Kunst-enzo in de wijk                                 ARCHIEF      


28-12-2005   Binnenkort in Haven: "KUNST op de Rotonde"

Zoals al eerder aangekondigd, zal er binnenkort een Kunstwerk worden geplaatst op de rotonde in Almere-Haven. Dat kunst- werk is een creatie van Dimitri Spijk, één van de drie kunstenaars die in 2004 nog zo hevig op zoek waren naar atelierruimte (kijk ook bij de link Kunst-enzo van 26/12/05 "Workshop TekenJammen"). Geinspireerd door (het toenmalige gemeente- raadslid) Greta Verduin,  die een groot plan had om de vele rotondes in Almere te voorzien vam Kunst, is Dimitri op zoek gegaan naar een 'passende rotonde' voor zijn plannen en vond die in Haven. Een tekening had-ie al op papier gezet, nu ging hij bedenken hoe de 3-dimensionale uitvoering zou worden. En hij kwam in kontakt met Marien Vlug, die het idee ook wel aansprak.

Omdat het bij de gemeente nu eenmaal érg lang duurt....."er was geen geld"...enzo...en er moest bovendien een uitgewerkt plan ingediend worden, met alles er op en er aan, met financiele onderbouwing, enz., voordat er zelfs maar gesproken werd over een eventuele subsidie in 2005..Dus dacht Dimitri: "dan ga ik een beeld maken op eigen kosten!" Dáár is hij momenteel hard mee bezig. Het plan was het nog in 2005 te plaatsen maar dat zal nu waarschijnlijk begin 2006 worden.

 

De rotonde waar het om gaat, heeft ook een voorgeschiedenis! Marien Vlug, ook al een gemeenteraadslid dat in de buurt van die rotonde woont, zag als eerste de mogelijkheden van het idee van zijn (vroegere) kollega-raadslid en hij ging die rotonde min of meer  'adopteren' (VlugNet). Hij plaatste daar op eigen initiatief zelf een beeldje (gekocht bij een tuincentrum) in het midden, op een sokkel. Ook onderhield hij de rotonde qua groen betreft. 

De buurt vond het wel leuk maar de volgende dag was het beeldje al gestolen! Een oproep om het terug te brengen, haalde (vanzelf- sprekend bijna...) niets uit. Optimistisch dacht Vlug: 'ach, misschien vonden ze het zó mooi....dus ik koop een ander beeldje. Géén beeld van een naakte vrouw (misschien stoorden ze zich daaraan...) maar een afbeelding van een dier." 

Maar helaas....ook dat beeldje bleek de volgende dag spoorloos verdwenen, hij werd er moedeloos van

Dus goede ideeen werden afgestraft!

 

 

Begin dit jaar probeerden we weer positief te denken en haalden Marien Vlug en Greta Verduin een 1 april-grap uit op deze rotonde.

 Eerst werd er gewerkt aan de rotonde, bij de sokkel, en er werd 'iets' ingepakt dat op 1 april 2005 onthuld zou worden...(zie foto hiernaast) . Maar helaas trapte niet iedereen daar in...maar toch leuk én even aandacht voor deze plek!

(en meteen een aankondiging dát hier binnenkort iets zou gaan gebeuren...maar ja 'binnenkort'  duurt soms lang)

 

 

 

 

 

Inmiddels was Dimitri Spijk dus ook geinspireerd geraakt en hard bezig om zijn idee tot uitvoering te brengen in vandalisme- bestendige materialen. 

Hier zie je zijn ontwerp op het platte vlak (zie foto >>. 

In zijn huidige atelier (op een volkstuincomplex in Haven) zette hij zijn idee om in staaldraad, purschuim, en polyester. Zijn Dalmatier-hond vergezelt hem bij al zijn werkzaamheden! 

 

Hier foto's van de tot standkoming......en binnenkort van de plaatsing!

 

 

 

 

En een impressie van Dimitri's andere werkstukken in zijn atelier... >>

Voor de voortgang van zijn beeld: kijk op zijn website (ook via web-cam)

 

 

 

 

 

 


14-12-2005   Evaluatie wijkbudgetten    

De wijkbudgetten (€ 700.000 voor 2005 en € 300.000 voor de eerste helft van 2006) zijn bedoeld voor kleinschalige maatregelen, die zichtbaar bijdragen aan de uitstraling van en/of de sociale samenhang in buurten. Bijvoorbeeld het plaatsen van een bankje, extra prullenbakken of een speeltoestel, maar het kan ook een bijdrage zijn aan een sociale aktiviteit of wellicht "Kunst in de Wijk"!  Een bijdrage uit het wijkbudget moet altijd door bewoners worden aangevraagd.

Het College van B&W is akkoord gegaan met een tussentijdse evaluatie van de wijkbudgetten 2005-2006. Het gaat om de stand van zaken tot december 2005. Daaruit blijkt dat er flink wat initiatieven van bewoners (in verschillende stadsdelen) zijn gehonoreerd, wat de leefbaarheid in de wijken ten goede komt. De gemeenteraad krijgt deze evaluatie ter kennisname van het College van B&W. (Voorbeeld: op de foto: wethouder Henk Smeeman onthult de eerste (van de 50) "Prulliebakken", een projekt van de Roefelraad olv de Almeerse kunstenaars Emeke Buitelaar en Abraham Westerdijk)

 


2-10-2005 Filmwijkparade geslaagd (en niet alleen door het mooie weer)

 

Thuis bij Quinten Faust (van de Faust Theaterschool), waar theaterkids een uitvoering hadden > 

Het spandoek van de Filmwijkparade voor de school De Polygoon waar demonstraties gegeven werden > 

 

De ´bloementuin` in het hofje van circa 10 bewoners aan de Hollywoodlaan

 

Optreden bij Quinten Faust: geblinddoekt kijken >

 

 

 

 

 < De privé collectie van de Chinese schilderes Lu Scheper

 

 

 

In de Archeologische kelder van Marcel Kolder (en broer) aan de James Stuartstraat   > 

 

 


22-9-2005 Inloopavond  "voorstellen van Eesterenplein"  op 26 sept.a.s.

Het Van Eesterenplein is een belangrijke plek in de Bouwmeesterbuurt. Maar het plein en de omgeving kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Woningcorporatie Ymere en de gemeente Almere werken daarom samen aan een haalbaarheidsonderzoek, om te kijken op welke manieren het plein en de omgeving verbeterd kunnen worden. In de afgelopen maanden hebben bewoners, ondernemers en instellingen aan kunnen geven welke maatregelen zij belangrijk vinden. (scroll ook naar 18-6-2005)

 De gemeente Almere en Ymere maken een onderscheid in de korte termijn en de lange termijn. Voor maatregelen die nog dit jaar kunnen worden uitgevoerd is er nu een aantal voorstellen gemaakt. Maandagavond 26 september van 16.30 tot 18.30 uur kunnen bewoners en belanghebbenden op de voorstellen reageren tijdens een inloopbijeenkomst op het stadsdeelkantoor aan de Straat van Florida 10 in Almere Buiten.  

