleid door het MCC Flevoland. In deze presentatie wordt ingegaan op de ontwikkelingen, de kansen en de plannen op het gebied van elektronische patiëntendossiers in Flevoland.

13.50 uur    Ketenzorg: Projectervaringen Telekit  drs J. Thie (arts), Kennis Instituut voor Thuiszorgtechnologie. Sommige mensen met een ernstige vorm van astma en COPD vinden het moeilijk, na ontslag uit het longrevalidatiecentrum, de draad van hun zelfstandig bestaan weer op te pakken. Inzet van ICT-mogelijkheden kan helpen om het behandeleffect van de klinische revalidatie ook thuis vast te houden. Hiervoor is de Telekit ontwikkeld. De Telekit maakt communicatie, informatie en begeleiding op afstand mogelijk en bestaat praktisch gezien uit een pc met randapparatuur zoals een camera en software. De Telekit biedt allerlei functies en diensten voor ondersteuning van de zelfredzaamheid en begeleiding op afstand. De Telekit was één van de drie genomineerden voor de NITEL Telemedicine Stimuleringsprijs 2004-2005  

14.10  uur    Koffie/thee, bezoek aan de toepassingenmarkt

15.15 uur    Patiëntenportaal: Projectervaringen Selfcare Planning dhr B. Van Aken / Lid Raad van Bestuur Flevoziekenhuis. Vroeger vond het maken van afspraken door patiënten en huisartsen met het Flevoziekenhuis vooral plaats via de telefoon. Hierdoor ontstonden er lange wachttijden en was de bereikbaarheid niet optimaal. Het Flevoziekenhuis heeft onlangs een proef afgesloten om deze problemen aan te pakken door het inzetten van ICT en communicatiekanalen (o.a. website en e-mail). Op deze manier kan het ziekenhuis 24 uur per dag, 7 dagen per week de mogelijkheid bieden om afspraken te maken met specialisten. Daarnaast ontstaat er een mogelijkheid om op een actieve manier gerichte informatie te verstrekken. De uiteindelijke doelstelling van het project, welke mede gefinancierd wordt door de Europese Unie, is de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening van het Flevoziekenhuis te verbeteren. De proef is met succes afgesloten en de dienst wordt gecontinueerd.  

15.35 uur    Mobiele zorg: Guardian Angel Europe  dhr R. Schütt, Managing Director Mobile Motion. uardian Angel Europe is een Nederlands bedrijf en aanbieder van innovatieve mobiele producten en diensten op het gebied van persoonlijke veiligheid. Voor de thuiszorgsector is een speciale dienst ontwikkeld om thuiszorgmedewerkers tijdens hun 24-uurs diensten maximale veiligheid te garanderen (m.b.v. mobiele telefoon, GPS-plaatsbepaling en een veiligheidsdienst). Guardian Angel is in het buitenland een doorslaan succes!  

15.55 uur    De overheid als aanjager van ICT  dr W. Salzmann, College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De overheid speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van ICT in de gezondheidszorg. Met name via wet- en regelgeving en financieringsstructuren in de zorg heeft de overheid invloed op de toepassingen van ICT in verschillende zorgprocessen. De overheid heeft recentelijk uitgesproken dat ICT zeer belangrijk zal zijn om de zorg toegankelijk te houden. Bij de uitvoering van dit beleidsstandpunt zal het CVZ een centrale rol spelen.  

16.10 uur   Conclusies en aanbieden rapportage ‘De toekomst van ICT in de regiozorg’

16.20 uur   Afsluiting  drs R.M. Schuitemaker, Hoofd Afdeling Economische Zaken, Provincie Flevoland  

16.30 uur   Bezoek toepassingenmarkt en borrel

 


25-4-2005 Donateurs voor Donateurs 

Maandag 25 april 2005 vond weer een Donateurs voor Donateurs-bijeenkomst plaats in het Alnovum in Almere-stad, waarbij zes donateurs het podium krijgen om hun bedrijf kort voor te stellen. Deze zes personen kregen gelegenheid om in 5 minuten iets over zichzelf of product of dienst te presenteren. Daarna is er per presentatie gedurende 10 minuten de tijd om te reageren op opmerkingen en/of vragen vanuit de zaal. NB er was een tijdklok ingesteld. 5 minuten = 5 minuten! 

De deelnemers zijn (allemaal heren dit keer!) :  Rob Phillipart (A. Jongejan) van Crimsonwing. Van oorsprong een Engels bedrijf, sinds 1996 in Nederland en toonaangevend op het gebied van e-business en commerciele systeem- oplossingen. Crimsonwing (=rode woestijnvogel) helpt klanten om zakelijk voordeel te halen uit IT en heeft daardoor al vele prijzen gewonnen w.o. 'Solution Provider of the Yea'en 'UK National Business Awards'. Sinds 2004 ISO 9001 gecertificeerd en een vestiging in Zeewolde. Oplossingen worden vanaf Malta gerealiseerd: waarom Malta? Dat eiland heeft een hoge betrokkenheid van de Overheid. Malta heeft zelfs een Minister voor ICT. www.crimsonwing.com

Vervolgens Louis Kinsbergen van Exemus, een wereldwijde speler op het gebied van mobiele toepassingen en dienstverlening. Mobile Marketing, Mobile Entertainment en Mobile Internet. Exemus werkt vanuit kantoren in Nederland en Maleisie voor 150 bedrijven in 16 landen in Europa, Azie, Amerika en grote klanten. De mobile applicaties zijn aangesloten op de belangrijkste 'SMS-aggregators' in de wereld, waardoor de klanten eenvoudig toegang hebben tot méér dan 1 miljard mobiele consumenten, wereldwijd. www.exemus.com

Daarna was de beurt aan James Stell van BGNet Specialisten. BGNet is al 7 jaar aktief als ICT-service-organisatie in ontwerp, beheer, installatie, implementatie en migratie trajekten. Dit gaat op basis van verschillende platforms zoals Citrix, Microsoft, Novell en Linux. Eigenlijk kun je dit bedrijf zien als een  'techneutenclub'. Dagelijks hebbenm ze te maken met veiligheidsaspekten aangaande internet-verbindingen, anti-spam en anti-virus. Opvallend is dat zij de laatste tijd veel geraadpleegd worden voor een 'second opinion', security en Netwerk-scans. BGNet denkt in 'werkplekken'  en werkt samen met de 'Allianties'. www.bgnet.nl

 

Hierna zijn de 5 minuten voor  de heer E. Geutskens van XB Networks, een professionele ICT-dienstverlener voor de zakelijke markt. Zij bieden: ontwerp, implementatie en beheer van (web)applicaties, bedrijfsnetwerken en IP-telefonie. XP Networks exploiteert een eigen distibutie- en core-Netwerk en 2 applicatie-Centers. Alle diensten worden 24 x 7 ondersteund door eigen operationele afdelingen. Het bedrijf is in staat om in zeer korte tijd maatwerkoplossingen turn-key op te leveren. Dankzij deze diensten hoeft een bedrijf zelf geen investeringen te doen in geavanceerde technologie en ondersteunende taken overdragen. www.xb.nl

 

 

Ineens een vreemde eend in de bijt: Joop Lammerts van Bueren over 'Big Brother en asielzoekers?'. Hij meende dat er een bijeenkomst was voor Donateurs.....om geld los te peuteren! Dat deze Donateurs voor Donateurs-bijeenkomst een ander doel had, was hem ontgaan. Maar Els Gortemoller had hem er alsnog tussen geplaatst vanwege het 'goede doel'. Lammerts van Bueren vertelde gloedvol over zorgcentrum de Archipel (waar hijzelf ook sinds kort woonachtig is vanwege slechte longen), uniek in Nederland doordat er alle leeftijden door elkaar aanwezig zijn. Van mensen met een handicap tot alle gezondheidszorg en para-medische zorg, tot kinderopvang, een restaurant en een bijzondere tuin 'de Kiem'. Om dat laatste gaat het hem nu want daar is nog geld voor nodig. De firma Boogaart heeft al een grote bijdrage geleverd in de vorm van de basis- aanleg maar nu is er nog behoefte aan 'invulling'. Wat zou het leuk zijn als de gierzwaluwen hier neerstrijken! 7000 km. hebben ze dan gevlogen om hier te komen. Alle gebruikers van De Archipel en de buurt kunnen dan genieten van De Kiem. Voor wie een donatie wil doen het Banknummer 24.34.74.733 tnv de stichting CLA

 

Als afsluiter van deze Donateurs voor Donateurs bijeenkomst Pieter van Overschot van T3A HardCopy Consultancy (hij houdt het bij zijn 'Apple'-computer). De grote vraag waar het bij dit bedrijf om draait, is: Printen of niet printen? Zij leveren vakkundig advies op dit gebied en zoeken naar de meest geschikte oplossingen. Het gaat hierbij om digitale distributie van printen naar dokument-beheer. De huidige generatie leest (nog) graag van papier (kranten, boeken, e.d.). T3A verzorgt ook instrukties en trainingen voor beheerders en eindgebruikers  www.t3a.nl

 

Na iedere presentatie was er tijd voor (kritische) vragen en na afloop tijd voor een borrel met een hapje. Weer gezellig en bovenal: leerzaam, ook om met elkaar beter kennis te maken. Alle sprekers nog even op een rijtje voor de kunstzinnige buitenkant van de toiletten in het Alnovum en wat sfeerfotootjes. 

 

 

 

 

 

 

  

De volgende bijeenkomst is op maandag 13 juni 2005 en het thema is dan, heel aktueel: "Betalingen via Internet".

 Heeft u ook een boodschap uit te dragen of wilt u iets vertellen over uw bedrijf en activiteiten, nodigen wij u uit om met ons contact op te nemen. Wilt u de bijeenkomst als bezoeker / toehoorder bijwonen meldt u dan meteen aan via onze website www.platformicity.nl of via e-mail info@platformicity.nl 

 


 

 

20-4-2005 Delegatie uit Amsterdamse regio heeft werkbezoek gebracht aan Zuid-Korea en China

De delegatie heeft afgelopen week (tijdens het bezoek de Amsterdamse regio, waar Almere deel van uitmaakt) Almere gepromoot als vestigingsplaats voor Koreaanse en Chinese bedrijven en bestaande contacten aangehaald. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van regiogemeenten en uit vertegenwoordigers vanuit het zakenleven.

 

Naast wethouder Halbesma (EZ en ICT) namen ook de wethouders Economische zaken van Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer deel aan het werkbezoek. Het hoofdaccent van de reis lag op Zuid-Korea. Dit vanwege het toegenomen belang van Zuid-Korea als directe investeerder in de Amsterdamse regio. Daar bracht de delegatie een bezoek aan LG Electronics, die haar Europese hoofdkantoor in Almere heeft gevestigd, en aan Samsung, die een samenwerkingsovereenkomst heeft met de gemeente Almere op het gebied van breedbanddiensten en domotica. In Seoul heeft de delegatie de nieuwe façade van de Galleria Department Store, een prestigieus modewarenhuis, bekeken.  Deze kleurrijke gevel is voorzien van een speciaal lichtontwerp dat is geïnspireerd door het ontwerp van de gevel van het Almeerse kantorengebouw La Defense. In de Zuid Koreaanse hoofdstad heeft wethouder Halbesma tevens een Almeerse ondernemer ontmoet die daar een café en restaurant exploiteert. De Nederlandse delegatie is niet onopgemerkt gebleven: de Koreaanse media heeft uitgebreid aandacht besteed aan het werkbezoek.