Wat zijn de voorstellen voor de korte termijn? Afsluiten diagonale fietspad over het Van Eesterenplein en fietsers om het plein heen laten fietsen; Tijdelijk plaatsen van een pannaveld en een kleine skate-gelegenheid, zodat jongeren het plein beter kunnen gebruiken. Extra beheer van het plein. Concrete maatregelen zijn: extra schoonmaken, extra bijhouden van het groen en het aanbrengen van extra verlichting bij de doorgang tussen beide winkelblokken. Extra schoonmaak van portieken en galerijen: de portieken van de woningen boven het Lidlblok worden door Ymere schoongemaakt en de portiekingangen zijn verbeterd.  

Maatregelen voor de langere termijn Op 5 november organiseren de gemeente en Ymere een Herfst Event. Dan worden  drie mogelijke scenario’s gepresenteerd voor de toekomst van het plein. Betrokkenen kunnen op deze scenario’s uiteraard reageren. Het gaat hierbij om afspraken over woningbouw,  verbeteringen in de openbare ruimte, winkels, voorzieningen en het verkeer en vervoer. Besluitvorming start naar verwachting eind 2005/begin 2006. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar de speciale website www.vaneesterenplein.nl

 


5-9-2005 Almeerse Kunstenaars weer terug uit Dimitrov

Muurschildering Dimitrov (voorlopige schets) door de kunstenaars: Cor Sonke, Frits Breekveldt en Willem Hoogeveen

Deze drie Almeerse kunstenaars mochten nu op hun beurt een muurschildering aanbrengen op een pand in Dimitrov (Rusland). Precies een jaar geleden waren twee Russische kunstenaressen aktief met een muurschildering op kerkcentrum Goede Rede in Almere-Haven (zie foto: Nina en Alexandra)

Centraal in het ontwerp van de 3 Almeerse kunstenaars staat de provincie Flevoland. Links wordt aangegeven dat de provincie van de tekentafel komt. De mensen met schoppen zijn de band met de pioniers. Die werkten op de lege vlakten waar stap na stap goederen en woon en werkmogelijkheden kwamen. Links is ook te zien dat het waternivo in het IJsselmeer hoger is dan het leefnivo in de polder. De uien,  tulpen  en de zwarte grond zijn een verwijzing naar de landbouw. De huizen wijzen op verstedelijking en de molens naar moderne stroomvoorziening. Het water aan de horizon loopt wat rond  (de ronding van de aarde) om aan te geven dat Flevoland een deel van de wereld is. In dit water een containerschip dat goederen en mensen vervoert van en naar verre oorden.


8 juli 2005  Almeerse kunstliefhebber Jan Stadig overleden

De blijmoedige, enthousiaste, betrokken  en kunstminnende  Almeerder Jan Stadig, is overleden (geb.21-4-1946, overl.8-6-2005). Niet geheel onverwacht maar wél binnen de hem nog gegeven tijd van leven..... Woensdag 13-7-2005  om  12.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen in de aula van crematorium 'Almere'  aan de Kruidenweg 3 in Almere-stad. Na de plechtigheid een samenzijn op informele wijze in de koffiekamer. 

De familie laat weten: Géén gelegenheid tot afscheidsbezoek, géén toespraken en géén bloemen.  

Maar wél kleurrijke kleding!

Jan Stadig, de man die met het idee kwam voor borden aan lantaarnpalen om zijn buurt wat op te vrolijken. Woonachtig in de Almeerse 'Schilderswijk', waarin alle bekende namen van moderne schilders voorkomen, heeft hij bedacht dat iedere straat zijn eigen naambord kreeg. En dan wel op een kunstzinnige manier! Bijvoorbeeld in de Miro-straat (waar hijzelf woonde) kwam een bord met een schildering erop van de schilder Miro.  In de Chagall-straat kwam een bord met een typische schildering van de schilder Chagall, enz.  De eerste bijeenkomst met de buurtbewoners was op 6-11-2003, waar Jan zijn plannen uiteen zette.

<< op de foto: Jan Stadig bij 'zijn' bord.

Het bijzondere van dit projekt was dat het écht -dankzij Jan Stadig-  een projekt werd van de hele wijk. Wekenlang hebben zowel volwassenen als kinderen (scholen) de borden onder zijn leiding beschilderd. Stadig schakelde MooiZoGoedZo in en vond ook nog diverse sponsors voor het projekt. Op 29-10-2004 was het eindelijk zover: de officiele 'oplevering' van alle lantaarnpalen  met daaraan alle fraai beschilderde borden. Aan de ene kant beschilderd door volwassen buurtbewoners, aan de andere kant door kinderen uit die wijk. 

(scroll naar beneden 29/10/04 en 6/11/03 met bovenstaand logo)

 

NB Er werd nog gewerkt aan een boekje, waarin alle afbeeldingen van de borden, plus een overzicht van het hele ontstaan daarvan.....maar helaas was dit boekje nét niet op tijd klaar om Jan Stadig mee te verrassen. Dat wordt dus een posthuum eerbetoon aan deze gedreven Almeerder.

 

 

 

 

"En....als je stem zwijgt in de stilte van de dood 

dan zal je liefde en vriendschap 

blijven spreken en leven in onze harten".

 


18-6-2005 Ymere en gemeente Almere starten  "Een zomers offensief "

Zaterdag 18 juni 2005 organiseerde woningcorporatie Ymere, samen met de gemeente Almere, een informatiemarkt tbv het van Eesterenplein (en omgeving) van 10.30-12.30 uur. Bewoners, winkeliers en andere betrokkenen konden info krijgen over de eerste resultaten van een haalbaarheidsonderzoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leefbaarheid

Maar bovendien konden ze hun wensen kenbaar maken omtrent de her-ontwikkeling van het van Eesterenplein. Hoe krijgen we de leefbaarheid van dit plein weer op de kaart? Hoe denken buurtbewoners over de huidige situatie en de toekomst van de buurt? Deze infomatiemarkt is de start van een reeks aan aktiviteiten (in het kader van het haalbaarheidsonderzoek), waarbij bewoners, winkeliers en andere betrokkenen aktief worden betrokken.

 

 

Op deze prachtige zonnige dag liep het werkelijk storm van geinteresseerden die graag meewerkten aan een enquete. Ymere en de gemeente Almere willen op korte termijn al maatregelen treffen om dit - in wezen prachtige - plein weer nieuw leven in te blazen. 