 

In China heeft de delegatie bezoeken aan bedrijven en bestuurders gebracht. Voor Almere was daarbij onder andere de reis met de zweeftrein interessant. De zweeftrein zal in de toekomst mogelijk een snelle verbinding gaan vormen tussen Amsterdam, Flevoland en Groningen.


12-4-2005  Jorritsma en Halbesma bezoeken Silicon Valley  

Burgemeester Jorritsma en wethouder Halbesma (EZ) brengen van 16 t/m 20 mei 2005 een bezoek aan San Francisco en Los Angeles

 

De reis wordt georganiseerd door de Stichting Amsterdam Partners en heeft 40 deelnemers (waaronder bestuurders van de gemeente Amsterdam, Kamer van Koophandel, onderwijs en enkele bedrijven uit de Amsterdamse regio). De jaarlijkse reis van Stichting Amsterdam Partners staat ditmaal in het teken van ICT. Zo wordt onder meer een bezoek gebracht aan Silicon Valley (’s wereld grootste ICT-gebied in de buurt van San Francisco).

Het thema van de reis sluit aan op ontwikkelingen in Almere als het Technology, Business, & Lifestyle Park, het Breedbandproject en Almere Kennisstad. De gemeente Almere draagt 20.000 euro bij in de kosten van deze reis.


29-3-2005 Uit de Nieuwsbrief van Almere Kennisstad

Aantrekkelijker dienstenaanbod in de Almere Fiber Pilot
Het is alweer een jaar geleden dat de eerste particulieren en bedrijven werden aangesloten op het Almere Fiber Net. Het breedband glasvezel initiatief van Almere. Gert van der Weide van UNET kijkt terug. "Alle moeilijkheden zijn nu overwonnen, de kwaliteit is echt goed en de organisatie werkt naar tevredenheid. Dat horen we ook terug van onze klanten, zakelijk en particulier". Begin april wordt de consumentenmarkt benaderd met een nieuw aanbod. Het thema is 'ontdek, ervaar en geniet'. Er is een nieuw business model ontwikkeld. Diensten en producten worden aan elkaar gekoppeld en de prijs wordt afhankelijk van het pakket aan diensten dat wordt afgenomen. Er wordt nauw samengewerkt met Samsung om een aantrekkelijk aanbod neer te zetten.

Het is alweer een jaar geleden dat de eerste particulieren en bedrijven werden aangesloten op het Almere Fiber Net , het breedband glasvezel initiatief (de Pilot) van Almere.  Gert van der Weide van UNET kijkt terug. “Alle moeilijkheden zijn nu overwonnen, de kwaliteit is echt goed en de organisatie werkt naar tevredenheid. Dat horen we ook terug van onze klanten, zakelijk en particulier. Het heeft wel langer geduurd dan gepland. Er waren vooral problemen met consumenten telefonie en de kwaliteit van o.a. digitale tv. Onderweg verloren we beelden waardoor er zwarte blokjes in het beeld verschenen. Dat is nu helemaal opgelost. Het complete netwerk is dubbel uitgevoerd om problemen in de toekomst te voorkomen. 

Het aantal bedrijven dat zich heeft geabonneerd is naar verwachting, het aantal consumenten blijft achter. Het is nu tijd om meer aandacht te besteden aan deze doelgroep. Dat gaan we dus ook doen, begin april komen we met een nieuw aanbod!”

Zien is geloven  De verkoop van glasvezeldiensten is moeilijk door de onbekendheid met de mogelijkheden en door de hoge drempel om over te stappen. Vooral in bestaande wijken is de drempel hoog, abonnementen moeten worden opgezegd en alles moet worden geïnstalleerd. Als je een nieuw huis koopt gaat dit in één moeite door. De penetratie verschilt ook erg per wijk en hangt samen met het opleidingsniveau. In een wijk als de Noorderplassen kan deze oplopen tot wel 30% terwijl in andere wijken dit percentage blijft steken op 7%. Dat ‘zien is geloven’ werkt, blijkt uit het succes van het breedbanddiensten centrum. Dit centrum is een belangrijke stimulans gebleken voor de lokale verkoop en heeft veel nationale en internationale contacten opgeleverd. Alle apparaten in het demo huis met kantoor zijn op één systeem aangesloten en te bedienen met een ‘tablet’. Met één druk op de knop zorg je voor licht en warmte. Internetten kan via de tv en de boodschappen scan je met een handscan en stuur je direct door. Niets is aan de verbeelding overgelaten. “Wat er allemaal mogelijk is zie je hier”, vertelt van der Weide.

Nieuw aanbod  Begin april wordt de consumentenmarkt benaderd met een nieuw aanbod. 

Het thema is ‘ontdek, ervaar en geniet’. 

Er is een nieuw business model ontwikkeld. Diensten en producten worden aan elkaar gekoppeld en de prijs wordt afhankelijk van het pakket aan diensten dat wordt afgenomen. Er wordt nauw samengewerkt met Samsung om een aantrekkelijk aanbod neer te zetten. Van der Weide legt uit: “je kunt het vergelijken met de markt voor mobiele telefoons, als je een abonnement afsluit krijg je korting op de apparatuur”. Voor zakelijke relaties zijn de prijzen al aangepast. Zij kunnen nu vanaf € 59,- per maand instappen op glas, terwijl er voorheen één prijs was van € 250,-. Ook de ontwikkeling van nieuwe diensten komt goed op gang. Een grote hit bij bedrijven is de ‘remote backup’. Voor € 2,- per maand kan er 1 GB worden opgeslagen. Andere nieuwe diensten voor de zakelijke markt zijn het ‘virtual private network’, een nieuwe security toepassing, en camera toezicht vanaf iedere willekeurige plek. Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitale interactieve encyclopedie en aan video telefonie. Over enkele weken wordt het tv-aanbod uitgebreid met de lokale zender Omroep Flevoland. Meer informatie over het actuele aanbod van diensten is te vinden op www.unet.nl

UNET blijft breed denken  UNET gelooft in glasvezel en wil graag landelijk uitrollen volgens het concept van de Almere Fiber Pilot. “Als je bandbreedte geeft, dan gebruiken ze het ook. Bovendien is het veel makkelijker om nieuwe diensten toe te voegen als de infrastructuur goed is”, redeneert van der Weide. Met de partners (Schuuring, Sara, Samsung, Cisco, Samas en IBM) is gezamenlijk veel kennis en ervaring opgebouwd, dat helpt bij de uitbreidingsplannen. De nieuwe industrieterreinen rondom Almere zijn of worden al voorzien van glasvezel en in het centrum van Almere vindt uitbreiding plaats naar bedrijven en groepen van consumenten. De Gemeente Almere en een aantal instellingen zijn gezamenlijk een vraagbundelingproject gestart waarbij 150 vestigingen moeten worden voorzien van glasvezelaansluitingen. Er zijn een aantal aanbiedingen gedaan. Dat andere plaatsen andere problemen opleveren blijkt uit het voorbeeld van Deventer. “We zijn begonnen met internet acces te leveren”, vertelt van der Weide "maar zodra er een juridische oplossing is gevonden voor de TV-rechten gaan we ook in Deventer alle diensten aanbieden. Volgende maand gaan we naar Rotterdam. We willen verder uitbreiden, lokaal en nationaal, maar blijven wel met beide voeten op de grond.”

 


21-3-2005 1e Lustrum  Platform I-CiTy    

                

Het eerste Lustrum van het Platform I-CiTy werd feestelijk gevierd op maandag 21 maart 2005, samen  met MKB' ers, Organisaties, Donateurs en ICT-ondernemers uit Almere en verder uit Flevoland. De ontvangst was in het WTC Alnovum, waar Hans Veldhuizen, bestuurslid namens Het Platform I-CiTy, iedereen welkom verwelkomde. Wij signaleerden onder anderen oud-wethouder Wim Faber, die zich voorheen inzette voor ICT en Victor Sprenkels, die met het 2-jarig bestaan van het Platform de feesttaart mocht aansnijden. Verder Peter van Eijk (Almere Kennsistad), Frank Halsema (gemeente Almere) en natuurlijk de motor van het Platform, als altijd bescheiden op de achtergrond, Els Gortemoller. Verder heel veel mensen die bij de start vijf jaar geleden betrokken waren.

 

 

 

 

 

Wethouder Douwe Halbesma (van de VVD, met Economische Zaken, ICT en Kennisstad in zijn portefeuille) hield een openingsspeech over de betekenis van Platform I-CiTy gedurende de afgelopen 5 jaar voor Almere.  "Het Platform I-CiTy speelt een belangrijke rol in de ICT- toekomst van Almere”. 

Dat zei wethouder Douwe Halbesma van Economische Zaken en ICT in zijn speech tijdens het 5-jarige jubileum van het Platform I-CiTy. "Almere heeft ongekende kansen op ICT-gebied. Niet voor niets waren er onlangs 48 journalisten uit landen als Ierland, de Verenigde Staten en Azië om te kijken wat zich hier allemaal afspeelt’, aldus Halbesma tijdens zijn openingsspeech.Volgens Halbesma neemt Almere, zonder dat men dit soms beseft, een bijzondere plaats in op ICT- gebied in. “Almere kan zich nu al bij de grote vier scharen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag".

Het doel is om binnen twee jaar een flinke stap te maken in het realiseren van een glasvezelnetwerk, te beginnen bij de bedrijventerreinen. En binnen afzienbare tijd wil men dit ook doortrekken naar de Almeerse huishoudens. Het Almeerse bedrijfsleven zal hier een push aan moeten geven door het ontwikkelen van content en programma’s voor glasvezel. "Dat is wat er nu aan ontbreekt", volgens Halbesma. "Het Platform I-CiTy en Almere Kennisstad kunnen voor de gemeente uitstekend als ‘intermediairs’ fungeren en een stuwende rol vervullen (vanwege hun know-know, contacten en netwerken) om de Almeerse bedrijven op dit punt te mobiliseren.”    

 

Daarna volgde Frits Spangenberg, algemeen direkteur van Motivaction, met zijn betoog dat je de nieuwe generatie aan moet spreken met plaatjes in plaats van in schrijftaal. Het was één van zijn vele stellingen die hij uit zijn onderzoeken had opgemaakt. Motivaction voert de onderzoeken uit op basis van de ‘eigen’ giga database, die bestaat uit gegevens van maar liefst 120.000 respondenten.  

Nederland is grofweg in te delen in acht sociale milieus zoals: moderne burgerij, traditionele burgerij, nieuwe conservatieven, kosmopoliten, opwaarts mobielen, post-materialisten, gemaks-georienteerden en post-moderne hedoniste. Dus niet (zoals de meeste onderzoeksbureaus), gebaseerd op de leeftijd van de respondenten. Deze acht milieus zijn op twee assen ingeschaald (van status hoog/laag en van traditioneel naar postmodern). Hieruit concluderen de onderzoekers wat deze milieus bezighoudt en dit is uitermate interessant voor ondernemers. Gegevens die door Motivaction in opdracht kunnen worden ingezet. De reden dat Balkenende het zo slecht zou doen, aldus Spangenberg, komt door het feit dat men tegenwoordig eigenschappen als charisma, integriteit, visionair leiderschap, rust en vertrouwen belangrijk vindt. En waarom was de begrafenis van André Hazes nou zo’n hype’? Dit komt door de jarenlange individualisering en verharding van de maatschappij, waardoor men weer hunkert naar gemeenschappelijkheid. 

 

Als ondernemer moet je je hart volgen, maar  ook de trends. Dit is iets waar velen moeite mee hebben omdat ze zich dan niet meer integer voelen. Als bedrijf moet je op basis van toekomstige waarden je koers bepalen en scherp in de gaten houden. Door de huidige media veranderen de trends namelijk voortdurend. Het advies luidt dan ook: “zorg dus dat je als bedrijf een herkenbare identiteit hebt en richt je op een specifieke doelgroep”. Volgens  Motivaction zijn de komende trends: transparantie, zachtheid, bescheidenheid, sobere authenticiteit, eenvoud, vrijwillige soberheid en naturel. Bedrijven die hier nu op inspringen, en met succes, zijn: Prada, Gucci en Philips (Senseo). Philips is hier bij uitstek een treffend voorbeeld van. De jongens uit Eindhoven veranderden hun slogan in: Sense en Simplicity, wat gevoel en eenvoud weerspiegelt.

< Els Gortemoller en Frits Spangenberg

 

Voor vragen over de presentatie of trends etc. kunt u contact opnemen met: moti@motivaction.nl of  neem een kijkje op www.motivaction.nl  Toen was het de beurt aan de HipHop’ers van Ongerept om een knallend eind aan de jubileumbijeenkomst te geven en dit lukte ze ook. Hun "Platform I-CiTy-rap" was origineel en passend bij het Platform en Almere Kennisstad. Immers, de Nederlandse HipHop en rap is (ook) in en vernieuwend.  

 

 

Ongerept in de bloemetjes >

 

 

 

 

 

 

Als afsluiting werd een boekje uitgereikt, waarin een korte terugblik op de aktiviteiten van het Platform I-CiTy in Almere. Wethouder Halbesma mocht het eerste exemplaar ontvangen uit handen van Hans Veldhuizen, daarna kregen alle aanwezigen een exemplaar.

< Hans Veldhuizen en Douwe Halbesma

 

Tot slot als vanouds een hapje en een drankje, >

waarbij door de aanwezigen herinneringen werden opgehaald aan de eerste vijf jaar van het Platform, maar vooral ook vooruitgekeken. Want een gedreven ondernemer kijkt wel terug, maar vooral vooruit. En met name waar de kansen liggen!

 

 


3-3-2005  SIAM bijeenkomst geslaagd  

In bioscoop Utoplis heeft donderdag 3 maart 2005 de eerste SIAM bijeenkomst plaatsgevonden. SIAM is mede mogelijk gemaakt door Almere Kennisstad en heeft als doel Almeerse ondernemers een jaar lang te ondersteunen bij het herkennen en benutten van de kansen die ICT biedt. Deelnemende partijen zijn Emexus, Itraction, PricewaterhouseCoopers en Syntens.  (NB "SIAM" staat voor Stimulering ICT voor het Almeerse MKB)

Wethouder Halbesma van Economische Zaken gaf in zijn speech aan bijzonder tevreden te zijn met dit initiatief en blij te zijn met de in grote aantallen, 91 om precies te zijn, opgekomen ondernemers. “ICT is een belangrijke drijfveer voor de Almeerse economie”, aldus Halbesma. “Het zorgt onder meer voor werk- gelegenheid. SIAM vervult hierin een belangrijke rol: het verbindt het MKB en ICT met elkaar”. 

 

Tevens vertelde Halbesma dat er op niet al te lange termijn een forse uitbreiding komt van de huidige pilot met glasvezel in Almere. Waardoor er nog veel meer mogelijk wordt met ICT. “Hierdoor kunnen we nog meer grote vissen naar Almere halen”, zei hij verder. “Maar het is ons niet alleen om de grote jongens te doen. Het gaat om het totale MKB en daarom ben ik zo blij met dit project. Want dit stimuleert het MKB.” SIAM is namelijk opgezet om Almeerse MKB-ondernemingen een jaar lang te ondersteunen bij het herkennen en benutten van de kansen die ICT biedt. ”  

 

Er is in Almere een aantal ondernemers actief dat slim inspeelt op de mogelijkheden van ICT. "Het zijn ondernemers", zei de presentator van de bijeenkomst, Bart Buijs, "die net iets verder denken. Zij hebben naar hun eigen mogelijkheden optimaal gebruik gemaakt van ICT".

Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een indruk van de speciale aanpak van deze ondernemers: Roelof Wobben van burostoel.nl. Hierbij twee voorbeelden van succesvolle ondernemers. Voor slechts 50 euro per maand beheert Wobben zijn eigen site. Met een content managementsysteem kan hij zelf zijn site actueel houden en van de nieuwste modellen kantoormeubelen voorzien. Hij heeft nu 150 bezoekers per dag. Door zo te werken hoeft hij geen extra verkopers in te zetten. Buijs zei het plastisch: “Roelof vist op deze manier niet met een hengel, maar met een net.” 

Iemand anders is Ronald Nagtegaal van Nightingale Cosmetics. Door middel van streaming video’s kunnen klanten op internet zien wat ze willen. Hij maakt zijn producten visueel:   Ten opzichte van videozuilen waar hij anders op zou moeten adverteren, betaalt hij nu vijf procent van de kosten die hij anders kwijt zou zijn. Met een eenvoudig programma van internet kan hij precies het bezoekersaantal checken. Hij heeft zich met deze prachtige site weten te onderscheiden van de concurrentie.  

De coordinator van het SIAM project, de heer F. Riemersma, is uitermate tevreden over de eerste SIAM bijeenkomst. “In november kregen we te horen dat we het goed zouden doen bij een opkomst van 50 ondernemers. Dat hebben we ruimschoots overtroffen. Het geheim erachter is naar mijn mening de laagdrempeligheid van deze bijeenkomst. Hiermee bedoel ik dat we ons puur gericht hebben op MKB’ers uit alle branches en niet op ICT ondernemers. Anders zou het allemaal te technisch worden. De ondernemers die we aan het woord gelaten hebben hadden allemaal een duidelijk en makkelijk te volgen verhaal. Ook daar zijn we erg tevreden over. Hij vervolgt: “Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks 6.6 miljard euro mis gelopen wordt door het verkeerd toepassen van ICT of het juist niet toepassen van ICT. Nu is het afwachten of de mensen in gaan op het gratis aangeboden advies uur van de specialisten. We gaan er wel vanuit dat ze deze kans grijpen”.  De ICT Toolkit zal ze daarbij helpen. Dit is een box ter waarde van 250,- die alle aanwezigen gratis uitgereikt kregen. Deze box zit boordevol informatie over het slim toepassen van ICT. Er zitten voorbeelden in van ondernemers die ICT succesvol hebben toegepast en andere tips om met ICT geld te besparen of te verdienen. Daarnaast zitten er handige documenten in om zelf ICT projecten op te zetten. Op de website van siam (www.siam-almere.nl) is al enige tijd de ICT Opportunity Game te vinden. Met dit spel kunnen deelnemers binnen tien minuten de mogelijkheden ontdekken die er voor hen op het gebied van ICT liggen.

foto's Siam: Olav Wartenbergh


28-2-2005  Frank Crébas te gast bij het Platform I-CiTy

 

Maandag 28 februari 2005 was de suksesvolle Frank Crébas gast op de bijeenkomst van het Platform I-CiTy in het WTC Alnovum in Almere-stad. De inmiddels oud-direkteur van de website www.marktplaats.nl  vertelde de in groten getale aanwezige MKBérs en andere geinteresseerden, over de trends die van invloed zijn geweest op de opzet -en ontwikkeling- van deze website. Bovendien zijn verwachting ten opzichte van toekomstige trends. Na de verkoop van marktplaats.nl aan E-Bay (voor 225 mjn euro) is Frank Crébas werkzaam als Strategy & Communication Manager.

 Het succes-verhaal is iedereen waarschijnlijk bekend. In mei 1999 is de website www.marktplaats.nl (opgericht door René van Mullen), van hem gekocht door Crébas voor de somma van 509.000 gulden. Oorspronkelijk had hij 50.000 gulden op zak voor dit doel maar dat viel dus hoger uit. Toch heeft hij de moed gehad te investeren....omdat Crébas de mogelijkheden zag. 

 

Waarschijnlijk omdat zijn ouders ervaring hadden met Kringloop-winkels (Het Goed), kreeg Frank Crébas het dit idee, vertaald naar internet. Hij zag marktplaats.nl als een winkel voor iedereen, net als de Kringloop-winkels. Kopen en verkopen en vooral: gratis. "Internet zoals internet bedoeld is".  Met een budget van 200 gulden werd de marketing en PR gedaan. In 1999 waren de trends:

* Consumenten willen vaker iets terug voor hun overbodig geworden waar.

* het internet zal grote veranderingen in de markt voor gebruikte artikelen brengen.

* het internet zal de markt in rubrieksadvertenties onder druk zetten.

* het aantal internetaansluitingen zal de komende jaren met 30% toenemen.

Het Businessplan (één van de drie) had als prognose: van 1999 tot 2002: van 2000 naar 16.000 bezoekers per dag maar dat liep even anders, dat werd: van 2000 naar 300.000 bezoekers per dag in 2002 en dat was bést schrikken. In 2003 waren dat er al 470.000 (!). 

Van 0 naar 456.000 bezoekers per dag, en méér dan 25.000 nieuwe advertenties per dag. In Businessmodel no.3 werd er geld gevraagd voor de te plaatsen advertenties (6 euro) maar alleen als het boven de 200 Euro uitkwam. Daarop volgde een hausse aan 199.00 Euro-plaatsingen, maar die werden eraf gegooid. Per slot waren de advertentie-kosten minimaal (zet maar eens een advertentie in een landelijk blad!) en van die 6 euro werden ook de Bank-transitokosten betaald. Waar daadwerkelijk aan verdiend werd, waren de banners omdat met zoveel bezoekers een banner plaatsen natuurlijk erg aantrekkelijk was.

Een hele sterke was ook de stelling van Crébas: "Het GOED moet haar eigen internet-concurrent in het leven roepen en moet bereid zijn dit ten koste van haarzelf te doen". . Behalve ICT is de familie Crébas momenteel bezig met de teelt van brandnetels, met als doel daar stoffen van te fabriceren. Veel mensen zijn namelijk allergisch maar Crébas denkt dat zij dat niet zijn voor deze alternatieve stoffen. Wij horen ongetwijfeld nog over de ontwikkelingen op dit gebied! Na alle informatie verscheen een scherm "Vragen?" maar die waren inmiddels tijdens de presentatie gesteld. Een leerzaam middagje.

 

 De volgende bijeenkomst van Platform I-CiTy is een bijzondere: 

het 5 jarig bestaan  van het Platform op 21 maart 2005.

Wilt u aanwezig zijn bij deze feestelijke gebeurtenis, geef u dan snel op want het zal druk worden!

 

 

 

 

Frank Crébas en Hans Veldhuizen, voorzitter Bestuur

Het hapje en drankje na afloop, inklusief het netwerken.....

 


 

Hieronder een verslag van Platform I-CiTy      

Marktplaats.nl: succes door Hollandse nuchterheid

Maandag 28 februari 2005: platform bijeenkomst. ‘Hou het simpel’. Dat is volgens oud-marktplaats.nl-directeur Frank Crébas het geheim achter het succes van deze site.  Dat deelde hij mee tijdens een interessante lezing, die hij verzorgde tijdens de platformbijeenkomst op 28 februari in het WTC Alnovum. Hoe kon het toch dat zijn site wel een succes is geworden, waar vele andere internetsites allang zijn gesneuveld? Hij voegde er als verklaring nog aan toe: ‘Denk altijd vanuit de gedachte van de klant en loop niet achter de rest aan’.