 

Wat ik zo 'en passant' beluisterde, was dat de meeste bewoners dit Van Eesterenplein vooral groot willen houden en vooral niet bebouwen! De ruimte is niet het probleem maar de inrichting van het Van Eesterenplein: er loopt namelijk diagonaal een fietspad doorheen! De basketbal-basket is allang stuk, ziet er dus snel verloederd uit....Het café dat aan het plein vastzit, méér betrekken bij het plein, valt er nu naast. Een mooie fontein zou prachtig zijn! Zoiets als in Antwerpen, groot beeld, water er langs op de bodem. Kinderen kunnen dan lekker spelen als het warm is zonder dat er iets beschadigt. Water dempt ook nog eens omgevingsgeluid. Of mozaieken (a la Gaudi) lekker kleur! De zieltogende winkeltjes zouden er ook méér bij betrokken moeten worden! Nu staan ze haaks op de rest met tussendoor ook nog eens een fietspad: gevaarlijk! Daar zit ook een 'dooie hoek', nodigt ook niet uit tot gezelligheid. Misschien moeten de winkels arcades krijgen! (géén luifels, want die zijn niet vandalismebestendig) met een mooie ronding richting de Lidl? Men is overigens blij met deze nieuwe supermakt want er zit nu leven in!

 

Op de interaktieve website www.vaneesterenplein.nl  (die op 18 juni 2005 de lucht in gaat) kunnen bewoners hun ideeen en vragen kwijt. Er worden ook workshops georganiseerd en er komt een vervolg op deze enquete. Op 10 september 2005 worden door Ymere en de gemeente Almere 3 scenario's voorgelegd aan de bewoners, enz.. Half september zullen de uitgangspunten voor verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat bekend zijn. Daarna volgt besluitvorming en nadere uitwerking van de besluiten. De verwachting is dat eind 2006/ begin 2007 de feitelijke start van de strukturele voorzieningen zal zijn.


7-5-2005 Nieuw speelpleintje Capra-plein (Filmwijk) voor de kids

Na inmiddels alweer twee jaar onophoudelijk doordrammen, is het eindelijk gelukt: een speelveldje voor de jongere jeugd (0-10 jaar) aan het Capra-plein in de Filmwijk. Oorspronkelijk was dit -toen nog kale-  plein een bron van ergernis voor de bewoners omdat een stel pubers er voetbalden en rottigheid uithaalden. Het  pleintje ziet er fraai uit (deed mij even denken aan het Panna-veldje (kijk bij de link Jongeren) want er staat een hekwerk omheen, dat vriendelijk oogt en beslist niet hinderlijk is. Alles is mooi te overzien voor de ouders en de kids. Er staat leuke, nieuwe speelapparatuur, en er is een hinkelbaan op de straat geschilderd. Ook de woningbouwvereniging heeft er veel tijd , energie en geld in gestoken. 

Er waren veel gesprekken voor nodig tussen bewoners en jeugd, bewoners en gemeente en bewoners met wijkbeheer. Daarna kwamen er nog meer gesprekken met o.a.  woningbouwvereniging Goede Stede (die hier veel woningen in bezit heeft) en de Wijkmanager Ton Timmer. Natuurlijk werd de Politie en een Jongerenwerker van De Schoor erbij betrokken, vanwege veiligheid en jeugd. Aanjager van dit projekt was de heer Fred Witteman, die dit samen heeft 'getrokken' met mevrouw de Mol

 

 

De procedure: de 'overlast-jeugd' werd verbannen van dit pleintje maar......zij kregen in plaats daarvoor een lekker trapveldje aangeboden bij het Kaleidoscoopplein (bij de gelijknamige school) én bovendien: een verhard voetbalveld! NB ze hebben nu alleen nog een 'hangplek' nodig, iets met een dakje boven hun hoofd voor als het regent of zo.

 

Dat regenen deed het hier, op deze dag en deze plek namelijk ook: met bakken viel het uit de hemel. Maar desondanks was de opkomst groot en helemaal niet sjagrijnig. Met paraplu's gewapend dromden de buurtbewoners bijeen om een kop koffie of thee met wat lekkers te halen bij een speciale feesttent. Buiten vermaakten de kinderen zich op een luchtkussen in de straat of rond de speeltoestellen. 

 

Vandaar dat de openingshandeling bestond uit het planten van een boom door Marja Senten van Goede Stede en de wijkmanager Ton Timmer. NB de Filmwijk kent inmiddels een Platform Filmwijk en heeft al bijna 600 leden, die zij 'partners' noemen. Iedere vrijdagavond van circa 20.00-22.00 uur is er Inloopavond voor Jongeren in het Filmwijk-centrum. Over saamhorigheid gesproken! Nu is er nog een ad-interim Bestuur maar de partners gaan dit jaar een nieuw (echt) Bestuur kiezen. Kijk ook op hun website www.filmwijk.net

 

 


 

Eindelijk was het dan zover op vrijdag 29 oktober 2004: het officiele gedeelte (de oplevering) van de 50 kunstzinnig beschilderde lantaarnpaal-borden. Wethouder Frits Huis, sinds kort ook wethouder Kunst & Cultuur, viel de eer te beurt hier een speech aan te wijden. Dat gebeurde in de Brede School 'De Compositie', waar wijkbewoners en kinderen die hadden meegewerkt aan het projekt, aanwezig waren. Ook de initiatiefnemer en buurtbewoner Jan Stadig was aanwezig.

 

 

 

 

 

Even nog ter herinnering hoe het allemaal begon....buurtbewoner Jan Stadig vond het prachtig wonen in Almere, in 'zijn wijk' Tussen de Vaarten maar de straten alleen een beetje saai.....Vooral omdat dit een wijk was met namen van Moderne Schilders, waarvoor, volgens hem, de 'kleur ontbrak'. Om de wijk wat kleurrijker te maken en ook om de bewoners meer betrokkenheid bij hun eigen wijk te laten voelen, kwam bij hem het idee op om aan de (reeds bestaande lantaarnpalen) beschilderde borden te bevestigen. Die borden zouden dan symbolisch het werk van betreffende schilder moeten uitbeelden, dus bijvoorbeeld in de 'Miro'-straat moest dan een schildering komen 'a la Miro'. (zie foto)

Persoonlijk stopte hij briefjes in de brievenbussen van zijn mede-wijkbewoners om te informeren wat zij daar van vonden. Verder zocht hij kontakt met Mooi Zo, Goed Zo en Marijke Honing van de stichting MZGZ vond het een leuk projekt. Op 6 november 2003 was de eerste bewonersbijeenkomst, waarbij Stadig vertelde hoe de plannen -en de uitvoering daarvan- eruit zagen. De bedoeling was dat de bewoners zelf aan de slag gingen om de borden te beschilderen in de geest van de vernoemde (moderne) kunstschilders van betreffende straten. Omdat de borden 2-zijdig aan lantaarnpalen bevestigd worden, zou de andere kant beschilderd worden door de schoolkinderen uit deze buurt. De volgende bijeenkomst was op 14 januari 2004. Inmiddels had de aktieve Jan Stadig al verschillende sponsors gevonden (één van de voorwaarden van Mooi Zo, Goed Zo om te participeren) én bewoners en scholen waren enthousiast over het idee!