De successtory van Crébas en zijn familie begon in 1999. Toen ze voor de kringloopwinkelketen (12 winkels) die ze bezitten, een geschikte internetsite zochten. Het aantal internetaansluitingen nam in snel tempo toe en er waren signalen (telegraaf, eBAy) dat de verkopen van tweedehandsgoederen via internet zouden groeien. Er werd voor marktplaats.nl gekozen omdat ze daar wel potentie in zagen. De site had al een aardige hoeveelheid hits voor die tijd, vandaar dat er ook fl 590.000,- voor neergeteld moest worden. Dat was een gedurfde zet. Ze hadden immers ‘de ballen’ verstand van internet, zoals Crébas het omschreef. De site moest laagdrempelig zijn, voor iedereen toegankelijk en simpel te gebruiken voor de klanten. Door veel geld in bandbreedte te investeren is het altijd een snelle site geweest. Alles is gecategoriseerd en dus gemakkelijk in het gebruik voor de klant. Dit klinkt logisch. Er zijn er echter maar weinig bedrijven die het zo simpel durven te houden. ‘Iedereen imiteerde eBay en wij niet. Bang voor concurrentie? Nee hoor, graag zelfs! Ondernemen is durven. Zoek je concurrent. Laat de Telegraaf maar adverteren voor haar site Speurders. Die komen uiteindelijk toch weer bij ons terecht. Dank u!’

Van het marketingbudget moesten ze het nou ook niet bepaald hebben. Dit was slechts fl 200,-. Hier werden wat posters van gedrukt. Het grootste reclamemiddel dat duizenden klanten heeft opgeleverd is de mond-op-mondreclame. De klant heeft een positieve ervaring gehad en wil deze graag delen. De zogenaamde me too- gedachte. Internet, zoals het bedoeld is. Op een gegeven moment is besloten om voor advertenties boven de 200 gulden te laten betalen. Een bedrag van 15 gulden. Er is voor deze bedragen gekozen omdat dit gewoon mooie bedragen zijn en psychologisch gunstig. In plaats van dat je zou verwachten dat je hier klanten mee weg jaagt heb je het mis. Het geeft het product nog meer waarde. En de slimmeriken die een advertentie hadden geplaatst voor 199 gulden werden van de site afgeknikkerd. Deze keuze heeft marktplaats.nl geen windeieren opgeleverd. Het bedrijf is inmiddels overgenomen voor maar liefst 225 miljoen euro door eBay en telt 130 werknemers. Het MKB is over het algemeen bang voor een site als marktplaats. Terwijl ze het juist als een kans zouden moeten zien. Crébas is niet het type dat stil gaat zitten; hij werkt nog gewoon vier dagen per week. Alleen niet meer als directeur maar nu als communication- en strategymanager.

De familie Crébas gaat verder met gedurfd ondernemen: broeken maken van brandnetels, in plaats van katoen. Zij zien hier nog meer potentie in dan in marktplaats.nl. Het is waarschijnlijk niet al te gedurfd te denken dat we binnenkort meer horen van de familie Crébas. Dan zal bekend worden gemaakt dat kleding van brandnetels veel wordt gedragen en een succes is geworden.

 

kijk ook op www.platformicity.nl en www.almerekennisstad.nl

 

 


 

Beste Flevolandse ondernemer : superkans!

 

Op 10 en 11 maart organiseren we een tweedaagse busreis naar de CeBIT. De studiereis is  voor leden van de Digikring, dit is een kennisdeelplatform voor ict-ondernemers in Flevoland, aangevuld met Flevolandse ondernemers uit andere sectoren. Trendwatcher Richard Lamb gaat met ons mee om ons nog meer te inspireren. U betaalt slechts 100 euro voor vervoer, toegangskaart voor twee dagen, een diner en ontbijt en overnachting in een middenklasse hotel in de buurt van Hannover. Meld je snel aan, er is plaats voor circa 50 deelnemers waarvan ongeveer 35 Digikringleden. Mail naar Zahra Shah (zsh@syntens.nl  als u mee wilt. Wij sturen u dan een aanmeldingsformulier met automatische incasso. 

 

De reis wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken.  

Met vriendelijke groet, WilSchenk, Syntens Vestiging Lelystad

=================================================

 

Programma CeBIT

Opstapplaatsen: Lelystad,  om 6.45 aanwezig op parkeerterrein Ravelijn 1 (gebouw KvK), u kunt uw auto hier tijdens de reis parkeren. Emmeloord, om 7.15 aanwezig op De Deel, busstation. De Deel biedt geen mogelijkheid tot lang parkeren, bovendien is er donderdag markt. Parkeert u in de woonwijk rondom de Deel. Onze vervoerder is Lanting-Reizen uit Hoogeveen, www.lantingreizen.nl

Donderdag 10 maart  7.00 uur Vertrek vanaf Het Ravelijn 1 in Lelystad.  7.30 uur Vertrek vanaf De Deel, busstation. Tijdens de reis is er een korte stop.   In de bus is een koffieautomaat aanwezig en ontvangt u een lunchpakket. 12.30 uur Aankomst op de CeBIT in Hannover, bezoek aan de beurs. 18.00 uur      Vertrek van de CeBIT naar ons hotel in Höxter. 19.30 uur Aankomst in het Ringhotel Niedersachsen **** en aansluitend het diner. 19.45 uur zal trendwatcher Richard Lamb in een interactieve sessie indrukken met ons delen. Aanvang diner. Tijdens het laatste deel van het diner en aansluitend aan het diner 21.45 uur  Inchecken in het hotel, de rest van de avond is ter vrije besteding. Vrijdag 11 maart  7.30 uur  Ontbijtbuffet in het hotel.  8.30 uur          Uitchecken en vertrek naar de CeBIT. 10.00 uur Aankomst bij de CeBIT. 16.00 uur Vertrek van de CeBIT. 18.00 uur Stop bij een Raststatte, mogelijkheid voor selfservice-diner. 19.00 uur Vertrek van de Raststatte. 22.00 uur Aankomst De Deel in Emmeloord 22.30 uur Aankomst Ravelijn 1 in Lelystad.

Kosten De kosten voor de reis bedragen € 100,- per persoon. Het bedrag wordt via een machtiging tot eenmalige automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De reis wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de Provincie Flevoland en het Ministerie van Economische Zaken.

Inclusief: Busreis. Overnachting. Diner op de eerste dag. Ontbijtbuffet op de tweede dag. Toegangskaart voor twee dagen CeBIT. Aanwezigheid en presentatie van trendwatcher Richard Lamb. Lunchpakket op de eerste dag. Koffie in de bus. Collectieve reisverzekering. Exclusief: Lunch op dag twee, hapjes en drankjes op de CeBIT. Dranken na het diner, aan de bar of uit de hotelkamerkoelkast. Diner op de terugreis. Bagage Alle bagage dient voorzien te zijn van een kofferlabel met daarop de naam van de eigenaar. Adresgegevens hotel Ringhotel Niedersachsen ****, Grube Strasse 3-7 / Möllinger Strasse 4.  Telefoon: +49 (0) 5271-6880, Fax: 688444.  e-mail: niedersachsen@ringhotels.de website:  www.hotelniedersachsen.de

 


24-2-2005 Computers voor multicultureel centrum 'de Binding' in Almere-stad

Vorig jaar (24 juni 2004) liep gedeputeerde Andries Greiner één dag stage bij dit centrum en maakte daarbij kennis met diverse culturen. Aan het eind van de dag kreeg hij een certificaat uitgereikt door Herman Sterenborg, direkteur  van De Schoor.  (zie foto)

Bij zijn kennismaking met de Koerdische vrouwen (van de Koerdische Culturele Vereniging), bleek dat zij graag computerles wilden hebben. Soms was er thuis wel een computer maar die werd dan alleen door de kinderen gebruikt. Deze vrouwen kregen op 'De Binding'  les van een vrijwilligster maar helaas was er één groot probleem: de computers waren zeer verouderd en een internetverbinding was onmogelijk! 

 

Greiner zei bij die gelegenheid dat hijzelf in eerste instantie niet eens zo warm liep voor computers maar dat hij nu niet meer zonder kon. Het verruimt je blik op de wereld. Hij beloofde de vrouwen dat hij zijn best zou doen om moderne computers te regelen.

 

 

 

Vandaag kwam de Gedeputeerde Andries Greiner zijn eerder gedane belofte na: 8 moderne computers. Hij stelde de eerste zélf in werking, waarna  de volgende tekst verscheen: 

"Flevolandse vrijwilligers maken het verschil in onze samenleving.  Het Provinicaal bestuur is hen hiervoor zeer dankbaar".

Iedereen was erg blij met deze geste van de Gedeputeerde die vertelde dat deze moderne multi-media  computers van de Provincie afkomstig zijn. Hij had het bedrijfsleven ook benaderd maar dat lukte niet zo best.

 

 

Daarna ging hij nog in gesprek met de aanwezige culturele organisaties die lieten weten bezorgd te zijn over de toekomst van "de Binding" , dat vorig jaar al dreigde gesloten te worden. Voor de komende zomer zal er een definitieve beslissing vallen. Overal wordt bezuinigd, geld van de ouderen afgepakt ten gunste van de jeugd....

 

Men wil van Greiner weten of zij -met iedereen van "de Binding"-  een bezoek zouden kunnen brengen aan het Provinciehuis in Lelystad?  Greiner bepleit om er een politiek tintje aan toe te voegen, binnenkort zijn er weer allerlei verkiezingen. In het recente verleden waren er via o.a. Axxion opleidingen voor allochtonen in de vorm van bestuursfunkties (in de politiek bijv.) Ook ziet Greiner veel mogelijkheden in allochtoon ondernemerschap (zit in zijn portefeuille). Hij stelt tevens voor om politieke partijen te vragen om te vergaderen in "de Binding", misschien wil een partij "de Binding"zelfs wel adopteren?

 

 

 

 


Uit de Nieuwsbrief van Almere Kennisstad van februari 2005    

Wijkportaal Literatuurwijk: definitieve start rond april 2005?
Op 25 mei 2004  werd de projektsite voor wijkportaal Literatuurwijk (www.literatuurwijk.nl) geopend. Samen met wijkbewoners en andere betrokkenen werd de behoefte aan informatie en communicatie geïnventariseerd. Dit vond plaats via een aantal projektthema's: 'Vraag het de wijkagent', 'Wereldberoemd in Literatuurwijk' en 'Uw eigen woonomgeving' die al zijn uitgevoerd. Momenteel loopt het project 'Gezondheid'. Kleur, inhoud en indeling van de hompage is definitief en er is vastgesteld wat er allemaal op en met deze website moet kunnen.De startdatum van de 'echte website' is nu gepland rond april 2005. Nu de bouw en inhoudelijke invulling goed op dreef zijn, zal de focus de komende maanden vooral liggen op het opzetten van een wijkredakieteam. Ook zal langzaam maar zeker de uitrol naar andere wijken worden voorbereid. Gesprekken met belanghebbenden zullen plaats vinden en een business case wordt opgesteld (?)

Vooral het projekt "Wereldberoemd in de Literatuurwijk" kon op veel enthousiasme rekenen. Wereldberoemd in Literatuurwijk was een talentenjacht waarbij de deelnemer een video van zichzelf op internet plaatst. Meer dan 1000 jongeren en hun aanhang hebben gestemd op het winnende filmpje in het projekt.  Aan de winnaars zijn prijzen uitgereikt door miss Flevoland 2004 (zie filmpjes op de site). De projektsite is een belangrijk instrument om wijkbewoners en andere betrokkenen intensief te betrekken bij de ontwikkeling van het portaal. Er is een discussieforum waarop ontwikkelaars en Literatuurwijkers met elkaar discussiëren over allerlei aspecten van het wijkportaal. De buurtbewoners en toekomstige content-leveranciers blijven bij het projekt betrokken via flyers en digitale nieuwsbrieven. 180 wijkbewoners hebben zich aangemeld voor de elektronische nieuwsbrief (per 1 oktober waren dit er 60) (NB vraagje: hoeveel bewoners telt de Literatuurwijk?)

De klankbordgroep kwam enkele malen bijeen in restaurant De Ziel van Archipel. Op grond van hun ideeen is op 18 februari de definitieve homepage  vastgesteld. Na lang en grondig overleg in het bouwteam staat nu ook vast wat er allemaal op en met deze website moet kunnen. In ICT bewoordingen: 'de functionaliteit is tot in detail gespecificeerd'.
 
Terwijl de programmeurs van het bouwteam het portaal maken, wordt door andere projektmedewerkers druk gecommuniceerd met content leveranciers. De zoektermen zijn inmiddels voor een groot deel gedefinieerd en de inhoud van de digitale wijkklapper krijgt steeds meer vorm. 'De thuisdokter' is een projekt van Zorggroep Almere in gezondheidscentrum Perspectief, dat burgers moet helpen niet onnodig naar de dokter te gaan, maar wel geruststelling te krijgen en goede zelfzorg te realiseren. Aan de mogelijke digitalisering van 'de thuisdokter' wordt gewerkt. Met de plaatselijke supermarkt bestaan plannen voor een boodschappenservice via het Wijkportaal.


Parkwijk-Web in de Wijk in voorbereiding!

Op 21 mei 2005 wordt Web in de Wijk Parkwijk en Verzetswijk officieel in gebruik genomen. Tot die tijd zal deze website gevuld worden met projekten waardoor bewoners een indruk kunnen krijgen van de mogelijkheden. Web in de Wijk is een aanpak waarbij bewoners op ideeen worden om kontakt en samenwerking tussen bewoners gemakkelijker te maken. Vanaf 21 mei a.s. zijn de medewerkers van Web in de Wijk te vinden in Buurtcentrum Parkwijk. Wie al een website heeft, kan toegevoegd worden op de linklijst info@brekendvaatwerk.nl en iedereen kan gratis bouwen op http://bouwsite.parkwijkalmere.nl (kennelijk ook de Verzetswijk?) Kijk zelf op de website www.webindewijk.nl/index.jsp

 


Oud-marktplaats.nl-directeur verzorgt interessante lezing  

Op maandag 28 februari om 15.30 uur geeft Frank Crébas een lezing in het auditorium van het WTC-Alnovum. De succesvolle internetondernemer spreekt onder meer over trends die van invloed zijn geweest op de opzet en ontwikkelingen van marktplaats.nl. Ook zal hij zijn verwachting uitspreken over toekomstige trends in de ICT. In 2004 betaalde E-bay 225 miljoen euro om diens grootste concurrent, marktplaats.nl over te nemen. Crébas is na de overname van E-bay tegenwoordig werkzaam als strategy and communication manager. Marktplaats.nl komt voort uit een keten kringloopwinkels. In een paar jaar tijd heeft Crébas van marktplaats.nl een bedrijf met een miljoenenomzet weten te maken. Hoe heeft hij dat gedaan? Welke strategie heeft hij daarbij toegepast? Hij praat daar graag met u over. Uiteraard kunt u hem vragen stellen over zijn succesformule. Een van de geheimen achter het succes achter marktplaats.nl is de eenvoud, de overzichtelijkheid en het gemak van de site. Daardoor is deze bijzonder laagdrempelig. Geen plaatjes en andere fratsen. Dit past ook bij zijn motto: ‘wees gewoon jezelf en bepaal je eigen koers.’ 

De lezing maakt deel uit van de reeks jaarlijkse bijeenkomsten van het Platform I- CiTy. Dit platform behartigt de belangen van ICT-ondernemers en stimuleert innovatieve ideeën bij het MKB. Ondernemers krijgen op dit soort bijeenkomsten de gelegenheid om te netwerken, klantencontacten op te doen, partners te vinden om mee samen te werken en kennis te delen. Geïnteresseerde ICT-ondernemers en MKB’ers die de bijeenkomst van het Platform willen bijwonen, kunnen zich aanmelden per email: info@platformicity.nl (o.v.v. naam en bedrijfsnaam)


 

Senioren workshop: “Online belastingaangifte doen”  

Op dinsdag 22 februari 2005 vindt in de Bibliotheek Almere Stad deze workshop plaats op 2 opeenvolgende dinsdagmiddagen:: dinsdagmiddag 22 februari en daarna: op dinsdagmiddag 1 maart, en dinsdagmiddag 8 en 15 maart. In samenwerking met de Belastingdienst en Seniorweb organiseert de Bibliotheek Almere voor senioren een workshop “Online belastingaangifte doen”. Daarin komt o.a. het downloaden van het aangifteprogramma, de electronische handtekening en het verzenden van de aangifte via internet aan bod. De inhoud van de workshop wordt verdeeld over 2 dagdelen van 2 uur. De workshop begint hier om 13.30 uur en eindigt om 14.30 uur.

In Almere Buiten vindt de workshop éénmalig plaats op maandagochtend 14 en 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur. 

De kosten voor deze workshop bedragen € 20 (inkl. werkboek).  

Meer informatie of opgeven voor deze workshop kan telefonisch, van maandag t/m donderdag tussen 9.00 – 12.00 uur, op telefoonnummer 036-5486014

 

 


ABRI start computerclub voor BZW 

Vrijdagavond 18 februari, het is 19:30 uur als de eerste deelnemers aan de nieuwe RGB computerclub de ruimte aan de Pianoweg in Almere Stad betreden. De serie computerclubs voor verstandelijk gehandicapten is deze week uitgebreid met een club voor de doelgroep BZW. BZW = Begeleid Zelfstandig Wonenden, zijn de oudste deelnemers aan de clubs. De bestaande clubs, op de 2e en de 4e vrijdagavond van de maand, is meer voor de jongeren en wordt ook veelvuldig bezocht.

 

 

 

 

 

 

Voor menig deelnemer was deze vrijdagavond de eerste kennismaking met een PC spel of Internet. Medewerkers van ABRI, Triade en een aantal enthousiaste vrijwilligers maken deze clubs mogelijk. Met een deelnemers aantal van net geen 20 is de RGB-BZW groep meteen koploper qua deelnemers. Er wordt duidelijk in een behoefte voorzien. Een aantal deelnemers heeft zelf de beschikking over een PC maar moet door bezuinigingen afzien van een aansluiting op Internet. Deze maandelijks terugkerende kosten drukken te zwaar op het beperkte budget van de BZW'ers. Met deze club is daar in ieder geval een alternatief voor gevonden. Meer informatie en/of aanmelden kan bij ABRI, tel: 036-5342557

tekst en foto's: Henk Struik 

met dank aan www.almeernieuws.net

 

28 februari 2005: Platform-bijeenkomst 'Trendwatching'

Op maandag 28 februari 2005 vindt de volgende platformbijeenkomst plaats en deze keer zal de heer Frank Crébas  het één en ander vertellen over trends in ICT. Frank Crébas is oud-directeur van de succesvolle website marktplaats.nl, waar hij na de overname door E-Bay tegenwoordig werkzaam is als strategy & communication manager. Hij zal spreken over de trends die van invloed zijn geweest op de opzet en de ontwikkelingen van marktplaats.nl en zijn verwachting ten aanzien van toekomstige trends. Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomst? U kunt zich aanmelden via onze website.

U bent welkom vanaf vanaf 15.30 uur in het WTC Alnovum (direct naast het Centraal Station), P.J. Oudweg 1 in Almere-Stad. De bijeenkomst start om 16.00 uur precies. Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen openbare parkeergarages en niet in de parkeergarage onder het WTC Alnovum. Na de bijeenkomst is er ruime gelegenheid tot netwerken tijdens een drankje en een hapje. Vervolgprogramma 2005:

 21 maart 2005: Vijfjarig jubileum Platform I-CiTy; 25 april 2005: donateurs voor Donateurs bijeenkomst Flevoland; 20 juni 2005: Betaalsystemen op het internet      


"Het Hondje"  is  nieuw leven ingeblazen.

10-2-2005 Na een moeizame communicatie tussen service-provider en stichting ABRI was de oorzaak van een lange periode van inactiviteit op de site voor verstandelijk gehandicapten (en hun begeleiders). Onlangs werd besloten de site onder te brengen bij een eigen provider (ABRINET) en het hele beheer in eigen hand te nemen. Teamleden van de werkgroep hebben hard gewerkt om achter de schermen van het Hondje dat 'op z'n kont lag'  weer tot leven te brengen. Onlangs werd de site overgedragen aan ABRI die vanaf nu teksten zullen verzorgen.

De intentie is om van de site een portal te maken naar allerlei instellingen, verenigingen, stichtingen, scholen en iedereen die maar met de doelgroep te maken heeft. Men kan van gedachten wisselen op een forum en ouders hebben er een bron van informatie bijgekregen. De structuur van de site is eenvoudig van opzet gehouden. Het Info Plein is de linkerkant van de site en bevat informatie voor ouders en verzorgenden. 

De rechterkant van de site, MIJN PLEIN, is voor de verstandelijk gehandicapten. Zij vinden hier een prikbord, spelletjes, een eigen forum en nog veel meer. Informatie over deelname aan Het Hondje is te verkrijgen bij Stichting ABRI, Wagenmakersbaan 51, 1315 BC Almere, tel: 036-5342557  www.hethondje.nl


4-2-2005 Kennis, innovatie en arbeidsmarkt

De partners in de Noordvleugel vinden kennis, innovatie en creatieve industrie essentieel voor de verbetering van de internationale concurrentiepositie. Er wordt onderzocht of er bij kennisinstellingen en bedrijfsleven voldoende draagvlak is voor de oprichting van een topinstituut voor kennis op het terrein van bijvoorbeeld handel & logistiek of nieuwe media. Ook wordt ingezet op het vergroten van de huisvestingsmogelijkheden voor starters in de creatieve industrie en op de spoedige aanleg van een breedbandig glasvezelnetwerk. De gemeenten Almere en Amsterdam nemen het initiatief om te komen tot een Noordvleugeldekkende verglazing in samenwerking met de Kamer van Koophandel Amsterdam. Ook wordt bekeken of het Platform Arbeidsmarkt uitgebreid kan worden tot de hele regio, om tot een betere afstemming van vraag en aanbod van arbeid en opleidingsniveau te komen. Dit is één van de voorbeelden waarin, naar mening van de Noordvleugel, voor versterking van de economische positie nauw moet worden samengewerkt met het bedrijfsleven.

Uit een gezamenlijk persbericht van Gemeente Amsterdam en Provincie Noord-Holland, namens de deelnemers in de Noordvleugel van de Randstad Amsterdam

 4 februari 2005


2004

Geslaagde bijeenkomst: Kennis, Kansen en Contacten

Op 10 november 2004 heeft de bijeenkomst, Kennis, Kansen en Contacten plaatsgevonden. In het provinciehuis van Flevoland presenteren verschillende organisaties zich via een stand of een tafel. Naast deze informatiemarkt zijn er verschillende praktijkvoorbeelden van ICT bedrijven die een ICT-oplossing bij MKB-ers hebben gerealiseerd, en er zijn presentaties van bijvoorbeeld Syntens, Innovatienet en Digital Port Rotterdam. Het is een geslaagde dag waarop ongeveer 70 deelnemers elkaar leren kennen, contacten kunnen leggen en de kansen voor de toekomst proberen te ontdekken.

Gert Jan Jansen (dagvoorzitter) opent de dag en vraagt aan het publiek waarom ze op de bijeenkomst zijn afgekomen. De belangrijkste redenen die door de bezoekers genoemd worden zijn: mensen leren kennen, kansen ontdekken, netwerken, MKB en ICT bij elkaar brengen, informatie vergaren en de toekomstperspectieven verduidelijken.