 

 

 

 

 

 

Daarna waren er wekelijkse schildersessies,  waar door alle wijkbewoners enthousiast aan meegewerkt werd. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst viel te beluisteren dat het ze e het jammer vonden dat die sessies afgelopen waren!! Hieronder enkele foto's van beschilderde borden, de ene kant door een volwassene gedaan, de andere kant door een kind. Ook foto's van de openingshandeling van wethouder Kunst & Cultuur Frits Huis, waarbij hij een penseel hanteerde op verschillende schildersdoeken. 

foto:weth. Frits Huis hanteert als eerste een penseel en Jan Stadig bij een van de lantaarnpaalborden

 

en daarna was het feest voor de kinderen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners, sponsors en belangstellenden.....

 

 


 

Dimitrov-uitwisselingskunst in Almere-Haven

Onder aanvoering van Jan de Vletter (dir. woningbouwvereniging Groene Stad Almere en voorheen gemeenteraadslid voor D66), zijn er de afgelopen jaren al diverse muurschilderingen gerealiseerd in Almere-Haven. Op gebouw Corosia (de Roestbak) allereerst omdat de woningbouwvereniging daar zelf zetelt en vervolgens langs de gracht, waarbij veel bekenden van het 'eerste uur' zijn terug te vinden in verf, zo ook het hele pand op de hoek van de Kerkgracht. De laatste muurschilderingen betreffen de ex- en huidige burgemeesters plus....de vermaarde Almeerse fotograaf Bob Friedlander. 

Aan dit hele rijtje muurschilderingen is sinds maandag 30 augustus 2004 weer een toegevoegd: op kerkcentrum Goede Rede, ook aan de Kerkgracht maar dan aan de andere kant. Dit gebouw gaat zich binnenkort méér keren naar de gracht, de ingang wordt aantrekkelijker voor publiek dat van de Kerkgracht (ofwel: de 'Kunstgracht') komt. De opdracht voor dit grote werk -van zo'n 17,5 m. breed en tussen de 4-7 meter hoog- ging naar kunstenaars uit Dimitrov in Rusland. Almere heeft al jarenlang een samenwerkingsverband met deze stad, die gezien wordt als een partnerstad. 

Tijdens één van die bezoeken uit Nederland zag men dat men daar bezig was met het restaureren van fresco's (NB échte muurschilderingen, op natte klei) en ontstond het idee kunstenaars uit Dimitrov de kans te geven in Almere. Uit verschillende ontwerpen werd uiteindelijke deze voorstelling gekozen, die prima past bij de overige schilderingen in Haven. Nina Fedyushkina kreeg de opdracht en zij voerde dit (voor haar grootste) projekt uit, samen met haar zus Aleksandra Nikiforva.  Nina vertelde dat zij er een jaar mee bezig zijn geweest. 

(links: Nina)

Er werden voor de 'onthulling' eerst toespraken gehouden door Jan de Vletter van woningbouwver. Groene Stad Almere, daarna door de voorzitter van de 'Goede Rede 2005'- plannen, de heer A. Schilder en  Commissaris van de Koningin in Flevoland, de heer Michel Jager die tevens voorzitter is van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland (dat 50.000 euro heeft bijgedragen). Alle sprekers benadrukten dat de openbare ruimte belangrijk was en met name de cultuur daarin. Ook werd de totstandkoming en samenwerking geprezen met de woningbouwvereniging.

 

 

Op de vraag 'wat het precies voorstelt' ... kwamen van de kunstenaars als antwoord: 

'je kunt zélf denken: 'wat doen die mensen....?' 

 Zo kun je denken aan 'even aanleggen, en dan weer verder...' 

Misschien ook wel schipbreukelingen of vluchtelingen....

(Persoonlijk zag ik er allemaal vrouwen in....in de woestijn gestrand...maar wellicht zijn dat kaftans m/v. Deze genodigden symboliseren onbewust 'het even aanleggen....' (!)

 

Daarna werd met vereende krachten, Jager hanteerde de hamer, Schilder de schroevendraaier, de Vletter keek toe, een bordje bevestigd dat toonde dat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit mede tot stand had gebracht.

 

 

 

 


Kunst in het Stadscentrum door jongeren gerealiseerd!

Prulliebakken feestelijk onthuld
Woensdag 16 juni 2004 om 15.30 uur werden de 22 kunstzinnig beschilderde prullenbakken in de Stationsstraat in Almere-stad feestelijk onthuld (dit n.a.v. een wedstrijd voor 'kunstzinnige prullenbakken, omdat je daar eerder je troep in gooit', volgens de kinderen van de Roefelraad Almere (=de kinder-gemeenteraad). 

'Wave' door de Stationsstraat

Wethouder Henk Smeeman (van o.a. Stedelijk Beheer) mocht de eerste 'Prulliebak' onthullen, en vervolgens gebeurde datzelfde, als een 'wave' , met de andere 21 prullenbakken.  Onder luid getoeter en versierd met oranje attributen trok dit gebeuren beslist alle aandacht van winkelende mensen! Over het algemeen was men erg verrast over het resultaat en de gezellige kleuren. 'Dat moest méér gebeuren in Almere!', was een veel gehoorde opmerking, 'want Almere is zo saai'.  De kinderen waren trots op hun 'eigen' Prulliebak want het is volgens ons voor het eerst dat een gemeente zo vooruitstrevend is om een dergelijk idee ook daadwerkelijk op lokatie uit te voeren, de drukste straat van Almere, tussen Centraal Station en Stadhuis. Kompliment dus ook voor de gemeente Almere!

 
De kinderen van de Roefelraad en de andere prijswinnaars kunnen tevreden zijn, net als projektleider Tineke Post (die dit projekt uitstekend begeleid heeft).Met na afloop een groepsfoto en (kinder)champagne.  Ook de kunstenaars Emeke Buitelaar en Abraham Westerdijk kijken met plezier terug op hun werkzaamheden met de kinderen. Na de vakantie hoopt de Roefelraad Almere het concept klaar te hebben voor een boekje, waarin het hele verloop te zien en te lezen.

 


 

15 juni 2004 was het eindelijk zover: de oude, vieze afvalbakken gingen weg en de mooie nieuwe, door de winnaars beschilderde "Prulliebakken' zouden worden geplaatst.

Om 7.00 uur 's ochtends waren de werklui van de gemeente al bezig de rode bakken uit te graven en vervolgens meteen een nieuwe neer te zetten. Best zwaar werk in de hete zon en het moest ook allemaal op tijd klaar zijn voor de feestelijke 'onthulling' 's middags door wethouder Henk Smeeman. 

Projektleidster Tineke Post deed natuurlijk een inspektieronde, om te kijken of alles goed ging. Nou, er werd hard gewerkt en er was veel belangstelling voor die spannende, ingepakte 'Prulliebakken'. De voorbijgangers waren best nieuwsgierig!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tineke Post vertelde de kinderen wat er ging gebeuren en daarna naar de start, getooid met oranje!

Ook de kunstenaars Abraham Westerdijk en Emeke Buitelaar waren aanwezig, getooid met oranje slingers, fluitjes en vlaggen.

 

 

 

 

 

 

Met veel herrie door de fluitjes werd de aandacht van het publiek getrokken naar de onthulling van de 'Prulliebakken'. Als een WAVE gingen stuk voor stuk de plastic hoezen van de bakken af. De makers van de bakken stonden naast hun eigen bak, trots op het resultaat. Wethouder Smeeman bekeek serieus alle bakken, vond het erg gezellig en fleurig staan in het Stadscentrum. Hij was vergezeld van twee ambtenaren die zich bezig houden met het Stadscentrum en de openbare ruimte. Zij vonden het ook een grote verbetering. En het winkelend publiek? Dat keek zijn ogen uit en riepen spontaan: dat zou de gemeente nou méér moeten doen, wat leuk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms is de ook de achterkant beschilderd.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zelfs de ambtenaren van het Stadhuis vonden de bakken leuk staan en contoleerden meteen even of alles technisch goed was gedaan...nou, dat was dik in orde!

En daarna terug naar het Snuffelhuis voor een hapje en een drankje en natuurlijk: een gemeenschappelijke foto als afsluiting met projektleider Tineke Post en alle winnaars plus de begeleidende kunstenaars.

 

 

 De beide kunstenaars, Emeke Buitelaar en Abraham Westerdijk, moesten hun gemeenschappelijke bak ook nog onthullen en daarna ging de 'Champie' rond. 

 

 

 

 

 

 

 

Een feestelijke afsluiting van een heel mooi projekt waaraan iedereen ook nog eens heel veel plezier beleefde!  En.....Almere heeft er kleurrijke 'Prulliebakken' bij gekregen. Na de vakantie zal er hard gewerkt worden om een boekje tot stand te brengen, waarin alle hoogtepunten nog eens na te lezen en te bekijken zijn.

 

 

Tot zover Greta Verduin, de fotograaf van dit hele projekt. (we houden jullie op de hoogte)

 

 

 


5  juni 2004: tweede Schilder-sessie 'Prulliebakken'

Na het succes van de eerste schilder-sessie op 22 mei jl. in het Snuffelhuis met 10 kinderen (even doorscrollen voor verslag van 22 mei 2004) waren nu de 12 andere kinderen aan de beurt. In totaal zijn er namelijk 22 afvalbakken/ prullenbakken, die dankzij de beschilderingen van de 22 winnaars, zullen veranderen in kunstzinnige 'Prulliebakken'. Daarmee zullen ze het straatbeeld in Almere behoorlijk opvrolijken! De 'Prulliebakken' worden geplaatst in de Stationsstraat, tussen het Stadhuis Almere en het Centraal Station, de drukste straat van Almere!

 
De beide begeleidende kunstenaars, Emeke Buitelaar en Abraham Westerdijk, gingen op zaterdag 5 juni op dezelfde manier aan de slag. Potten verf werden klaargezet op tafels aan weerszijden van de werkruimte, met op iedere tafel dezelfde ingredienten:  verschillende kleuren verf in potten met bij iedere pot 3 maten kwasten, van klein naar behoorlijk breed, plus nog wat klein penseeltjes. Per slot moeten de bakken ook nog 'gesigneerd' worden als ze klaar zijn! De vloer was afgedekt met grote oranje zeildoeken, de stoelen met geel plastic en keukenrollen, emmers met (uitspoel)water, rollers met verfbakjes....er kon gewerkt worden.

 
Het verschil met de eerste ploeg was deze dag groot. In deze groep zaten ook een stel oudere kinderen, en er werd al snel begonnen met de hele bak onderhanden te nemen. Enkelen hadden wat aanloop-problemen, te klein opgezet bijvoorbeeld of even 'de angst overwinnen' , want zo'n bak is bést groot! Maar uiteindelijk mag het resultaat er weer zijn en ook nu weer stonden ze versteld van hun eigen 'Kunstbak'.  Radio Almere 107.8 kwam langs om verschillende kinderen te interviewen, iemand van de krant en van Internet. Bij de 'Onthulling' binnenkort zal vast weer de Pers aanwezig zijn!

 
Jammer was dat één meisje ziek was, Mehran Kaveh, en gezien de tijdsdruk moest er nu geschilderd worden (de bakken moeten nog goed drogen voordat ze geplaatst worden).En zo'n sessie is best een hele toestand vooral qua voorbereiding, om snel en effektief te kunnen werken, zoals nu gebeurde, dus dat kun je niet 'even' over doen. Helaas dus voor de zieke.... Dus hebben Abraham en Emeke de overblijvende prullenbak, ieder aan één kant beschilderd. Ook een aardig idee dat zij nu onverwacht toch present zijn op een 'Prulliebak'!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De officiele 'Onthulling' van de 'Prulliebakken' is op woensdagmiddag 16 juni a.s. om 15.30 uur. 

Als een 'wave' gaat de opening vanaf de 'Prulliebak' bij de Tassenwinkel tegenover McDonald , via de Staionsstraat naar de 'Prulliebak' bij het  Centraal Station. Iedere 'Prulliebak-kunstenaar' gaat zijn of haar eigen 'Prulliebak' onthullen. Dit zal niet ongemerkt voorbijgaan! Dit evenement is tevens het feestelijke startsein  evoor een nieuwe -door de Roefelraad bedachte- schoonmaak actie: de Schone Wijkprijs, genaamd Ere Almere.