Intensieve kennisstructuur
ICT is een ‘hype’ geworden
volgens Andries Greiner, gedeputeerde EZ provincie Flevoland. Tijdens zijn loopbaan is hij geconfronteerd met de ontwikkelingen rondom ICT en automatisering. Ook al is Greiner niet altijd blij geweest met deze ontwikkelingen, “je ontkwam er niet aan”. Tegenwoordig denkt hij er anders over, een blijer gevoel over ICT resulteert bijvoorbeeld in het bijhouden van dagboeken op de elektronische snelweg. Ten slotte geeft Greiner aan dat de provincie Flevoland ICT gebruik stimuleert. Er is dan ook een intensieve kennisstructuur (bv. Syntens en Infomere.nl) in de provincie waar iedereen voor een deskundig advies terecht kan.

Niet innoveren is geen optie
Koos Kerstholt is innovatieadviseur bij Syntens
. Op initiatief van deze organisatie is Innovatienet ontwikkeld. Innovatienet heeft als doel om kennisvraag en kennisaanbod op het gebied van innovatie bij elkaar te brengen. Innovatie is op dit moment een ‘hot item’. Kerstholt laat een aantal voorbeelden zien van initiatieven van MKB Nederland, de overheid en publicaties in kranten waarin duidelijk naar voren komt dat innoveren ‘leeft’.

“Niet innoveren is geen optie in een kenniseconomie” volgens Kerstholt. Toch lopen ondernemers nogal eens tegen problemen aan door te weinig kennis, hulp en contacten. Innovatienet biedt ondernemers de mogelijkheid om vragen te stellen zodat de problemen opgelost kunnen worden.

Tijdens de pauzes kunnen de bezoekers, naast het drinken van een kop koffie, langs de verschillende stands en tafels lopen om informatie te verzamelen. Folders worden meegenomen en er ontstaan gesprekken over wat de verschillende organisaties kunnen bieden. Naast de plenaire bijeenkomsten zijn er drie sessies georganiseerd waarin praktijkvoorbeelden en workshops worden aangeboden. In de Rietkerkzaal, de Foyer en de Kamer van Almere wordt gesproken over ‘open source software’, ‘automatisering’, ‘relatiebeheer’, ‘reïntegratie middels ICT’, enz.

Concrete toepassingen
Na de lunch vertelt Peter van Eijk , directeur Almere Kennisstad, over zijn fascinatie voor ICT. Van Eijk geeft aan dat we aan ‘de voorkant’ van de ICT ontwikkelingen zitten maar dat het nu tijd wordt voor concrete toepassingen.

Jan Pons, directeur Digital Port Rotterdam, geeft aan dat ondernemers in principe één doel voor ogen hebben: geld verdienen. Dit is niet altijd eenvoudig omdat een ondernemer te maken krijgt met leveranciers, concurrenten, klanten, enz. Het is dan ook belangrijk dat de ambitie van een ondernemer duidelijk is voordat er bv. een ICT-oplossing geïmplementeerd kan worden.

En de winnaar is…
Aan het eind van de dag reikt Andries Greiner de prijs uit aan de winnaar van de Kansen Quiz die tot 5 november via Infomere.nl kon worden gespeeld. Dhr. Raman wint de reis voor twee personen naar Nice.

Gert Jan Jansen sluit deze informatieve, interessante en ook plezierige dag af. Hij vraagt aan verschillende bezoekers of de dag voor hen geslaagd is. Over het algemeen zijn de doelstellingen, die aan het begin van de dag opgeschreven zijn, behaald. De bezoekers hebben bijvoorbeeld contacten kunnen leggen en informatie kunnen vergaren. Het blijft lastig om het MKB en ICT bij elkaar te brengen, maar met deze dag is er in ieder geval een goede aanzet gegeven.

verslag: Platform I-CiTy 15-11-2004


Stormloop op Internet door méér dan 100 Senioren bij Bibliotheek Almere-Haven!

In het kader van de nationale Ouderenmaand organiseerde de Bibliotheek Almere-Haven een speciale Senioren-inloopochtend voor alle senioren van 60+ en ouder. Op vrijdag 8 oktober 2004 werden er diverse aktiviteiten georganiseerd tussen 10.00-12.00 uur, waaronder een speciaal internet-vragenuurtje. Bezoekers die vragen hebben over internet en ICT konden ze die ochtend stellen. Ook kon er een speciale internet – BIEB-Quiz gespeeld worden, waar leuke prijzen mee te winnen zijn. 

De drie Ouderenbonden presenteerden zich met informatietafels en onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers kon de mini-tentoonstelling over “Senioren Vroeger en Nu”  bekeken worden. Iedere bezoeker kreeg ook nog een leuke attentie.

Natuurlijk was er gezellige muziek door de accordeonist Cees Pameijer 

één van de Ouderenbonden (KBO) presenteert zich

begeleider Heine van Eeuwijk

 

 

 

Bezoekers hoefden zich niet van tevoren aan te melden en de toegang was gratis. De belangstelling was ongekend groot en vooral voor het 'Internet-spreekuur' en om eens kennis te maken met de computer. Wat opviel was, dat heel veel Senioren al een cursusje hadden gevolgd maar nog met verschillende vragen zaten.

Ook bleek er veel belangstelling voor de cursussen die de Bibliotheek gaat organiseren voor ouderen, tegen betaalbare prijzen. Velen hebben een foldertje meegenomen!   

Wat opviel was dat de Senioren blij waren met dit initiatief, juist in Almere-Haven. Voor de jeugd gebeurt er al veel en Haven telt, als oudste stadsdeel, de grootste groep Senioren, dus waren ze erg enthousiast dat ook zij eindelijk aan bod kwamen. De sfeer was gezellig en een dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar, volgens de aanwezigen en de leiding (die nog meer plannen heeft) in de prachtige nieuwe Bieb.

 

 

 

 


4-10-2004: ‘Subsidieland’ in kaart gebracht op bijeenkomst Platform I-CiTy

Om een duidelijker beeld te krijgen van de wereld van subsidies en de mogelijkheden voor de MKB-er heeft Platform I-CiTy de bijeenkomst: ‘Subsidieland’ in kaart gebracht, georganiseerd. Maandag 4 oktober kwamen een subsidie-aanvrager, -verstrekker en -adviseur aan het woord om meer duidelijkheid over het onderwerp ‘subsidies’ te geven.

Jan van Dijk (de aanvrager) is als eerste aan het woord. Tijdens zijn presentatie over de subsidie aanvraag voor het gezondheidsportaal wordt duidelijk dat er met een groot aantal zaken rekening moet worden gehouden. Het is belangrijk om onderscheidend te zijn en goede PR te organiseren. Ook het omschrijven van duidelijke doelstellingen en het verzorgen van een eigen bijdrage mogen niet vergeten worden. Om de uiteindelijke subsidie ook te verkrijgen moet je als aanvrager veel geduld hebben omdat er veel regels en beperkingen zijn.

Over die regels en beperkingen kan Janet Kuiper van de provincie Flevoland (subsidieverstrekker) meer vertellen. Er zijn verschillende subsidieregelingen waarbij een aantal stappen worden genomen. Het begint allemaal met een idee. Wanneer er een goed idee ontstaat, kan er contact worden gezocht met een projectleider bij de provincie. Op het moment dat blijkt dat het een potentieel project is, wordt het traject gestart. Er moet een projectplan geschreven worden, waarna de conceptaanvraag ingevuld, beoordeeld en definitief ingediend kan worden. Als de provincie de aanvraag positief beoordeeld kan er een overeenkomst worden gerealiseerd.

Ten slotte geeft Michel Simons van Vectrix Consultants het advies om als eerste de WBSO regeling te verkennen. Voor organisaties is het vaak lastig om er achter te komen of een project subsidiabel is of niet. Om duidelijk te maken waar het verschil in kan zitten bij het kunnen aanvragen van een subsidie of niet, geeft Michel een aantal voorbeelden.
Om een project goed te laten verlopen kan de rol van adviseur doorslaggevend zijn. Zo kan de adviseur niet alleen mogelijkheden snel inzichtelijk maken, hij kan ook de (vaak uitgebreide) administratie verzorgen, deadlines bewaken, enz.

Tijdens de bijeenkomst is ‘subsidieland’ vanuit drie verschillende invalshoeken in kaart gebracht. Wanneer er vragen zijn over de bijeenkomst, subsidies in het algemeen, enz. kunt u contact opnemen met het Platform I-CiTy.

 


Het Platform I-CiTy spel    

Tijdens de bijeenkomst van 3 mei 2004 werd voor het eerst het Platform I-CiTy spel georganiseerd. De deelnemers aan het spel werden in vijf groepen ingedeeld en beantwoordden algemene vragen op het gebied van ICT. Deze vragen waren opgesteld door Ad Emmen die als expert bij het spel was betrokken. Hij gaf per vraag punten aan de groep die het goede antwoord gaf en -als het antwoord niet voldoende is- werd er door hem uitleg gegeven bij de verschillende vragen. De vragen waren divers en hadden betrekkiing op breedband, databases, grid computing, open source software en de snelste computer ter wereld. De ene vraag was wat lastiger dan de andere, dwz: de antwoorden, en de vraag: 'wat is Mpeg-3 precies?' leidde zelfs na het spel nog tot een boeiende discussie!

Aan het slot van het spel volgde een prijsuitreiking. Groep drie mag van zichzelf zeggen dat zij de beste algemene kennis over ICT in huis heeft en krijgt eeuwige roem  ;- )  Wanneer u geïnteresseerd bent in de snelste computer ter wereld, open source en de andere vragen en antwoorden die tijdens het spel zijn behandeld kunt u hier klikken. En wie weet zien wij u volgende keer ook bij weer een boeiende bijeenkomst van het Platform I-CiTy. kijk ook eens op www.platformicity.nl

 

 


 

 

Geslaagde Donateurs voor donateurs bijeenkomst 5 april 2004   

Het Platform I-City organiseerde op maandag 5 april j.l. een eerste "donateurs voor donateurs" bijeenkomst. Doelstelling is om de bij het platform aangesloten bedrijven en donateurs de gelegenheid te geven om een korte presentatie te houden. De formule is dat een spreker in 5 minuten iets over zichzelf, of over een (nieuw) product of dienst vertelt. Dat resulteerde op 5 april in een reeks van flitsende presentaties waarin ruim aandacht voor ICT in het MKB en praktische toepassingen van glasvezel Internet.

 

Infomere 

De aftrap bestond uit een presentatie van Hans van Bragt over "infomere.nl", een website ofwel digitale marktplaats voor het Flevolandse MKB. Op de marktplaats kunnen MKB'ers terecht met vragen op het gebied van ICT en kunnen ICT-bedrijven aangeven wat ze voor een MKB'er kunnen betekenen.

SARA

Luuk Renfurm beschreef wat SARA Reken- en Netwerkdiensten kan leveren op het gebied van supercomputing, data-storage en visualisatie van data. Daarbij besteedde hij ook aandacht aan wat SARA in Almere doet.

VideoSite

Voor audiovisuele diensten en producten kunnen we terecht bij VideoSite, aldus Ruud Dobber. Deze boodschap wist hij ter plekke waar te maken door vlak voor de bijeenkomst een andere beamer te regelen.

Mat(d)house

De wereld van de mobiele communicatie is vaak een gekkenhuis, een 'madhouse', aldus Roy Schütt. Mathouse adviseert bedrijven over de toepassingsmogelijkheden voor mobiele communicatie en dataoverdracht.