 


22 mei 2004: eerste Schildersessie Prulliebakken

 

Eindelijk was het dan zover: de afvalbakken zouden beschilderd worden! Na de Workshop die de winnaars woensdag 19 mei jl. kregen van de kunstenaars Emeke Buitelaar en Abraham Westerdijk, was nu de beurt aan de kinderen zélf. Ze hadden de uitdrukkelijke opdracht gekregen om op tijd aanwezig te zijn omdat er behoorlijk hard gewerkt moest worden.Van 10.00-16.00 uur was de bedoeling en dan moest de bak een 'Prulliebak' geworden zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Deze eerste sessie waren er tien (10) kinderen aanwezig, op 5 juni a.s. zijn dat er twaalf (12). Allemaal ruim op tijd en heel gemotiveerd om te beginnen maar toch wel een beetje zenuwachtig want het was 'voor het echie'.  De vloer was afgedekt met grote oranje afdekzeilen. De te beschilderen afvalbakken stonden keurig -en kaal- (ouders hadden die bakken eerst geschuurd en voorbewerkt) te wachten wat er ging gebeuren.

 

 

Abraham en Emeke hadden alle potten verf verdeeld en klaargezet (11 verschillende kleuren). Die kleuren waren stuk voor stuk helder en pasten onderling uitstekend bij elkaar: goed uitgekozen door de begeleidende kunstenaars. Verder hadden zij gezorgd voor diverse maten penselen, van super-klein tot behoorlijk breed, allemaal van uitstekende kwaliteit, net als de (kleurechte) verf. Grote emmers om de kwasten uit te spoelen, emmers met rollers en verfbakken, keukenrollen en ander reinigingsdoekjes, enz., enz. Ja, de kinderen keken hun ogen uit wat er allemaal bij komt kijken als je het ook technisch goed wil doen.

Om te beginnen vertelden de kunstenaars hun dat ze moesten beginnen met hun tekening zo groot mogelijk over te brengen op de bakken. Daarvoor kregen ze grote zachte grafietstiften en kneedgum. Met hun tekening in de hand of tegen de wand geplakt, gingen ze aan de slag. Sommigen priegelden in eerste instantie maar kregen al snel door dat ze 'groot' moesten denken + doen.

 

 Daarna ging het als een trein! Iedereen was zo ingespannen bezig, en zo vol enthousiasme, dat ze geen tijd wilden maken om wat te eten of te drinken.  Met zachte dwang werd er tegen half een een stop ingelast maar sommigen moesten bijna losgerukt worden van hun Prulliebak!  Na een boterham en wat drinken wilden ze meteen weer door.....maar dat werd even gerekt: eerst even buiten rennen! (kun je mooi ook even afstand nemen van je eigen kunstwerk op de bak, waarna je straks weer verder gaat)

 

 

 

 

 

 

 

 
Maar de pauze duurde maar kort, ze wilden doorgaan, veel te leuk!  Om 2.00 uur kwam 'De Pers' van radio en TV Flevoland, Almere Vandaag, de Telegraaf, de Almare en van de gemeentepagina 'Stadhuis aan Huis' en natuurlijk deze website 'Kunstenzo' met 'Kunstindewijk'.  Alle winnaars waren bere-trots op hun eigen 'Prulliebak'  en waren vooral heel benieuwd waar hun bak precies zou komen te staan (NB alle bakken worden geplaatst in de Stationsstraat, tussen Stadhuis en Centraal Station). het gaf ze nu al een kick om te kunnen zeggen: 'Kijk, dat is mijn bak!'

 

Circa 15.00 uur waren de meesten bijna klaar maar enkelen schilderden tot het eind. Aan het eind werd de 'Prulliebak' ook nog gesigneerd: ' helemaal toppie!' De winnaars stonden vaak versteld van hun eigen resultaat, de saamhorigheid was groot, het was ook nog eens een heel gezellige dag, vond iedereen.

De volgende schilder-sessie is zaterdag 5 juni a.s. zelfde tijd, andere winnaars, weer een uitdagende dag! De 'Prulliebakken' worden officieel geplaatst op 16 juni 2004.

 


 

 WORKSHOP voor de winnaars

Kunstzinnige prullenbakken = 'Prulliebakken'.

Woensdag 19 mei jl. werd er van 19.00-20.00 uur een Workshop gegeven in het Snuffelhuis voor de prijswinnaars van het projekt 'Prulliebakken'.  Alle 22 kinderen,  van de Roefelraad en veel verschillende Almeerse scholen, waren aanwezig en best een beetje nerveus wat er zou gebeuren.

 

 

 

 

 De begeleidende kunstenaars Abraham Westerdijk en Emeke Buitelaar hadden alle materialen klaarstaan en de ouders werden een uurtje 'uitgezwaaid'. Die mochten om 20.00 uur terugkomen om wat voorbereidende werkzaamheden te verrichten aan de afvalbakken (die moeten uitgroeien tot kunstzinnige 'Prulliebakken').

 

 

 
Projektleider Tineke Post (Roefelraad Almere) had alle deelnemers ingedeeld in 2 groepen, één groep begint a.s. zaterdag 22 juni al met het échte beschilderen van de bakken, de andere groep doet dat op 5 juni.  Abraham en Emeke lieten alle kinderen zichzelf voorstellen, mét vermelding van hun school en legden vervolgens uit hoe zij het gingen aanpakken. "Het valt namelijk niet mee om zo'n A4-formaat van jullie tekeningen op zo'n grote bak over te brengen" waarschuwden ze "want je hebt de neiging te gaan priegelen; nou,  dat moet dus niet, het moet groot opgezet worden!" 

 

 

Verder lieten de kunstenaars zien welke materialen gebruikt zouden worden, dat er elf verschillende heldere kleuren aan te pas kwamen, dus geen smurrie-smeren. Afdekkleden,  uitspoelemmers en vooral oude kleren aantrekken, was het advies. Niet omdat het zo'n bende zou worden maar het is heel speciale verf die moeilijk te verwijderen is, dus ook van kleding. Tussendoor werden er allerlei vragen gesteld en beantwoord. De kunstenaars benadrukten dat er behoorlijk hard gewerkt zal moeten worden, dus iedereen moet beslist op tijd komen! Omdat de bedoeling is dat er van het hele trajekt een boekje uitkomt, gaf Tineke Post de kinderen de opdracht om een kort stukje over zichzelf te schrijven en in te leveren op de dag dat ze gaan schilderen.

 

 
De Pers zal goed vertegenwoordigd zijn a.s. zaterdag 22 mei (en 5 juni a.s.) als er daadwerkelijk geschilderd gaat worden.  De kinderen hebben er allemaal heel veel zin in maar een jongen had al een probleem "als mijn bak erg mooi is, wil ik hem eigenlijk mee naar huis nemen!"