Prospero

Prospero Communicatie richt zich volgens Bart Buijs op ondermeer het verzorgen van fotografie en vormgeving. Zijn bedrijf staat in het gebied waar Unet glasvezel aanbiedt en hij gaat enthousiast aan de slag met de nieuwe mogelijkheden daarvan.

Almere Grid

Ook Ad Emmen is enthousiast over glasvezel. Hij wil dit gaan gebruiken om een Almere Grid op te zetten, waarin bedrijven en particulieren computercapaciteit beschikbaar stellen voor grote rekenklussen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De bijeenkomst werd afgerond door dagvoorzitter Peter van Overbeeke van Serale Projects BV.

Op 23 augustus a.s. zal het Platform I-CiTy de volgende "donateurs voor donateurs" bijeenkomst houden. (wegens succes!) 

 

 


Uitnodiging voor de 1e Donateurs voor Donateur bijeenkomst van Platform I-CiTy

Maandag 5 april 2004 vindt er in het WTC Alnovum deze door het Platform I-CiTy georganiseerde bijeenkomst plaats.  Bijzonder, deze eerste 'Donateurs voor Donateurs'-bijeenkomst omdat de managers van de bij het Platform I-CiTy aangesloten bedrijven én de donateurs op persoonlijke titel de gelegenheid krijgen om in 5 minuten zichzelf of het bedrijf te presenteren. Daarna is er gelegenheid om gedurende 5 minuten te reageren op opmerkingen en/of vragen vanuit de zaal.. 
Er wordt een tijdklok ingesteld!
De duur van de bijeenkomst is 60 minuten in totaal (dus 6 donateurs per bijeenkomst).   Dit gaat dus een flitsende bijeenkomst worden met veel informatie in korte tijd. Voor drukbezette managers e.d. een prima gelegenheid om zichzelf op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op ICT-gebied en tevens méér te weten te komen waar hun collega's mee bezig zijn. NB alléén donateurs van het Platform I-CiTy komen in aanmerking voor spreektijd maar iedereen is van harte welkom vanaf 15.30 uur in het WTC Alnovum, P.J.Oudweg 1. Almere-stad. De bijeenkomst begint precies om 16.00 uur. Parkeren in de nabijgelegen parkeergarages (maar niet onder het WTC Alnovum!) Na afloop ruime gelegenheid tot netwerken. Kijk ook op www.platformicity.nl en www.almerekennisstad.nl 
  
De spitsafbijters van Platform I-CiTy
Het programma van de eerste bijeenkomst 'Donateurs voor Donateurs' is bekend en het zijn stuk voor stuk interessante items, zeer verschillend maar allemaal heeft het te maken met ICT. Het vorige week aangekondigde 'Infomere' zal op 5 april a.s. nader toegelicht worden door Hans van Bragt en Mary Verspaget. Vervolgens krijgt Luuk Renfurm het woord over SARA, Roy Schutt over Mathouse, Bart Buijs over Prospero en Ad Femmen over Genias Benelux. 
Ook (nog) niet-donateurs worden van harte uitgenodigd! Kom eens kennismaken met dit fenomeen en wellicht bent u de volgende die kan laten horen en/of zien hoe uw bedrijf omgaat met ICT. (zie ook ons eerder bericht) WTC Alnovum, Oudweg 1, Almere
 

 

 

25 maart 2004 "ICT en LOGISTIEK ": een kwestie van moeten?


Het benutten van de voordelen van ICT in logistiek is een kostbare en ingewikkelde aangelegenheid die vaak voorbehouden is aan de grote spelers in de markt. Maar ook voor het MKB zijn er enorm veel mogelijkheden. Het is de uitdaging om te bepalen wat de toegevoegde waarde is voor uw organisatie in de veranderende omgeving van ICT en logistiek. Globalisering van de economie en veranderingen op het gebied van consumentengedrag leiden tot hogere verwachtingen ten opzichte van leveringssnelheid (kijken=kopen=krijgen); fijndistributie (kosten versus opbrengsten); betrouwbaarheid; kosten en prijsdifferentiatie. De heer Willem Basten van LOGICmerce.com BV zal u laten zien welke bijdrage ICT kan leveren om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. Lokatie: P.J. Oudweg 1 te Almere (Smart Offices in het WTC Alnovum) Deelnamekosten: € 25.00 p.p. per workshop excl. BTW. Aanmelden: emvdworm@vba-almere.nl  kijk ook op www.platformicity.nl  

 


februari 2004: eerste Breedbandkrant verschenen

 

Omdat de gemeente Almere hard bezig is met het ontwikkelen/aanleggen van de glasvezelkabel  in grote delen van Almere, 

is er nu de eerste Breedbandkrant verschenen, speciaal voor de bewoners, bedrijven die deze 'Fiber to the Home' krijgen als 'Pilot'. 

Dat zijn de volgende wijken: de Staatsliedenwijk, Randstad, Markerkant,  Frezersplaats en de Noorderplassen. 

Men loopt iets uit op het schema maar verwacht de eerste daadwerkelijke aansluitingen eind maart rond te hebben.

 


2 februari 2004 : Borrel voor donateurs
Op maandag 2 februari ( van 16.30 - 18.00 uur) organiseerde het Platform I-CiTy een borrel voor haar donateurs.

Tijdens deze informele bijeenkomst vertelde Peter van Eijk, directeur Almere Kennisstad, in het kort eea over de aktiviteiten en projekten die momenteel lopen of op stapel staan. Er stond een demonstratie-stand opgesteld, waabij men een overzicht kon krijgen hoe de -inmiddels befaamde- glasvezelkabel door Almere loopt. Ook de kabel (eigenlijk ultra-dun (ingeblazen) glas maar uitermate goed verpakt!) en verschillende kastjes waren te zien. Tevens werd er aangeduid waar de diverse 'Pilots' aan de gang zijn. Hoewel met enige maanden vertraging, denkt men dat alles eind maart 'operabel' is. In ieder geval is dan alle glasvezel gelegd tot *in* de woning (Fiber to the Home).

 

 

 

 

 

 

 

Unet-Breedbandkrant Almere Een echte 'Breedbandkrant' no.1 is verschenen. De bedoeling is dat er telkens een dergelijke krant verschijnt als er weer nieuws te melden is. Nu dus gericht op de bewoners van de Wijken of Bedrijventerreinen: de Staatsliedenwijk, Randstad, Markerkant, Frezersplaats en de Noorderplassen. Zij kunnen binnenkort als eertsen genieten van een hypersnel glasvezelnetwerk. De aanleg is dan klaar en men kan dan een abonnement nemen via Unet, door een zg 'Triple Play' dienst te ontvangen bij een abonnement. Dat gaat 80 euro per maand kosten. Daarvoor krijgt men een over een 100 Megabit/sec. glasvezelaansluiting de volgende diensten: supersnel internet, digitale radio en TV, digitale telefonie en ook een persoonlijke website met e-mail adressen. 

NB De digitale televisie kan op een bestaand (oud = analoog) toestel bekeken worden door er een kastje tussen te plaatsen (ook verkrijgbaar via Unet). De aansluitingen van de glasvezel tot in de meterkast, kost nu nog niets. Een abonnement nemen hoeft (nog) niet maar als het later alsnog aangelegd moet worden, komt men voor hoge kosten te staan, Dus hoe dan ook: laten aansluiten!

Opmerking: waarschijnlijk is er voor alle analoge apparatuur een kastje nodig, alle in/out apparatuur, zoals TV's , computers, en dergelijke toestellen. Er schijnen wel mogelijkheden te zijn om dat allemaal vanuit één speciaal toestel in de meterkast aan te sturen maar dan moeten er wel allemaal leidingen/bekabeling worden getrokken of gelegd.... Telefoneren is niet gratis alleen goedkoper met....mede-aangeslotenen op de glasvezel.

 

Ook kon men een kijkje nemen achter de schermen van SARA, de dependance van het grote SARA-computer/reken- centrum in A'dam. De opkomst was zeer goed en dat was logisch omdat er ook ruim gelegenheid werd geboden te netwerken, onder het genot van een hapje en een drankje (geserveerd door cateringbedrijf 'Tante Truus' dat in afwachting is van een vaste lokatie aan de Grote Markt)

 
 Volgende bijeenkomst is 16 februari a.s 16 februari a.s. om 17.30 uur Het thema is 'Bedrijfsinfo: optimaal beschikbaar'  en wordt georganiseerd ism het VBA  (Ver. Bedrijfskring Almere)
Randstad 22-159 Almere-Stad.  Aanmelden: info@vba-almere.nl  of info@platformicity.nl 

 

Volgende bijeenkomst Platform I-CiTy 1 maart a.s. vanaf 16.30 uur
Het thema is 'WiFi binnen de kantooromgeving'WiFi binnen de kantooromgeving' in het WTC-Alnovum, PJ Oudweg 1 Almere-Stad Van 16.30-18.00 uur. Kijk voor verdere info op de website www.platformicity.nl  voor de agenda voor verdere bijeenkomsten in 2004. e-mail info@platformicity.nl   kijk ook op de website www.almerekennisstad.nl

 


2003

Breedband live in (heel?) Almere

Woensdag 10 december 2003 werd er in Almere-Stad een seminar gehouden over 'Breedband live in Almere' (met als subtitel 'Werken aan de toekomst van onze stad) Na twee en een half jaar voorbereiding is men in Almere gestart met het ontsluiten van een breedbandig glasvezelnetwerk. Via de Almere Fiber Pilot worden zo'n 1700 woningen en 500 bedrijven aangesloten. In deze 'Pilot' zit de Staatsliedenwijk, het bedrijventerrein Markerkant en de wijk Noorderplassen. De bedoeling is dat de eerste aansluiting begin 2004 operationeel is (men hoopt zelfs nog dit jaar...)Tijdens dit Seminar laten overheid en bedrijfsleven de aanwezigen zien, via lezingen en demonstraties, wat Bredband in de praktijk betekent. Wat zijn de mogelijkheden van een publiek-private samenwerking voor de aanleg en exploitatie van de passieve en aktieve glasvezelstruktuur? Wat betekent dit voor de toekomst van Almere als Kennisstad? kijk ook op www.almerekennisstad.nl en www.platform-icity.nl

Lange weg voor plan naar project 

Een plan hebben en dat vervolgens realiseren is een tijdrovende aangelegenheid. Je bent er gauw een half jaar tot een jaar zoet mee. Plussen en minnen tegen elkaar afwegen, alle betrokkenen op een lijn krijgen, het kost veel moeite. Dat zei gisteren Peter van Eijk, programmamanager Almere Kennisstad. Kennis delen net elkaar, dat acht hij een wezenlijk aspect voor de toekomst van het glasvezel.

Focus zal er zijn op wonen, werken en leren, plus welzijn: de drie fundamenten onder het project in Almere. Inmiddels zijn daar 25 projecten aan gekoppeld. De gemeentelijke bijdrage ziet hij als ‘zaaigoed’ . Voor een deel is dat geld gebruikt om mensen kennis te laten maken met internet. Omniworld-manager en oud-topvolleyballer Ron Zwerver (links op de foto met Louis Kinsbergen van Emexus) hield een boeiend betoog, dat doorwrocht was met de vier kernwaarden focus, vertrouwen, teamspirit en prestatie. 