 


'Prulliebakken': prijswinnende tekeningen geselecteerd

 

Vrijdag 16 april 2004 was het zover, de prijswinnaars werden bekend van de wedstrijd voor 'Prulliebakken'. De wedstrijd werd uitgeschreven door de Roefelraad Almere, olv projektleider Tineke Post. Half maart werd een persbericht naar de media gestuurd om de jeugd op te roepen om mee te doen. Per slot had die jeugd zélf, met name de Roefelraad,geklaagd over die 'saaie afvalbakken, die best wel wat kunstzinnger, dus leuker, mochten'! Met hun ideeen hiervoor hadden ze in november 2003 de wedstrijd 'Almere Vibes' gewonnen, met een leuk geldbedrag om hun ideeen ook uit te voeren. Burgemeester Jorritsma deelde toen de (geld)prijs uit, een van haar eerste officiele 'handelingen'.

 

Grote belangstelling

Vandaag werd er geselecteerd uit de meer dan 100 ingezonden ontwerpen voor 'Prulliebakken'. De kinderen van de 'kleine' Roefelraad maakten samen met de kunstenaars een keuze uit alle tekeningen. 'Best moeilijk' vonden ze zelf, 'vooral omdat je niet voor je eigen ontwerp mocht kiezen!'

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om de -nu nog rode- afvalbakken in het stadscentrum, circa 24 stuks. Hieraan konden alle jongeren meedoen tussen de 8 en 18 jaar.  Een bak is onmgeveer 75 cm. hoog en 40 cm. breed en loop aan de zijkant taps toe. Het gat bovenin is ongeveer 30 x 10 cm. Om het kunstzinnige uiterlijk te waarborgen, zijn twee bekende Almeerse kunstenaars uitgenodigd om dit projekt artistiek te begeleiden. 

 

 

 

Onder leiding van Emeke Buitelaar, vorig jaar uitverkoren tot een van de 8 beste kunstenaars van Nederland, en Abraham Westerdijk, vooral bekend in Almere vanwege zijn jaarlijkse medewerking aan de expo's van het Comite 4/5 mei Almere. Tussen de kinderen en de kunstenaars klikte het meteen, iedereen is razend enthousiast om te beginnen!

 
De prijswinnaars krijgen op woensdag 19 mei a.s. een Workshop van de kunstenaars. Daarbij wordt aandacht besteed hoe je het best een ontwerp kunt overzetten op de bak. Verder het gebruik van het materiaal, waar je op moet letten, enz. De zaterdagen daarop worden de bakken ook daadwerkelijk beschilderd zodat het echte 'Prulliebakken' worden!

 


Bewoners van de Eilandenbuurt-zuid nodigen u uit....  

21 maart 2004 Beeldige Wijk kijken

 

 Bewoners van de Eilandenbuurt Zuid nodigen u uit in hun wijk op zondagmiddag 21 maart. Om een kijkje te nemen in hun mooie huizen en om te komen luisteren naar hun verhalen. Zowel kinderen als volwassenen dragen daaraan bij. Dat maakt dit leuke evenement geschikt voor de hele familie. Onder de naam Beeldige Wijk zijn bewoners actief in creatieve, beeldende, literaire en muzikale evenementen. Zo komt er na deze verhalenroute op 13 juni een beeldenroute met beelden en objecten die door bewoners zijn vervaardigd en worden geëxposeerd in hun voortuinen. Mogelijkheden tot contact en informatie biedt de website www.beeldigewijk.nl  

 

 


17-1-2004  Kunst in de wijk Bosrandpark

 

De eerste werk-bijeenkomst met de bewoners kan een sukses genoemd worden. Zeker 40 bewoners van deze wijk hadden gevolg gegeven aan de oproep van beeldend kunstenares Mariel Bisschops om hun ideeen kreatief te spuien. Volwassenen en kinderen zaten vol overgave te kleien, te schilderen en elkaar te stimuleren.

 

 

 

Aktieve Bewonersgroep

Vanaf het begin was er al meteen een aktieve Bewonersgroep, die niet alleen opkwam voor behoud van 'hun' groen maar nu ook 'Kunst' in hun wijk wil. Het wonen is namelijk prima maar de omgeving vindt men vreselijk saai, dus gaat men voor een 'Beeld' in de eigen wijk.

Daarvoor heeft men kontakt gezocht met Mariel Bisschops die zich laat ispireren door de natuur. Zij werkt graag in keramiek maar verwerkt ook eierschalen, papier, leer of metaal in haar kunst-objekten. Ook is zij enige dagen per week aktief bij de' Witte Olifant' (aan de Kerkgracht in Almere-Haven), om les te geven aan jong-volwassenen met een geestelijke of lichamelijke handicap die zich graag kunstzinnig willen uiten.

 

 

 

 

 

 Thema 'Fantasiebeesten'

Zaterdag 17 januari 2004 was de lokatie Jeugdland-Buiten, waar iedereen aan lange tafels bezig was zijn of haar eigen ideen vorm te geven. Het Thema 'Fantasiebeesten'  was ook een idee van de bewoners zélf en zo te zien werd er behoorlijk gefantaseerd. De bedoeling is dat beeldend kunstenaar Mariel Bisschops zich hierdoor laat inspireren tot een Kunstwerk voor de wijk. Als de bewoners daarmee akkoord gaan, als dat beantwoordt aan hun 'Fantasieen' zal er vervolgens geld gezocht moeten worden voor de daadwerkelijke realisatie van het Kunstwerk. Nu is er een klein bedrag door de gemeente ter beschikking gesteld voor de eerste 'verkenningen' (bijeenkomsten, wat wil men, waar is behoefte aan, e.d.) NB  maandag 26 januari a.s. zal Mariel Bisschops in de radio-uitzending komen van de lokale radio om hier meer over te vertellen! www.almere1078.nl  tussen 21.00-22.00 uur

 

 

 


Kunst in de Staatsliedenwijk

< inmiddels zijn de opnames gemaakt zoals aangekondigd (zie hieronder) op 10 januari 2004

/\/\/\/\/\/ Museum De Paviljoens,  Odeonstraat 3, 1325 AL, Almere, NL /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ tel.36-5450400  organiseert i.o.v. de gemeente Almere: "SITUATIES", een interaktief kunstprojekt dat zich afspeelt in -en handelt over- wijken in Almere./\/\/\/\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

 

ns.nl

In Staatsliedenwijk-oost worden op zaterdag 10 en zondag 11 januari a.s. video-opnames gemaakt voor dit projekt tussen 12.00-15.00 uur. De bewoners zijn in november 2003 al door de kunstenaar gecast en nemen hun eigen rekwisieten mee. De opnames vinden plaats in de Clemenceaustraat, achterkant Apotheek/medisch Centrum de Driehoek. iedereen is van harte uitgenodigd om te komen kijken!