Upgraden huidige infrastructuur goede optie 

Nederland heeft geen Deltaplan nodig, want Nederland is zo langzamerhand goed beveiligd tegen een watersnoodramp. Onder dat motto liet Essent-woordvoerder Bernard Dijkhuizen weten niet voor een glasvezelnetwerk te zijn, als reactie op de toespraak van KPN'er Groenewegen. Upgraden van de huidige infrastructuur acht Dijkhuizen een betere optie. Fiber to the Home duurt lang qua aanleg, is kostbaar en niet rendabel. Althans, nog niet, voerde hij aan. Het huidige netwerk heeft de potentie voor breedband, ging hij verder. Concurrentie tussen kabelaars en KPN is de meest effectieve aanpak. “Breedband is vitaal voor de toekomst”, aldus Dijkhuizen, “Daarbij moeten we niet praten over Fibre to the Home. Het is geen doel, maar een middel. Wij van Essent zijn in ieder geval niet enthousiast over glas, hoewel we het initiatief van KPN – ‘Er is een Deltaplan nodig’- wel kunnen begrijpen.”

foto: Gert van der Weide (rechts), directeur UNET en participant in het Almeerse glasvezelproject, was een van de bezoekers. Dolf Zantinge van UNET hield een uiteenzetting over breedband in de praktijk. Hij bepleitte onder meer de realisatie van een ‘Centre of Excellence’. 

Fibre to the home heeft tijd nodig 

“Wat moet het in Almere worden, als je ziet dat de Kenniswijk in Eindhoven het met zijn glasvezelnetwerk niet goed doet?”, vroeg Maarten Elffers zich gisteren als bezoeker tijdens het seminar af. “Ik kan, eerlijk gezegd, niet anders dan sceptisch zijn over Almere. Als het in Eindhoven zo’n succes was, waarom is die aanpak dan niet elders in Nederland overgenomen?”, voegde hij eraan toe.

Programmamanager Almere Kennisstad Peter van Eijk antwoordde dat glas simpelweg tijd nodig heeft.  “U kunt het project in Eindhoven er niet op afrekenen dat het nog geen doorslaand succes is. Dat kan nu eenmaal niet in een paar jaar tijd. Wij kijken ook vooruit, richting 2006, 2007. U moet het glasvezelproject tijd gunnen.” 

Misschien meer tijd dat sommigen lief is. Hendrik Blokhuis van Cisco zei dat glas een meerwaarde heeft voor de generaties die na ons komen. “We laten voor hen een mooie erfenis achter”. Foto: Burgemeester Jorritsma opende het seminar. Links Ben Scholten van Rabobank Almere en midden wethouder Wim Faber (CDA). Zij gaf aan voorstander te zijn van een goed netwerk, gerealiseerd volgens een PPS-constructie, samenwerking tussen marktpartijen en overheid. De risico’s en de winst dienen daarbij verdeeld te worden, zei ze. De gemeente heeft 3.5 mln euro in het project geïnvesteerd.  

Breedband demo- en ontwikkelcentrum 

Er moet in Almere een breedband demo- en ontwikkelcentrum komen. Dat vindt SARA, bij monde van directeur A. Osseyran (foto). SARA participeert sinds begin 2002 in een strategische alliantie die is opgericht voor de aanleg en exploitatie van het Almere Fiber Pilot. Dit omvat 1700 woningen en 500 bedrijven. Het hart van het glasvezelnetwerk bevindt zich in het gebouw van SARA op bedrijventerrein  Randstad. Het bedrijf vervult met zijn faciliteiten een essentiële schakel in dit project.

Het beoogde centrum moet een laboratoriumfunctie krijgen, bestemd om er applicaties te testen op haalbaarheid. Het zijn prototypes waarmee geëxperimenteerd kan worden. Leveranciers moeten hierin participeren, vindt Osseyran. “Zij kunnen op deze manier tenslotte besparen op R&D-kosten (Research & Development). Dus ze mogen er wel iets tegenover stellen, bijvoorbeeld apparatuur tegen een zacht prijsje.” High-tech moet steeds voorop staan, stelt hij. Met name start-ups kunnen er baat bij hebben. Applicaties die toepasbaar zijn, worden mogelijk op de markt gebracht.

 met dank aan Thijs Wartenbergh en www.almerenu.nl

 


Platform I-CiTy bijeenkomst over 'E-learning en hoe nu verder....' 

Maandag 1 december 2003 (om 16.00 in het Alnovum) is er weer een lezing over een onderwerp dat verband houdt met ICT (Informatie & Communinicatie Technologie) in het Almeerse bedrijfsleven en organisaties. Met name de nauwe samenwerking met 'Almere Kennisstad'  geeft deze maandelijkse bijeenkomsten het Platform I-CiTy de status van een écht Platform voor de Almeerse gemeenschap (en binnenkort ook daarbuiten).       

Hans Kok, direkteur van Edugolive, zal deze keer een lezing houden over het onderp 'E-learning, hoe nu verder....'
Veel scholen en bedrijven hebben de afgelopen tijd de eerste stappen gezet tot het invoeren van e-learning binnen de organisatie. Soms een simpel, soms een uitgebreid pakket LMS (Leer Management Systeem), dat vaak meer uitging van de technische mogelijkheden van het programma dan de inhoudelijke kant van het onderwijsmateriaal.
Dat onderwijskundig materiaal moet geschikt worden gemaakt om beheer en hergebruiken mogelijk te maken. Ook uitwisseling met andere scholen, onafhankelijk van het LMS-pakket, moet mogelijk worden als e-learning de standaard, het uitgangspunt vormt. In deze lezing zal gewezen worden op de (on)mogelijkheden van e-learning in het algemeen en specifiek op het benutten van hulpmiddelen tot het maken, beheren en gebruiken van onderwijskundig materiaal. Aanmelden info@platformicity.nl
 
Vanaf 15.30 uur bent u welkom in het Alnovum (naast het Centraal Station in Almere-stad); de lezing begint om 16.00 uur en na afloop is er gelegenheid te netwerken tijdens een hapje en een drankje. Donateurs gratis toegang, niet-donateurs mogen 2 bijeenkomsten gratis bijwonen om kennis te maken.

6-10-2003  Platform Almere I-CiTy en de wereld van de Logistiek

Jos Jans, dir. Yoep R'dam, hield een lezing over het onderwerp "Optimalisering ketenintegratie Logistiek". Kennelijk een gespecialiseerd onderwerp want er waren minder aanwezigen dan normaal. 'Technologie of Bedrijfsmentaliteiten wat zijn de basisprincipes, waarom, voorbeelden, valkuilen (wat hebben we daarvan geleerd) en hoe beter?' Enkele vragen die hij opwierp. De basisprincipes voor ketenintegratie is simpel gezegd: van Back-office via integratie naar Front-office. ICT is voor de logistiek van enorme waarde voor een optimale samenwerking in de keten. Business-redenen voor innovatie: hoe, wat ? De manier van produkten, kennis en integratie naar de juiste partijen brengen. Waarom, om te overleven of om te groeien? Wat is de toekomst: snelheid is het toverwoord, de technologie is er!

 

Wat betreft valkuilen waarschuwde Jans: voorkom dat integratietechnologie zélf een 'applicatie' wordt! 'Ketenintegratie' is een mentaliteit.....eerst bedrijfsproces, dan de mensen en als laatste: de techniek. 'Het onder controle hebben van bedrijfsprocessen en data is essentieel om ketenintegratie efficient en effektief te laten werken', aldus Jos Jans

zie ook de website www.almere-icity.nl
 

foto: Els Gortemoller (I-CiTy) bedankt Jos Jans

 
 
 
 

 
Subject: Nieuwe spam en cookies regels. Naar aanleiding van een Platform I-CiTy bijeenkomst wil ik iedereen even attent maken op het volgende: 

Vanaf 31 oktober 2003 nieuwe regels voor spam en cookies!

 
Uit onderzoek is gebleken dat spam, het op grote schaal verspreiden van ongevraagde commerciële e mail, een groot probleem aan het worden is in de Europese Unie. Van alle verzonden e-mails binnen de Europese Unie kan momenteel naar schatting 35% tot 50% worden aangeduid als spam (tegen 7% in april 2001). De hieruit voortvloeiende schade (telefoontikken en productiviteitsverlies) wordt geschat op miljarden euro's.
 
Voor bedrijven is reclame maken per e-mail uiteraard heel aantrekkelijk: tegen minimale kosten kunnen grote groepen mensen tegelijkertijd bereikt worden. Het huidige wettelijke regime is betrekkelijk soepel ten aanzien van het ongevraagd toezenden van reclame per e-mail. Dit gaat evenwel op korte termijn veranderen, want op 31 oktober 2003 wordt de Europese richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie van kracht. De belangrijkste wijziging die deze richtlijn met zich meebrengt, is dat voor e-mail (en sms, i-mode en wap) voortaan het zogenoemde opt-in regime zal gelden in plaats van het tot nu toe in Nederland geldende opt out. Dit betekent dat straks het versturen van commerciële reclame per e-mail alleen nog is toegestaan na voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van de geadresseerde. Er mag daarbij geen enkele twijfel bestaan over de vraag of daadwerkelijk toestemming is verleend, hetgeen betekent dat vooraf ingevulde vakjes op bestelformulieren bijvoorbeeld niet meer voldoende zijn.
 
Een belangrijke uitzondering vormt de e-mail aan bestaande klanten, waarvan de adressen zijn verkregen in het kader van de verkoop van gelijkaardige producten of diensten. Hiervoor blijft het huidige systeem van opt-out gelden. Dergelijke e-mail kan derhalve zonder voorafgaande toestemming worden blijven verzonden, mits de ontvanger in elke e-mail een duidelijke mogelijkheid wordt geboden om van de mailinglist verwijderd te worden. Een reisbureau mag derhalve aan klanten ongevraagde reclamemails over nieuwe vliegreizen versturen. Opvallend is overigens dat in de richtlijn bedrijfsmatige e-mailadressen van natuurlijke personen, dat wil zeggen de e-mailadressen van werknemers van bedrijven, van het opt-in regime lijken te zijn uitgesloten.
 
Het zwakke punt in de nieuwe regelgeving vormt de handhaving. Het is nog onduidelijk welke instantie in Nederland zal gaan optreden tegen overtreding van de regels en op welke wijze dit zal geschieden. In de praktijk zal dit niet eenvoudig zijn. Ook geldt dat veel spam niet door de nieuwe regels zal kunnen worden tegengehouden, omdat die van buiten de Europese Unie afkomstig is.
 
De nieuwe richtlijn bevat ook regels voor het gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die door een website op een pc van bezoekers van de website worden gecreëerd. Hiermee kan een volgend bezoek aan de website worden vergemakkelijkt, bijvoorbeeld doordat niet opnieuw de persoonlijke gegevens hoeven te worden opgegeven. Ook kunnen cookies worden gebruikt om verstrekte diensten af te stemmen op het persoonlijke profiel van de bezoeker. Zeer veel websites maken op dit moment gebruik van cookies. Vanaf 31 oktober a.s. is dit nog slechts toegestaan, indien de websitebezoekers hierover van tevoren geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen zich tegen het gebruik van de cookies te verzetten. Op welke wijze dit precies moet geschieden is nog onduidelijk. Waarschijnlijk is het voldoende indien er een aparte button op de website wordt opgenomen, op een duidelijk zichbare plaats, waarop het gebruik van cookies wordt toegelicht en waarin staat aangegeven op welke wijze de gebruiker het gebruik van cookies kan voorkomen. Tenslotte bevat de richtlijn bepalingen over het bewaren van verkeersgegevens en locatiegegevens op internet. Het voert te ver om daar in deze bijdrage nader op in te gaan.
 
In Nederland zullen de genoemde regels worden omgezet in de Telecommunicatiewet en de Wet Koop op Afstand. Of Nederland de termijn van 31 oktober a.s. haalt is onzeker. Het verdient echter aanbeveling om vanaf die datum de nieuwe regels na te volgen, omdat de huidige wetgeving door de rechter vanaf die datum 'richtlijnconform' moet worden uitgelegd.