<< kunstenaar Saskia Janssen

 

 

Bewoners die nog niet zijn gecast maar wél mee willen doen, kunnen zich melden om 12.00 uur aan de Churchillweg 248, waar vandaan men gezamenlijk naar de lokatie gaat. Verzoek om een lichte plastic tuinstoel mee te nemen en je warm aan te kleden (!) 

Wat houdt het projekt in? 

Saskia Janssen (zie bovenstaande foto) is de kunstenaar die wijkbewoners op de foto heeft gezet en gaat nu een videoportret maken van een omvang- rijke en diverse groep bewoners uit de Staatsliedenwijk-oost. Op lokatie wordt een opstelling gemaakt met bewoners en objekten die in het straatbeeld voorkomen, zoals fietsen, brommers, tuinstoelen, auto's, huisdieren.Het resultaat van deze opnames wordt later op DVD gezet, voorzien van geluid met muziek uit de wijk. Drie professionele toekomstvoorspellers -van verschillende nationaliteit- geven een toekomstschets van de Statsliedenwijk en de bewoners. Wanneer deze DVD uitkomt, is op dit moment nog niet bekend/\/\/\/\/\ Ook in Tussen de Vaarten worden inwoners betrokken bij de totstand -koming van een kunstproject door kunstenaars Vanessa Hudig (1969) en Yeb Wiersma (1973)

 


 

Een kunst-op-lantaarnpalen-projekt in de 'Schilderswijk' in Tussen de Vaarten, een initiatief van buurtbewoner Jan Stadig

6 november 2003 is de eerste bewonersbijeenkomst geweest en werd er uitleg gegeven over dit projekt; MooiZoGoedZo is erbij betrokken en er staat al 'geparkeerd' omdat dit projekt al genomineerd is!

 Initiatiefnemer en wijkbewoner Jan Stadig laat enthousiast zien wat de mogelijkheden zijn, de aanwezigen luisteren geboeid. Vinden dit idee geweldig voor hun behoorlijk saaie wijk. Je woont prima maar het is allemaal zo grauw, vinden zij. Al snel komen zij zelf met weer andere ideeen ook wat betreft de jeugd erbij betrekken. Dat kan, heel goed zelfs! 

 

De bedoeling is dat de bewoners zelf aan de slag gaan om de borden te beschilderen in de geest van de vernoemde (moderne kunst) schilders van betreffende straten; omdat de borden 2-zijdig aan lantaarnpalen bevestigd worden, wordt de andere kant beschilderd door de schoolkinderen uit deze buurt. De volgende bijeenkomst is in 2004 op 14 januari in Het Penseel, Hildo Kropstraat 10 en begint om 20 uur. Voor verdere info Jan Stadig, Mirostraat 25 tel.06-11300657 of Marijke Honing van De Schoor/MooiZoGoedZo tel. 036-527.85.84

t.nl

 

 

 

 

 

 


 

Eerste twee cheques voor 'Buurt & Burger'-projekten uitgereikt

Zoals als eerder te lezen op deze website over bewonersinitiatieven die de sociale cohesie bevorderen, heeft burgemeester Jorritsma 4 november jl de eerste projekten verblijd met een cheque van 5000 euro elk. Dit in het kader van het fonds 'Buurt & Burger', waarin ideeen hieromtrent een bijdrage kunnen krijgen. Deze eerste ideeen die gehonoreerd werden zijn:het projekt "Beeldige Wijk" in de Eilandenbuurt, dat een kunstroute wil organiseren door de wijk en een boekje vervaardigen met foto's en medewerking van de bewoners; het andere projekt is 'De smaak van Stedenwijk" in de Stedenwijk, waarbij men van buurtbewoners hun eigen recepten wil hebben en die bundelen in een boekje, mét foto en recept van de buurtbewoners.

Op de foto overhandigt Annemarie Jorritsma de twee cheques aan vlnr Nico van Dam en Eveline van Tijl (de Smaak van Stedenwijk) en Gerrit-Jan Romeijn en Corry Wassink (Beeldige Wijk, Eilandenbuurt).

 

 

Voor de tweede en derde ronde kunnen nog initiatieven ingebracht worden, resp. voor 1 april 2004 en 1 oktober 2004. De meest originele ideeen komen in aanmerking voor een maximale bijdrage van 5000 euro.

Meer info is te krijgen via de Stadsdeelkantoren.

 

 


 
Beelden in de Berm
85 Kunstobjekten
Er is nu vers-van-de-pers een boekje uitgekomen, waar ik iedereen even attent op wil maken!
Karin van Munster, free-lance journaliste bij o.a. Trouw, heeft een groot deel van haar wekelijkse column over 'Beelden in de Berm' nu gebundeld in dit boekje. Echt een 'hebbe'-boekwerkje! Haar uitgangspunt was: je rijdt vaak met de auto ergens langs, je wordt getroffen door een teken in de buitenruimte. Je denkt iedere keer weer 'Wat zou dat toch zijn? Wie heeft dat gemaakt? Het is toch wel Kunst? Van weinig van die beelden langs de snelweg, op rotondes of langs het spoor, weten we het fijne.
Soms wacht monumentale kunst buiten de bebouwde kom een treurig lot. Het beeld wordt op een goede dag geplaatst, meestal via een komplete operatie met hijskranene en graafwerk om het stevig in de grond te verankeren. Maar dan geen onthulling, geen champagne en zelfs geen bordje erbij met de titel en de maker. Dat heeft voor het voorbijrazende verkeer dan ook weinig zin maar het gevolg is dat het beeld tot in lengte van jaren een anonieme blikvanger blijft. 
 

Flevoland aktief met Kunst

Toch komt er steeds meer Kunst langs de weg. Flevoland bijvoorbeeld hecht veel waarde aan beeldende kunst in het landschap. De afgelopen 20 jaar zijn er in deze jonge Provincie bijna 60 kunstwerken her en der in het nieuwe land geplaatst. Nergens in Nederland krijgt Kunst zo mooi de ruimte. Vooral langs de A6. Geen automobilist kan ze over het hoofd zien: de olifanten, de groen tong en het huisje met de schoorsteen. Maar van wie zijn deze beeldhouwwerken? En is er meer aan de hand dan dat we kunnen zien? Zo staan er in Nederland talloze beelden in de berm. Een groot deel werd gedurende anderhalf jaar in wekelijkse afleveringen gefotografeerd en beschreven. Lezers reageerden enthousiast o.a..met de vraag: Komt er ook een boekje van? 

Het boekje

Dat is dus hierbij uitgekomen, in korte beschrijvingen met achtergrond info over het ontstaan en natuurlijk met foto's. En....met veel kunstobjekten uit Almere en Flevoland. Een prachtig, handzaam boekje! De tekst is van Karin van Munster, de fotografie van Patrick Post. Te koop bij de ANWB voor de prijs van 14.95 euro.